Archive for the ‘Skat’ Category

Ebberød Bank i Viborg Kommune

April 20th 2010

Jeg havde 19/4-2010 et læserbrev i Skive Folkeblad og Viborg Folkeblad, som jeg da gerne vil dele med læserne af denne blog. Med kommunens “spareforslag” in mente, er der ikke noget at sige til, at vi bliver flået i skat som aldrig før.

—–

Ebberød Bank i Viborg Kommune

Direktionen i Viborg Kommune har forfattet et katalog over spareforslag. På side 59 foreslås det at flytte overbygningen på Vestfjendsskolen til Mønsted- eller Stoholm Skole.

Vestfjendsskolen bliver ikke tildelt ressourcer via sikkerhedsnettet, men har udelukkende en elevbaseret tildeling. Flytter man overbygningen fra Vestfjends til Mønsted, vil man derfor blot flytte tildelingen pr. elev, og der er intet at spare for kommunen, hvilket der da også gøres opmærksom på i kataloget. Men flyttes overbygningen, bliver der øgede udgifter til bustransport. Kommunens direktion har ikke gidet ulejlige sig med at skønne den ekstra udgift; men der er en del elever i Vridsted, der ikke har buskort, og eleverne i Fly og Kjeldbjerg skal i givet fald have udvidet deres kort fra 2 til 3 zoner. Et forsigtigt skøn på den ekstra udgift ligger over 100.000 kr.

Den lader vi lige stå et øjeblik: Et sparekatalog der indeholder et uomtvisteligt udgiftskrævende forslag på mindst 100.000 kr., som så skal spares yderligere et andet sted.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Politik & Skat & Viborg | No Comments »

Tåbelig skat

March 1st 2010

Jeg er involveret i skoleskak onsdag eftermiddag på mine børns skole. Skakudstyret er låst inde i et lille lokale – sammen med alle lærernes bærbare computer, som lærerne låser inde, inden de går hjem, for at slippe for multimediaskat.

Tidligere skatteminister, Kristian Jensen (V), sagde ved flere lejligheder, at det man beskatter, får man mindre af. For en gang skyld er jeg enig med ham, og når man beskatter en bærbar computer, ja så får man mindre bærbar og dermed mindre hjemmearbejde og dårligere IT-kundskaber.

Den skat er simpelthen så tåbelig.

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat | 3 Comments »

Skatteministeren kunne ikke skatten

April 22nd 2009

I går aftes deltog jeg i en minikonference om skattereformen på Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Deltagerne var bl.a. Nina Smith og skatteminister Kristian Jensen (V). Sidstnævnte var på hjemmebane og fik mere ros end ris af de lokale erhvervsfolk; men på det faglige plan havde Kristian Jensen en skræmmende dårlig dag.

I sit oplæg kom Kristian Jensen ind på, at skattereformen indeholder den største marginalskatsænkning nogensinde, og så sagde han (frit efter min hukommelsen) “Det forholder sig sådan, at man efter skattereformen har 50% mere af sidst tjente krone til sig selv. Tjente man før skattereformen 100 kr., havde man 37 kr. til sig; efter skattereformen har man, jaaa øøh, så skal jeg til at regne baglæns, det kan jeg ikke lige gøre, men det vender jeg nok tilbage til.” (Jeg kunne derefter ikke dy mig for at råbe til skatteministeren, at tallet var 44 kr., hvortil Kristian Jensen svarede, at det vist nok var rigtigt.)

Mine damer og herrer sådan omtrent sagde han, og det er ikke en dårlig vits. Landets skatteminister kunne ikke fortælle, hvad en topskattebetaler har tilbage til sig selv efter skattereformen. Og hvor i al verden kommer de 50% mere af sidst tjente krone fra? I min regnebog er 7/37 19%.

Jeg ved ikke hvilke regnestykker, det var, skatteministeren ikke kunne i hovedet; men bør han ikke kunne huske, at marginalskatten efter skattereformen bliver 56%, og at man derfor har 100 kr. – 56 kr. = 44 kr. til sig selv, hvis man tjener 100 kr. ekstra?

