Archive for the ‘Liberalisterne’ Category

Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance

August 28th 2008

I dag har Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen, sendt en pressemeddelelse ud, der fortæller, at Liberalisternes hovedbestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at partiet lukker, og samtidig omtaler pressemeddelelsen Liberal Alliance meget positivt.

Jeg vil for en god ordens skyld understrege, at Torben ikke taler på mine og flere andre hovedbestyrelsesmedlemmers vegne – herunder forretningsfører Jørgen Lysholm Christensen.

Jeg er enig i, at Liberalisterne skal lukkes; men der stopper min enighed med pressemeddelelsen også.

For mig er Anders Samuelsen og Naser Khaders politiske skifte dybt utroværdigt og useriøst. F.eks. er det kun 1 måned siden, at Naser Khader bad liberale om grundigt at læse det gamle partiprogram, førend de meldte sig ind i Ny Alliance. Nu præsenterer han så et principprogram, der vil det stik modsatte på mange områder.

Liberal Alliance kan vel ikke betragtes som et egentlig parti, når to personer uden om landsmøde og hovedbestyrelse egenhændigt kan slette partiets principprogram og i løbet af 2 uger lave et nyt, som partiets medlemmer ingen indflydelse overhovedet har haft på.

Så selv om jeg synes, at Liberal Alliances nye princcipprogram langt hen af vejen er fremragende, så vil jeg ikke bakke op om partiet. Jeg vil uddybe min modstand mod Liberal Alliance snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Liberalisterne & Ny Alliance | 4 Comments »

Ny Alliance og Liberalisternes fremtid

July 22nd 2008

Så er katten sluppet ud af sækken. I Liberalisterne foregår der en debat om fremtiden, efter at Lars Seier Christensen har meldt sig ind i Ny Alliance. Hvad den debat ender med, skal jeg nok melde ud, når den er overstået.

Med fare for at dette indlæg bliver opfattet som brødnid eller klynk, så bliver jeg altså nødt til at kritisere Ny Alliance og hele røret omkring partiet. Et citat fra den linkede artikel siger vel alt. Naser Khader udtaler:

Torben Mark Pedersen skal være velkommen, lyder det fra Naser Khader, der dog opfordrer nye medlemmer til først at læse partiets manifest grundigt igennem.

Og når man så læser manifestet igennem, så står det uklart for mig, hvad det liberale Danmark ser i Ny Alliance. Læg dertil Anders Samuelsens svar i 180graders kandidatdatabase. Partiet er ikke liberalt. Partiet er med lidt god vilje og med partiets egne ord: Socialliberale. Ved stiftelsen sagde Anders Samuelsen da også, at partiet ikke var for “ultraliberale”. Det er et midterparti.

Med Anders Samuelsens 180 graders sving i forhold til Euroen og hans nu pæne velkomst til ultraliberale medlemmer, der for et år siden ikke var velkomne, har han vist, at han, som alle andre politikere, har de holdninger, der gavner hans politiske karrierer. Og lige nu ser det ud til, at det er liberalismen, der gavner hans karrierer, så måske vil partiet blive mere liberalt med tiden – omend Khaders henvisning i dag til manifestet ikke tyder på det. Kald mig bare hellig, men jeg vil altså have politikere, der kæmper for det, de tror på.

Man kan så indvende, at det gode ikke skal være det bedste fjendes; men med mindre partiet bliver kuppet af liberale kræfter, så bliver det uden aktiv opbakning fra min side.

P.S.  Prøv læs artiklen i Information. Hvordan mon Lars Seier Christensen har det med at læse i avisen, at han, ifølge Khader, ikke længere vil af med velfærdsstaten og ikke længere hylder de frie markedskræfter 😉 Lars Seier Christensen er vel og mærke manden, der deler Ayn Rands ”Da Verden Skælvede” ud.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne & Ny Alliance | 3 Comments »

Det langsomme Indenrigsministerium 4

April 20th 2008

6. marts 2007 skrev jeg en e-mail til Indenrigsministeriet i forbindelse med Liberalisternes indsamling af vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget. Jeg spurgte:  “.. om en erklæring kan godkendes, hvis underskriveren scanner sin underskrevne vælgererklæring ind og e-mailer den til Liberalisterne, der derefter udskriver den.”

