Archive for the ‘Politiske analyser’ Category

Ups – hvor kan man tage fejl

August 12th 2008

På Liberalisternes blog skælder jeg ud over en af mine yndlingsaversioner – statsbetalte spindoktorer. Under skrivningen af dette indlæg faldt jeg over denne forudsigelse af Thomas Larsen i Børsens Nyhedsmagasin 2001. (I ved ham kommentatoren, som Anders Fogh har en hånd oppe i 😉

Venstres formand Anders Fogh Rasmussen arbejder målrettet på at blive Danmarks næste statsminister. Efter samtaler med venner og fjender på Christiansborg opgør Børsens Nyhedsmagasin, hvorfor og hvordan Fogh vil arbejde radikalt anderledes end Poul Nyrup Rasmussen som regeringschef.

AF LARS STORR-HANSEN, THOMAS LARSEN

Og så forudser hr. Larsen følgende:

Ud med spindoktorerne: Professionelle politiske rådgivere vil få en langt mindre fremtrædende plads og vil alene blive brugt til løsning af klart definerede opgaver – typisk i relation til håndteringen af massemedierne.

Men men men; 6. marts 2008 skrev Berlingske Tidende:

Antallet af spindoktorer og pressefolk i regeringens tjeneste er fordoblet på tre år.Det skriver B.T. søndag. Anders Fogh Rasmussen og hans 18 ministre har nu ansat 52 særlige rådgivere og pressefolk, og de opruster hele tiden deres kommunikationsenheder og presseafdelinger.

Årligt bruger regeringen omkring 32 mio. kr. på at informere borgerne og sælge sin politik via medierne.

Dermed overgår Fogh-regeringen Nyrups hold med flere længder. Til trods for at Fogh, før han fik magten, tordnede mod Nyrups brug af særlige rådgivere.Grovest i munden var Fogh i sin grundlovstale i 2001:

»Socialdemokraterne har siddet så længe på regeringsmagten, at de betragter regeringsapparatet som deres personlige ejendom. De kan ikke længere se, hvor grænsen går mellem stat og parti. De baserer magten på kammerateri, vennetjenester og magtfordrejning,« sagde han.

Share

Posted by Morten Sørensen under Medier & Politiske analyser | No Comments »

Vesselbo bliver ikke genvalgt (III)

November 19th 2007

Jeg mangler at gøre status på mine forudsigelser om udfaldet af valget m.h.t. Venstres kandidater i Østjyllands Storkreds. En læser kalder mine spådomme for de mest ringe, han har set længe; men det må så være fordi, han ikke har hørt Kaare R. Skou udtale sig. Jeg fik da 5 ud af 6 rigtige, hvorimod Kaare R. Skou, som jeg ville måle mig med, kun kunne gætte 4 ud af 6, da han prøvede ved Folketingsvalget 2005.

Mit bud lød:

Troels Lund Poulsen
Karen Jespersen
Kim Andersen
Michael Aastrup Jensen
Anne-Mette Winther Christiansen

Dem var jeg helt sikre på, ville blive valgt.

Det blev de også, men rækkefølgen blev en noget anden, end den jeg havde spået:

Karen Jespersen
Michael Aastrup Jensen
Troels Lund Poulsen
Kim Andersen
Anne-Mette Winther Christiansen

Jeg havde ret i:

  • at Karen Jespersen er “over the top”. Det blev ”kun” til 13.692 stemmer.
  • at Anne-Mette Winter Christiansen ville få reduceret sit stemmetal betragtelig – det blev ca. halveret. Sidste gang var hun eneste kvinde på Venstres liste, denne gang var halvdelen kvinder.

Jeg tog fejl

  • af Troels Lund Poulsen, som jeg overvurderede ret kraftigt.
  • af Michael Aastrup Jensen, som modsat min spådom fik flere stemmer end sidste gang.

Det er ganske tankevækkende, at Michael Aastrup Jensen uden nævneværdige poster i Folketinget og en dårlig kreds (gav valg for første gang ved sidste valg), fik flere stemmer end den politiske ordfører i en af Danmarks bedste kredse.

De næste på listen havde jeg tippet til:

Bünyamin Simsek
Ulrik Kragh
Irene Simonsen
Ejvind Vesselbo
Mette Madsen
Annamarie Sparre

Rækkefølgen blev:

Irense Simonsen
Ejvind Vesselbo
Mette Madsen
Ulrik Kragh
Bünyamin Simsek
Annamarie Sparre

Men da listestemmerne blev delt ud, byttede Ejvind Vesselbo og Irene Simonsen plads, og Vesselbo blev kun valgt med det yderste af neglespidserne. Jeg overvurderede Bünyamin Simsek og Ulrik Kragh, medens jeg undervuderede Mette Madsen, som jeg ingen kendskab har til.

Jeg fik dog ret i, at Ulrik Kraghs opstilling i samme storkreds som Irene Simonsen var hård ved hende. Ulrik fik knap 1.000 stemmer i Horsens, og hun havde ikke behøvet ret mange af disse for at slå Ejvind Vesselbo.