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat & Venstre | 1 Comment »

Venstre sætter nye sproglige standarder

March 1st 2009

På ventres hjemmeside har der siden november 2001 været en tæller, der viser hvor mange dage der har været skattestop. Men med skattereformen så brydes skattestoppet, så Venstre bliver nødt til at ændre tælleren. I skrivende stund ser det således ud på Venstres hjemmeside.

Skattestop i:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Skattereform indgået forår 2009. Træder i kraft den 1. januar 2010

Skattestop efter reform:

0 dage 0 timer 0 min 0 sek

Skattestop i alt:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Læs mere på Politikens hjemmeside.

Det sætter nye standarder for sproget: Vi har skattestop, altså lige på nær de dage, hvor vi bryder skattestoppet. I forlængelse heraf vil jeg også komme med nogle nye sproglige standarder:

 • Naturligvis er jeg min kone tro. Både før og efter julefrokosten.

 • Jeg ER på slankekur. Jeg faster hårdt mellem alle måltider.

 • Jamen det er da nemt at holde op med at ryge; jeg gør det 20 gange om dagen.

Hvor Herre Bevares. Hvor dumme tror Venstre vi er?

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Venstre | No Comments »

Hykleren Fogh

January 1st 2009

Så vidt jeg husker, så har Fogh, eller hans håndlanger Claus Hjort Frederiksen, indtil for kort tid siden givet skideballer til alle, der har stillet spørgsmål ved skattestoppet. Igen og igen har vi hørt, at enhver skatteomlægning i praksis fører til skattestigning.

Og så skal vi nu høre i selve nytårstalen høre, at han vil lave en – ja skatteomlægning. Tidligere har Fogh sagt, at skattestoppet stadigvæk gælder, således at det bare kortvarigt sættes ud af kraft, når skattereformen skal gennemføres. Men det svarer til udsagnet om, at der ikke er noget så nemt som at holde op med at ryge, for jeg har selv gjort det tusindvis af gange.

Hvis jeg ser bort fra frygten for, at Fogh har ret i, at enhver skatteomlægning fører til skattestigning, så har jeg egentlig ikke så meget imod ophævelsen af skattestop. Jeg har aldrig set det som en liberal sejr at fastfryse resultatet af 9 års socialdemokratisk skattepolitik, som man i øvrigt i de 9 år, der gik forud, kritiserede sønder og sammen.

Og med hensyn til alt det grønne så kunne Villy Søvndal næsten ikke have sagt det bedre….

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Claus Hjort & Skat & Venstre | No Comments »

Private tvinges til at overtage skatteindkrævning

February 27th 2008

Fra  Erhvervsblade 26/2:

Sort arbejde hos leverandører udløser skattesmæk

Skatteminister på vej med forslag, der skal bekæmpe »sorte underleverandører«. »Overvågningsamfund«, siger Dansk Folkeparti.

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Hvis underleverandøren ikke indeholder a-skatten, må den virksomhed, der bruger den pågældende leverandør selv betale, hvis han bruger underleverandøren for anden gang. I første tilfælde får virksomheden en advarsel og bliver optaget i et register.

Det er essensen af et lovforslag, som Skatteministeriet har i høring og som skatteminister Kristian Jensen planlægger at fremsætte senere på foråret. Lovforslaget er del af regeringens kamp mod sort arbejde – det såkaldte ”fair playinitiativ”.

Skatteministeriet begrunder forslaget med, at en del virksomheder igennem tiden har benyttet ‘sorte’ rengøringsfirmaer.

Vi tager den lige igen:

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Findes der dog ikke et eneste anstændigt venstremedlem tilbage, der vil gøre oprør?

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhvervslivet & Skat & Venstre | No Comments »

Skatten stiger i Viborg Kommune 2

September 5th 2007

En blog skal ikke være opsamlingssted for læserbreve, men mit læserbrev og efterfølgende e-mail til chefredaktøren for viborg Folkeblad viser, at det er en illusion, når folk accepterer skattestigning for bedre velfærd. Politikerne kan simpelhen ikke administrere skattestigninger.

Jeg blev lidt provokeret af lederskribenten i Viborg Folkeblad, da han påstod, at ikke et eneste læserbrev i forbindelse med skoledebattem havde handlet om skattestigningen.

Det fik mig til at sende nedenstående læserbrev, der blev optaget lettere forkortet.