Nu er der så gået lidt over et år og en del rykkere, og vi har endnu ikke fået svar….

Det langsomme Indenrigsministerium
Det langsomme Indenrigsministerium 2
Det langsomme Indenrigsministerium 3

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Liberalisterne | 1 Comment »

Liberalisterne har lavet en ny blog

February 28th 2008

Lidt reklame.

Liberalisterne har fået ny blog med mig som redaktør. Skribenterne vil være hovedbestyrelsesmedlemmerne og andre med tillidsposter i Liberalisterne. Bloggen finder du på http://liblog.dk.

Formand Torben Mark Pedersen lægger i dag ud med et essay om “Liv i Frihed”. I morgen er det mig, der har stafetten.

I samme ombæring vil jeg gerne slå et slag for Liberalisternes Ungdoms meget aktive blog. Den findes her: http://liberalisternesungdom.wordpress.com/

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne | No Comments »

Nej til mere statslig formynderi

January 18th 2008

Jeg er for øjeblikket ved at sætte mig ind i WordPress, så i løbet af et par uger skulle bloggen gerne genopstå på adressen: www.morten-soerensen.dk. (Smugkig på www.morten-soerensen.dk/blog og kom gerne med forslag og links til gode guides til opsætning.)

I mellemtiden bringer jeg lidt genbrug fra en kommentar, jeg har lavet til Liberalisternes hjemmeside.

————-

Nej til mere statslig formynderi

Business.dk kan man i dag læse, at en ny kommission skal gøre danskerne sundere. Ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), udtaler i artiklen: ”Vi ved, at det er bedre at spise en pære og drikke vand end at drikke cola og spise Mars-bar. Alligevel vælger vi det sidste en gang imellem – og det skal man også have lov til – men ikke hver gang. Kommissionen skal komme med et forslag til, hvordan vi får danskerne til at gøre det, de selv ved, er rigtigt.

Liberalisterne tager skarpt afstand fra forslaget, som vi i den grad finder formynderisk. Staten skal overhovedet ikke blande sig i, hvor mange Mars dens borgere spiser.

Politikerne vil blande sig mere og mere i folks liv og beskytte befolkningen mod dens egne handlinger; men Liberalisterne vil gå den modsatte vej. Folk laver dumme og risikable ting hver dag; men i et ikke-totalitært samfund må det være folk selv, der afgør, om de vil løbe risikoen.

Når ministeren i artiklen understreger, at sundhed fortsat er et spørgsmål om personlig ansvar; men at han ikke vil afvise, at lovgivning ind i mellem skal tages i brug, så er det ren newspeak. Danskerne har frihed til at gøre, som de vil, så længe de gør, som staten vil have.

Tilhængere vil sige, at det er sund fornuft, fordi det vil spare det offentlige for penge som følge af færre hospitalsindlæggelser. Men i yderste konsekvens så fører den argumentation til statens totale omklamring. F.eks. kunne man så argumentere for, at alle borgere blev pålagt at dyrke mindst 2 timers motion om ugen. Alle ved jo, at det er sundt at dyrke motion, og så sparer vi i øvrigt en masse penge i det offentlige sundhedsvæsen.

Tilhængerne glemmer tillige den langsigtede virkning, at jo mere ansvar man tager fra folk, jo mere uansvarlig handler folk, og på langt sigt degenerer samfundet, fordi befolkningen ikke længere kan og må tage ansvar for egne handlinger.

Forslaget illustrerer ganske godt, hvorfor folks personlige frihed begrænses med skatteyderbetalte ydelser. Når staten betaler, vil den også have indflydelse. Staten betaler sundhedsudgifterne, altså er det rimelig nok, at staten bestemmer hvor sunde folk er. Staten betaler for uddannelse og SU, så vil staten også blande sig i, hvad de unge læse vil læse, og hvor hurtigt de går i gang. Når det offentlige betaler for børnepasning, så vil det offentlige også have indflydelse på børneopdragelsen gennem regulering af vuggestuer og børnehaver o.s.v.