Summa summarum. Jeg fik 5 ud af 6 rigtige og forudsigelsen om, at Ejvind Vesselbo ikke blev genvalgt, holdt ikke. Men det var meget tæt på, da Ejvind Vesselbo kun kom ind på listestemmer. Alt i alt bedre end Kaare R. Skou; men vist ikke noget jeg kan leve af.

Og så kan man jo undre sig over, at Kaare R. Skou kan leve af det…..

Share

Posted by Morten Sørensen under Politiske analyser | No Comments »

Vesselbo bliver ikke genvalgt (II)

November 13th 2007

Jeg har tidligere spået, at Ejvind Vesselbo ikke bliver genvalgt. Som gammel østjyde og aktiv i Venstre, vil jeg lige her på falderebet komme med min forudsigelse af fordelingen af Venstres personlige stemmer i Østjyllands storkreds. Om ikke andet så for min egen udfordring skyld.

Det stammer egentlig tilbage fra valgnatten i februar 2005, hvor Kaare R. Skou prøvede at forudsige, hvem der ville blive valgt for Venstre i Århus Amt, og han var endda så selvsikker, at han sagde, at hans forudsigelser plejede at være ret præcise.

Manden dumpede med et brag og kunne kun ramme 4 ud af 6 rigtige. Det er for ringe, når der kun er 10 kandidater og flere af dem var sikre på genvalg. Som insider måtte jeg krumme tæer til hans analyser.

Nå til sagen. Der er 11 kandidater, og der er sandsynligvis 7, der kommer ind. Jeg spår følgende rækkefølge af kandidaterne. 

Troels Lund Poulsen bliver topscorer. Han havde et kanonvalg sidste gang og stiller op i en af landets bedste kredse. Tidligere har man i kredsen sat stillerannoncer i Horsens- og Vejle Amts  Folkeblade med 1.500 navne på. Siden sidste valg er han jo som bekendt blevet politisk ordfører, hvilket givetvis vil give ham mange stemmer i de andre kredse i den nye store storkreds.

Karen Jespersen tager andenpladsen. Hun er ”over the top” og mange venstrefolk vil have svært ved at stemme på hende; men hun har ved alle andre valg været stemmesluger.

Kim Andersen har en god kreds og er blevet genvalgt sikkert flere gange. Mere er der ikke at sige om ham. Det bliver dog et tæt løb om pladserne 3-5.

Michael Aastrup Jensen. Michael Aastrup Jensen bragede ind sidste gang som nummer tre i Århus Amt, og det var endda i Randerskredsen, som aldrig før havde givet valg. Han var på daværende tidspunkt borgmester i Randers – i øvrigt landets yngste. Siden da har vi ikke hørt meget til ham, og Randerskredsen er blevet delt i to. Jeg ved ikke, hvordan hans kampagne kører denne gang; men sidste gang var den effektiv. Sidst fik han så vidt jeg husker over 8.000 stemmer. Jeg spår en stor tilbagegang.

Anne-Mette Winther Christiansen blev valgt som nummer to, efter Jørgen Winther, og bragede ind med, så vidt jeg husker, omkring 10.000 stemmer. Men det stemmetal falder voldsomt denne gang. Sidste gang var hun den eneste kvinde på Venstres liste i Århus Amt. Det giver rigtig mange stemmer. Hun kunne også trække lidt på sin mors navn, tidligere minister Else Winther Andersen, men hun er vel ved at være glemt nu. Faktisk er hun helt anonym og ikke særlig god, og hendes gode kreds, Grenå, er blevet opdelt. Jeg spår også her en stor tilbagegang.

Ovenstående er jeg ret sikre på, skal blive valgt. Nu begynder det at blive spændende.

Bünyamin Simsek sidder i byrådet for Venstre valgt med tredjeflest stemmer. P.t. fungerer han som børnerådmand i Louise Gades barselsorlov. Dygtig politiker og eneste med invandrerbaggrund på listen. Han stiller dog op i Århus, hvilket trækker ned, da Århusianerne ikke er gode til at stemme personligt. Dog har byrådet netop opfordret Århusianerne til at stemme personligt på en lokal.

Ulrik Kragh: Jeg er optimistisk på vegne af min gode ven og gamle VU-formand. Han har den dårligste kreds i Århus; men han har siddet i byrådet i Horsens i mange år, hvor han er et kendt ansigt. Han vil kunne trække mange stemmer der, om end jeg blev noget overrasket over, at han tabte kampvalget om at blive den nye Horsenskreds Folketingskandidat til Irene Simonsen. De stemmer, han tager i Horsens, tager han fra en af de nærmeste konkurrenter, Irene Simonsen. I 2001 blev Ulrik valgt i en kreds i København, hvor han slog den siddende MF´er, Gyda Kongstad – noget Troels Lund Poulsen ikke kunne valget før. Omvendt forsvandt han fuldstændig i krigen mellem Martin Geertsen og Jens Rohde ved valget i 2005. Men han sidder i Folketinget i dag, da Jens Rohde trak sig, og Martin Geertsen ikke ville ind.