—–

3/9 skriver lederskribenten, at ikke et eneste læserbrev i forbindelse med skoledebatten ”har handlet om skattestigningen. Den er accepteret.”

Det er ikke korrekt. 29/8 kommer jeg ind på skattestigningen, som jeg ikke accepterer, og skriver bl.a.: ”Derfor er det en ekstra hån mod skatteyderne i udkantsområderne, at skatten stiger samtidig med, at der er penge til kultur og anlæg, men skoler skal lukkes.”

Jeg vil meget gerne have lov til at uddybe. Herunder nogle udgifter, som det ville være rimeligt at fjerne eller udskyde frem for en skattestigning og forhastede skolelukninger.

På driften har kommunen bl.a. fundet:

 • Ekstra 800.000 kr. til Det Jyske Ensemble
 • 400.000 kr. til et kultursekretariat i samarbejde med andre jyske kommuner
 • 1 mio kr til en krone-til-krone initiativpulje til mindre, lokale borgerinitiativer
 • 300.000 kr. i øget tilskud til Kulturprinsen
 • 1,5 mio. over 2 år til udarbejdelse af en markedsføringsplan og yderligere 1,5 mio. kr. årligt til markedsføring af Viborg Kommune

På anlægssiden har man bl.a. fundet penge til:

 • 300 mio. kr. til nyt rådhus
 • 200 mio.kr. til renovering af kommunens skoler (samtidig med at man lukker en fritidsordning i Vroue med 2 år gamle bygninger og flytter en overbygning fra Vridsted, der netop har fået et moderne fysiklokale.)
 • 35 mio. kr. til P-anlæg m.v. i forbindelse med uddannelsesbyen
 • 8 mio. kr. til naturgenopretningsprojekter (bl.a. Birke Sø og Nørre Mølle Enge)
 • 10,8 mio. kr. til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro
 • 2,0 mio. kr. til sundhedsfestival m.v.
 • 2,0 mio. kr. til markering af 950 året for Viborg bys udnævnelse til Stiftsstad
Uanset hvad politikerne siger om forskellen på drift og anlæg, så betales anlægsudgifterne også af min skat, og der er således penge nok. Både til at undgå skattestigning og til at stikke fingeren i jorden for at undgå forhastede skolelukninger. Skoler må trods alt anses som en kerneopgave for en kommune.
Hvad er vigtigst, at Det Jyske Ensemble kan spille koncert i Damaskus for skatteborgernes penge, eller at børnene i Vestfjends ikke skal sidde i op til 2 timer i bus hver dag? Eller at verdens mest beskattede folk skal plyndres endnu mere? Jeg er ikke enig i politikernes prioritering.

Lars Norup skriver desuden: at folk skal ”betale mere i skat, først og fremmest for at redde nogle skoler i landdistrikterne.”

Det er ikke korrekt. Det er kun en lille del af skattestigningen, der bliver brugt på skolerne i landdistrikterne. Næsten alle pengene bliver brugt på handicap- og specialområdet og til anlæg; som i parentes bemærkes i overvejende grad skal bruges i Viborg og intet vest for Mønsted Å.

Men i øvrigt giver det slet ikke mening at sige, at man bruger skattestigningen på bestemte områder. Det svarer til at give et brændt straffekast i en håndboldkamp hele skylden for en uafgjort kamp. Kommunen kunne undgået skattestigningen ved bl.a. at spare på de listede tiltag, hvorfor skattestigningen lige så meget skyldes disse tiltag.

I bund og grund viser hele debatten, at velfærdsstaten har spillet fallit. Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andre folks penge.

————

Chefredaktøren svarede i avisen: “Jo, der har været det pågældende læserindlæg, men alt i alt må vi alligevel konstatere, at kommunens borgere har taget skattestigningen til sig. Det er rigtigt, at kun en del af skattestigningen bliver brugt på skolerne, hvilket også fremgår af lederartiklen. Skattestigningen var aldrig kommet på tale – og accepteret af et bredt flertal – uden skoledebatten.

——-

Det synes jeg dog, var lidt tyndt, så jeg sendte ham følgende e-mail:

Kære Lars Norup

Tak for dit svar i dagens Folkeblad.