Liberalisterne vil give folk friheden tilbage gennem privatisering.

 Det er sørgeligt at konstatere, at Liberalisterne er det eneste parti i Danmark, der ønsker mindre statslig indblanding i folks liv. Resten af partierne, også de af navn borgerlig/liberale, ønsker mere statslig indblanding.

Share

Posted by under Frihed & Liberalisterne & Om bloggen | No Comments »

Ingen rød tråd på 180grader

December 30th 2007

I dagens leder på min yndlingsavis 180grader får Liberalisterne tørre tæsk. Men som jeg skriver i mit svar til lederen, så har 180grader ingen råd tråd i deres holdninger på dette område. Med den ene hånd forslår avisen utopiske smalle ideologiske partiprojekter og klandrer Liberalisterne for et realpolitisk bredt appellerende skatteforslag, og med den anden hånd beskyldes liberalisterne for at være ideologiske nørder. Læg dertil, at 180grader i starten var meget begejstrede for Ny Alliance trods alle dens forslag om mere statslig regulering.

 

Læs videre på 180grader, jeg håber, der kommer en god debat.

Share

Posted by Morten Sørensen under 180grader & Liberalisterne | 5 Comments »

Liberalisterne bliver desværre ikke klar

October 24th 2007

Ja så bliver valget udskrevet i dag, og jeg er allerede blevet spurgt af flere, om Liberalisterne når at blive klar. Til det må jeg desværre konstatere, at det gør vi ikke.

P.g.a. Indenrigsministeriets langsommelige behandling af vores navn har vi kun haft godt 8 måneder til at indsamle underskrifter i. Det har ikke været nok for os. Vi er et stykke af vejen, men mit bedste bud er, at vi ville have behøvet yderligere 8 måneder. Havde Indenrigsministeriet behandlet vores sag i løbet af 2 måneder, mere burde det ikke have taget, havde vi været klar i dag.

Med Ny Alliances turboindsamling kan man med nogen rimelighed sige, at 8 måneder burde være nok, og at vi ikke har noget at klynke over. Dansk Folkeparti klarede det i sin tid på godt 6 måneder; men CD når det, ligesom os, ikke.

Klynk hjælper ikke, så jeg vil bare slutte af med at love, at dette ikke er Liberalisternes dødstød. Vi gør forsøget igen til næste valg, og der skulle vi jo have tid nok.

Nu kommer så spørgsmålet, hvad jeg skal gøre på valgdagen, hvilket jeg vil skrive en post om snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne | 6 Comments »

Liberalisterne stifter ny lokalforening i Aalborg

August 21st 2007

Midt i alle valgrygterne viderebringer jeg hermed lidt reklame fra Liberalisterne. 

——

Onsdag den 22. august åbner Liberalisterne – Frihed og Velstand endnu en lokalafdeling – denne gang i Danmarks fjerde største by, Aalborg. Og allerede nu tegner der sig et billede af en slagkraftig og liberal partiforening, der har stor lokalpolitisk erfaring.

Og allerede nu tegner der sig et billede af en slagkraftig og liberal partiforening, der har stor lokalpolitisk erfaring.

Til den stiftende generalforsamling, der foregår klokken 19 på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, stiller Finn Kock, der er tidligere formand for Venstre i Aalborg Centrum, nemlig op som formand.

”Det er med stor glæde, at vi på onsdag kan byde velkommen til den sjette lokalafdeling af Liberalisterne – Frihed og Velstand. Det viser endnu engang at der er masser af lokale liberale kræfter, der ikke er tilfredse med den måde Venstre forvalter det liberale talerør”, siger Liberalisternes landsformand, Torben Mark Petersen.

