Archive for the ‘Frihed’ Category

Prøv med lidt frihed

May 15th 2008

Herunder 2 eksempler på at politikerne har så travlt med at regulere folks liv.

Fra www.venstre.dk 

Der er skabt langt bedre forhold for familierne de sidste syv år end tidligere, skriver Venstres familieordfører Karen Ellemann i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Men der kan gøres meget mere. Kommunerne bør indføre modulordninger i børnepasningen, for at give familierne endnu mere fleksibilitet i hverdagen.

– Helt overordnet set ønsker jeg en offentlig sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker. Jeg er tilhænger af det kommunale selvstyre, men til tider har man fornemmelsen af, at kommunerne ikke indretter sig efter borgerne. Derfor vil jeg gerne opfordre dem til at indføre modulordningerne, så forældrene kan få den fleksibilitet, de selv efterspørger, siger Karen Ellemann.

Pædagogerne er naturligvis imod jf. dagens medieomtale. Men måske skulle Venstre og resten af MF´erne prøve at tænke nyt. Hvad er det for en “sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker“? Nå ja, den private sektor – markedet. Prøv privatiser børnepasningen, så er folk fri for at lade deres hverdag styre af Karen Ellemanns fornemmelser og BUPL´s forstokkede holdinger.

Arbejdsmarkedskommisionens hjemmeside (endnu et nævn, råd eller kommision, som regeringen har nedsat) kan man læse følgende:

Mere velfærd kræver mere arbejde

Arbejdsmarkedskommissionen skal medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Ikke fordi mere arbejde er et mål i sig selv, men fordi mere arbejde er en forudsætning for fortsat at kunne finansiere velfærdssamfundet.

Bl.a. har kommisionen slået til lyd for, at dem på arbejdsmarkedet skal arbejde flere timer. Hvad med at prøve med noget nyt? Lad være med at betale folk for at trække sig tidligt tilbage – afskaf efterlønnen i morgen. Skær ned på velfærdsstaten og sænk skatterne. Så har staten penge nok, og folk arbejder det, de har lyst til. At arbejde den tid, man har lyst til (uden at lægge andre til last vel at mærke) må da om noget være velfærd.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Frihed & Politik & Privatisering & Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Nej til mere statslig formynderi

January 18th 2008

Jeg er for øjeblikket ved at sætte mig ind i WordPress, så i løbet af et par uger skulle bloggen gerne genopstå på adressen: www.morten-soerensen.dk. (Smugkig på www.morten-soerensen.dk/blog og kom gerne med forslag og links til gode guides til opsætning.)

I mellemtiden bringer jeg lidt genbrug fra en kommentar, jeg har lavet til Liberalisternes hjemmeside.

————-

Nej til mere statslig formynderi

Business.dk kan man i dag læse, at en ny kommission skal gøre danskerne sundere. Ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), udtaler i artiklen: ”Vi ved, at det er bedre at spise en pære og drikke vand end at drikke cola og spise Mars-bar. Alligevel vælger vi det sidste en gang imellem – og det skal man også have lov til – men ikke hver gang. Kommissionen skal komme med et forslag til, hvordan vi får danskerne til at gøre det, de selv ved, er rigtigt.

Liberalisterne tager skarpt afstand fra forslaget, som vi i den grad finder formynderisk. Staten skal overhovedet ikke blande sig i, hvor mange Mars dens borgere spiser.

Politikerne vil blande sig mere og mere i folks liv og beskytte befolkningen mod dens egne handlinger; men Liberalisterne vil gå den modsatte vej. Folk laver dumme og risikable ting hver dag; men i et ikke-totalitært samfund må det være folk selv, der afgør, om de vil løbe risikoen.

Når ministeren i artiklen understreger, at sundhed fortsat er et spørgsmål om personlig ansvar; men at han ikke vil afvise, at lovgivning ind i mellem skal tages i brug, så er det ren newspeak. Danskerne har frihed til at gøre, som de vil, så længe de gør, som staten vil have.

Tilhængere vil sige, at det er sund fornuft, fordi det vil spare det offentlige for penge som følge af færre hospitalsindlæggelser. Men i yderste konsekvens så fører den argumentation til statens totale omklamring. F.eks. kunne man så argumentere for, at alle borgere blev pålagt at dyrke mindst 2 timers motion om ugen. Alle ved jo, at det er sundt at dyrke motion, og så sparer vi i øvrigt en masse penge i det offentlige sundhedsvæsen.

Tilhængerne glemmer tillige den langsigtede virkning, at jo mere ansvar man tager fra folk, jo mere uansvarlig handler folk, og på langt sigt degenerer samfundet, fordi befolkningen ikke længere kan og må tage ansvar for egne handlinger.

Forslaget illustrerer ganske godt, hvorfor folks personlige frihed begrænses med skatteyderbetalte ydelser. Når staten betaler, vil den også have indflydelse. Staten betaler sundhedsudgifterne, altså er det rimelig nok, at staten bestemmer hvor sunde folk er. Staten betaler for uddannelse og SU, så vil staten også blande sig i, hvad de unge læse vil læse, og hvor hurtigt de går i gang. Når det offentlige betaler for børnepasning, så vil det offentlige også have indflydelse på børneopdragelsen gennem regulering af vuggestuer og børnehaver o.s.v.

Liberalisterne vil give folk friheden tilbage gennem privatisering.

 Det er sørgeligt at konstatere, at Liberalisterne er det eneste parti i Danmark, der ønsker mindre statslig indblanding i folks liv. Resten af partierne, også de af navn borgerlig/liberale, ønsker mere statslig indblanding.

Share

Posted by under Frihed & Liberalisterne & Om bloggen | No Comments »

Johnny Madsen

January 2nd 2006

I dagens Århus Stiftstidende bringes et interview med Johnny Madsen. Det har været bragt i Berlingske Tidende før; men det bliver interviewet ikke mindre godt af. Og med Punditokraternes ord: “Mandens syn på samfundet ikke er, som kunstneres er flest.” Mere frihed mindre stat.

Læs údpluk af interviewet og kommentarer her:

http://www.punditokraterne.dk/37361_Magelose_Madsens_anti-manifest.html

http://www.punditokraterne.dk/37706_Magelose_Madsens_anti-manifest_II.html

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Frihed & Kunstnere | No Comments »