Måske er det ordkløveri; men jeg vil nu alligevel tillade mig at komme med en kommentar til dit svar. Jeg synes, du slipper lidt for let om ved det.

I din leder 3/9 skrev du: “Mange er tavse, også selv om de nu alle skal
betale mere i skat, først og fremmest for at redde nogle skoler i
landdistrikterne, men også for at hæve kvaliteten i hele Viborg Kommunes
folkeskoler.”

Vendingen “Først og fremmest” gentager du senere i lederen: “Meget taler
for, at borgere i hele kommunen uden at kny betaler mere i skat, først og
fremmest for at minimere “skaderne” på landsbyskolerne.”

Med to gange brug af “først og fremmest” er det altså meget svært at tolke
din leder 3/9 på andre måder, end at du mener, at hovedparten af
skattestigningen bruges til landsbyskolerne.

I dag reducerer du så udsagnet til “Det er rigtigt, at kun en del af
skattestigningen bliver brugt på skolerne.”

Lad os lige se på fakta. Skattestigningen giver netto 31 mio. kr. om året.
Besparelserne ved at lukke Sparkær og Bjerregrav er tilsammen 5,7 mio. kr.
årligt. Da man ledelsesmæssigt lægger Bjerregrav ind under Møldrup, bliver
det lidt mindre end 5,7 mio. besparelser på landsbyskoler, som det nye
budgetforlig tog ud. (I parentes bemærket var den manglende besparelse
kommet uanset skattestigning, da de to byer var hurtige og var klar til
friskoler.)

Skattestigningerne har således lidt (ca. 1/6) med landsbyskolerne at gøre.
Men det er dygtigt spin fra forligspartiernes side at få skattestigningen
til at glide ned ved at henvise til skolerne, og jeg må med skam konstatere,
at Viborg Folkeblad er hoppet på den.

I øvrigt til spørgsmålet om, hvor accepteret skattestigningen er, så har I
haft en interessant afstemning i dag netavisen:

Er en gennemsnitlig skattestigning på 750 kr. pr. indbygger i Viborg…
Lidt for stor  8%
Alt for stor  44%
Rimelig  29%
For lille. Der er brug for flere penge til f.eks. skoler  19%

174 stemmer i alt!

————

Jeg modtog kort tid efter et svar hvori han redegjorde for sit budskab.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politik & Skat & Viborg | No Comments »

Skatten stiger i Viborg Kommune

September 2nd 2007

Som læsere af denne blog nok har erfaret, så stiger skatten i Viborg Kommune 0,2%-point næste år. Det var tvingende nødvendigt i den hårde økonomiske situation, kommunen står i….

Og hvad bruger man så de penge til. Her et eksempel: 800.000 kr. ekstra til Det Jydske Ensemble – vist nok i forbindelse med, at Ensemblet flytter fra Skive til Viborg. I forvejen giver kommunen 285.000 kr. i direkte tilskud (og så har jeg ikke nævnt, hvad Skive, Morsø og Thisted Kommuner giver.)

Blandt mange ting, kan man på Ensemblets hjemmeside læse:

Det Jyske Ensemble har turneret i Frankrig, Polen og Ungarn.
I november 2003 foretog Det Jyske Ensmble en længere turne i England. I juni 2004 var Det Jyske Ensemble inviteret til Færøerne og i marts 2005 til Sverige og Norge i samarbejde med “Rikskonserter” . In August 2005 turnerede Det Jyske Ensemble i Finland. På denne turné gav ensemblet også koncerter på Ålandsøerne. Ensemblet turnerede også i Finland i november 2005 sammen med den finske guitarist Timo Korhonen. I 2008 medvirker Det Jyske Ensemble ved koncerter i Damaskus i.f.m. med byens status som arabisk kulturhovedstad.

Hvad får jeg lige ud af, at Ensemblet spiller i Damaskus???? Tvingende nødvendigt med skattestigning i den hårde økonomiske situation….