Finn Kock, der stiller op til formandsposten i den nye partiforening, er klar til at slås for de liberale værdier i den politiske debat. ”Ligesom mange andre steder i Danmark er de liberale værdier i Aalborg blevet holdt tilbage i den politiske debat. Den nye partiforenings fornemmeste opgave bliver igen at få sat liberale mærkesager på den lokalpolitiske dagsorden, Men det er klart, at vi også vil gå aktivt ind i kampen for at skaffe underskrifter nok til moderpartiet i kampen for at blive opstillingsberettiget”, siger Finn Kock.

Med oprettelsen af Liberalisterne – Aalborg, eksisterer der nu seks lokale partiforeninger – et tal, der i løbet af året kommer til at vokse betragteligt. Udover Aalborg er der partiforeninger i København, Århus, Odense, Viborg og Helsingør/Espergærde. I løbet af efteråret vil der komme nye afdelinger. For eksempel regner Torben Mark Petersen med snart at kunne åbne lokale partiafdelinger i Allerød, Roskilde og Hillerød ligesom en partiforening i Esbjerg allerede er på tegnebrættet.

”I det seneste år har vi fokuseret på at få gjort partiet klar til en voldsom ekspansion. Nu kan vi se, at de træer, vi har plantet, begynder at bære frugt” siger Liberalisternes landsformand, Torben Mark Pedersen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer:

Finn Kock (lokalformand)

Torben Mark Pedersen (partiformand)

Uffe Dahl (pressechef)

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne | No Comments »

Tudekiks fra skatteministeren

June 23rd 2007

Skatten er steget under VK-regeringen. Det var budskabet i dag, da jeg var med Liberalisterne i Viborg på gågaden.
 
“Skatteministeren” delte tudekiks ud og beklagede, at han opkrævede mere og mere i skat på trods af skattestoppet. Det blev uddybet i en løbeseddel.

Undskyld skatten stiger trods skattestop - tag en tudekiks

Der blev også samlet underskrifter

Folk var nysgerrige efter, hvad det gik ud på, og de fleste gik videre med et smil på læben. Dog var der også nogle små børn, der stak i et hyl, da de så skatteministeren, og det kan man jo så tolke, som man vil 🙂

Mange vælgere blev meget overrasket over, at skatterne var steget under VK-regeringen. Det er jo ikke det indtryk, man får, når man hører regeringen udtale sig, sagde flere.

Med den angrende “skatteminister” som blikfang lykkedes det os at komme i kontakt med mange mennesker, og derfor blev der også indsamlet flere underskrifter i dag end sædvanligt.

Derudover lykkedes det os også at gøre lidt reklame for vores eget fuldt finansierede skatteudspil, der betyder skattelettelser for 100 mia. kr.

Aktionen fik lidt foromtale i Viborg Folkeblad. Alt i alt en god dag.

Og skulle du være i tvivl om, hvorvidt der er brug for Liberalisterne, så læs lige dette indlæg på CEPOS´blog.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne & Skat & Venstre | No Comments »

Det langsomme Indenrigsministerium 3

June 7th 2007

Som trofaste læsere af denne blog vil vide, så skrev jeg 6. marts i forbindelse med Liberalisternes indsamlig af vælgererklæringer til Indenrigsministeriet og spurgte, “.. om en erklæring kan godkendes, hvis underskriveren scanner sin underskrevne vælgererklæring ind og e-mailer den til Liberalisterne, der derefter udskriver den.”

Jeg har rykket for svar og en journalist ved Fyens Stiftstidende har skrevet om Indenrigsministeriets langsommelighed. I avisartiklen 5. maj fortæller Indenrigsministeriet, at jeg kan forvente svar indenfor 14 dage, altså inden 18. maj.

I dag 7. juni får jeg så at vide, at ministeriet 6. juni har bedt Datatilsynet om en udtalelse.

Altså det har taget 3 måneder, hvor ministeriet efter eget udsagn har arbejdet med sagen på højtryk, at finde ud af, at Datatilsynet skal udtale sig. 3 måneder.

Valget når jo at blive udskrevet, inden vi får svar. Men det er måske også det, der er meningen….

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Liberalisterne | No Comments »

Next »