Irene Simonsen: Ulriks opstilling i samme storkreds bliver hård ved hende. Ligeledes er den nye storkreds også hård ved hende.

Eyvind Vesselbo har ikke fået mange stemmer ved de seneste Folketingsvalg sammenlignet med mange af de ovenfornævnte. Århusianerne er altså ikke gode til at stemme lokalt. (Ironisk nok er Århus eneste MF´er fra Venstre en Københavner.) Og jeg kan sagtens forestille mig, at der er kandidater, der flår flere stemmer end ham selv i hans egen kreds, hvorved han ikke får ret mange af listestemmerne. Omvendt er han meget i medierne, hvilket er en fordel i den nye storkreds. Hans flirt med Ny Alliance trækker ned.

Uden chance for valg er

Mette Madsen og Annamarie Sparre, som jeg i øvrigt heller ikke kender.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politiske analyser & Venstre | 1 Comment »

Stilstand

August 11th 2007

Bloggen ligger lidt stille her i sommervarmen; men så er det jo godt, at der er andre bloggere, der skriver kloge og sjove ting.

Jarl forudser valg i midt/slutningen af september. Jeg har ellers længe sagt til alle, der spørger mig, at der ikke bliver valg. VKO-flertallet er i fare, og der er ikke noget ordentligt argument, som Fogh kan dække sig ind under, for at udskrive valg 1½ år før tid. Men de forhold, at de seneste meningsmålinger gendanner VKO-flertallet og altid velinformerede Jarl tipper på valg, gør, at jeg måske skal til ændre mine forudsigelser.

Så er Frit Aalborg endelige på banen igen, og fra denne blog kommer månedens citat: “Men det må også være svært for socialdemokraterne at trænge igennem med deres budskaber. Uanset hvor mange skattekroner man vil bruge, uanset hvad og hvordan man vil regulere vælgerne, ja uanset hvilken form for traditionel socialdemokratisk politik man vil føre……. Så har VK-regeringen allerede været der med et udspil der er mere formynderisk og dyrt end selv den rødeste socialdemokrat kunne drømme om.

Sidst vil jeg henvise til Punditokraterne, der giver skatteministeren tørt på, samt har fremgravet en interessant nyhed i relation til debatten om menneskeskat global opvarmning.

God læselyst, jeg vender tilbage snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Om bloggen & Politiske analyser & Venstre | No Comments »

Vesselbo bliver ikke genvalgt

May 30th 2007

Foranlediget af et spørgsmål i en kommentar på Jarls Blog, vil jeg forsøge mig med en politisk analyse, omend jeg normalt synes, der er for mange politiske analyser og for få afdækninger af politiske holdninger i de danske medier. (Jarls analyser er noget nær de eneste, jeg gider at læse.) 

En læser spørger Jarl, om Vesselbo leder efter en ny kreds, hvilket jeg ikke ved, om han gør; men han har i hvert tilfælde gode grunde til det.

I 2001 blev han valgt som nr. 7 ud af 7 Venstre MF´ere fra Århus Amt. I 2005 blev han valgt som nr. 6 ud af 6 i Århus Amt.

(I 2001 fik han endda færre direkte personlige stemmer end nr. 8 og kom kun ind, fordi han var opstillet i en stor kreds og derfor blev tildelt mange listestemmer.)

Siden da er Karen Jespersen blevet opstillet i Favrskov, som ikke gav valg sidste gang. Derudover er den dygtige, sympatiske, velintegrerede, demokratiske muslim, politisk ordfører i byrådet for Venstre i Århus samt vikarierende børnerådmand, Bünyamin Simsek, blevet opstillet i Århus Nord, der heller ikke gav valg sidste gang.

Karen Jespersen og Bünyamin Simsek skal nok slå Vesselbo. Herudover har Århus Vest opstillet en ikke alt for gammel kvinde, Mette Madsen, hvilket en midaldrende mand traditionelt har svært ved at konkurrere imod. (Ved godt det er politisk ukorrekt at sige…..)

De øvrige valgte i midtjyllands østkreds, som han ikke konkurrede mod sidste gang, fik langt flere stemmer end ham sidste gang. Det drejer sig om Troels Lund Poulsen (Hedensted) og Irene Simonsen (Horsens).

Læg dertil at Venstre sågar risikerer at tabe et mandat i Midtjyllands Østkreds, så giver jeg ikke mange procent på Vesselbos genvalg.

Om det har haft indflydelse på Vesselbos flirten med Ny Alliance, kan man jo kun gisne om. Endelig har mange venstrefolk i Århus det ikke godt med, at byens eneste MF´ere er Kjøbenhavner.

Share

Posted by Morten Sørensen under Ny Alliance & Politiske analyser & Venstre | 2 Comments »