Ekstra grelt bliver det, når man tænker på, at foruden skattestigningen bliver 1½ ud af 2 skoler i Vestfjends lukket, således at nogle børn får 17 km, ad korteste direkte vej, til skole.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politik & Skat & Viborg | No Comments »

V – nu med SF og Ø retorik

August 24th 2007

180grader bragte i går et nyhedsbrev, som Venstre har sendt ud til partiets tillidsfolk. I dette kan man bl.a. læse:

———–
 * Ingen private borgere kommer til at betale mere – 40 procent af energiafgifterne betales nemlig af erhvervslivet. Så netto får alle danske familier flere penge.
————

Og hvor mon erhvervslivet skal få pengene fra? Pengetræet?

Konklusionen synes at være, at det ikke rammer nogen, hvis man beskatter erhvervslivet. Det kommer ingen danske familier til at mærke sic(!). Jamen hvorfor så ikke flytte endnu mere beskatning over på erhvervslivet, det vil alle danske familier jo tjene på.

Et så tåbeligt forhold til basal økonomi og erhvervsfjendsk holdning plejer man at høre fra SF og Enhedslisten. Venstre er ikke længere danmarks socialdemokratiske parti men i stedet Danmarks socialistiske parti.

Venstres nye logo

Derudover kan man læse: 

———————- 
* Der bliver ikke færre penge til velfærden. Hele råderummet bruges på velfærd. Den omlægning af skatten, vi har præsenteret, er fuldt finansieret og inden for skattestoppets rammer. Og så er den grøn.
———————-

Det er jo en ren tilståelsessag. I regeringensgrundlaget fra 2005 står der: “Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil regeringen sænke skatten på arbejdsindkomst yderligere.” Nu kan man så læse, at ikke en krone af de omkring 50 mia. kr. bruges til skattelettelser. Bemærk at V selv bruger ordet skatteomlægning og ikke skattelettelse.

Det bliver i øvrigt interessant at følge MF´erne fra Venstre. De har i 6 år tudt os ørene fulde med, at man ikke kan bruge en skatteomlægning til noget, og så med et slag – uden de har haft noget som helst indflydelse på det, skal de til at mene det modsatte. Hvad gør man ikke for sin karriere og sin gage?

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Venstre | 1 Comment »

Topskatydere til grin

August 21st 2007

Pia Kjærsgaard og resten af socialisterne i Dansk Folkeparti flæber over, at ”skattelettelserne” rammer skævt. Lettelser i topskatten er ikke deres kop te.

 

Skal vi lige prøve at sætte ”lettelserne i topskatten” i perspektiv.

 

I 2001 (året hvor VK-regeringen blev dannet 21/11) var grænsen for betaling af topskat 276.900 kr. efter AMB, i 2007 er den 327.200. Det svarer til en årlig stigning på 2,82%. Det er mindre end lønudviklingen samme år, hvilket har betydet, at antallet af topskatydere er steget fra ca. 840.000 i 2001 til 960.000 i 2007. Hvis den hidtidige praksis forsætter, skønner man, at ca. 990.000 betaler topskat i 2009. (Kilde: http://www.letskatten.dk/letskatten-155/)

 

At stigningen i bundgrænsen for topskat er mindre end lønudviklingen betyder også, at topskatyderne år efter år oplever, at de skal betale topskat af en større andel af deres indkomst; eller m.a.o. deres trækprocent stiger år for år.

 

Nu foreslår regeringen så, at bundgrænsen for topskat reguleres ekstraordinært op med 15.000 kr. efter AMB i 2009. Hvis dette tal også pristalsreguleres frem til 2009 betyder det, at den årlige stigning i fra 2001 til 2009 vil være 3,38%. Ifølge JP skønner man, at det vil give ca. 150.000 færre topskatydere end ellers: 990.000 – 150.000 = 840.000 lig antallet af topskatydere i 2001.

 

Gennemføres forslaget, er den hurtige konklusion dermed, at i VK-regeringens første 8 leveår blev og bliver der flere og flere topskatydere, og topskatyderne blev og bliver flået mere og mere i skat. I det 8 år bringer man forholdende tilbage til start, hvorefter skatteskruen for de højest lønnede igen bliver strammet år for år.

 

Når f.eks. socialdemokraterne kalder forslaget usolidarisk, kalder de dermed også Nyrups skattepolitik for usolidarisk, for regeringen vil blot sænke marginalbeskatningen til det, den var, da Nyrup trådte tilbage, hvorefter beskatningen skal stige igen.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politik & Skat | No Comments »

Next »