Archive for the ‘Klima’ Category

Gør Red Barnet de fattige en bjørnetjeneste?

December 4th 2009

Update

Red Barnet var flinke til at svare meget hurtigt (se nederst i denne post). Jeg ville egentlig have fulgt op på rapportten “the Heat – Child Survival in a Changing Climate”, som Red Barnet henviser til; men det fik jeg så ikke gjort….

—–

Det har været fremme i medier, at Red Barnet laver en besynderlig happening, hvor organisationen drukner børn i Peblingesøen. Organisationen vil med happeningen opfordre til en omfattende klimaaftale. I den forbindelse har jeg sendt nedenstående e-mail til Red Barnet.

———–

Til Red Barnet

Jeg har med interesse læst om jeres happening med at drukne børn i Peblingesøen. Jeg kan forstå, at Red Barnet overhovedet ikke er i tvivl om, at det vil gavne verdens børn, hvis der bliver indgået en omfattende klimaaftale i København.

Som det nok er Red Barnet bekendt, lever masser af børn rundt omkring i dyb fattigdom i ordets oprindelige betydning – og ikke i den udvandede betydning, som Red Barnet har været med til at udbrede, hvor fattigdom betyder ulighed.

At hive børn ud af dyb fattigdom kræver økonomisk vækst, og økonomisk vækst kræver adgang til rigelig, stabil og billig energi. En omfattende klimaaftale vil gøre energi meget dyrere og dermed lægge en dæmper på væksten. Det overlever vi nok i det relative rige Danmark, men for mange dybt fattige familier i Afrika er vækst et spørgsmål om liv eller død.

Har Red Barnet overvejet, om man gør de allerfattigste børn en Bjørnetjeneste ved at kræve en klimaaftale?

Nu vil Red Barnet sikker svare, at ”op mod 175 millioner børn vil blive ramt af det stigende antal naturkatastrofer de næste ti år,” men findes der noget videnskabeligt grundlag for den påstand? I givet fald håber jeg, at I vil finde en henvisning til mig.

Med venlig hilsen

Morten Sørensen

——-

Herunder svaret fra Red Barnet

Kære Morten Sørensen.

Tak for din mail og interesse for Red Barnets arbejde

Nej vi tror ikke, at vi gør børnene en bjørnetjeneste. Det er et faktum, at katastrofer går ud over de fattigste i verden. De meget voldsomme katastrofer i Bangladesh eksempelvis – den ekstreme tørke i Afrika. Du kan læse meget mere om det i vores nye rapport ’Feeling the Heat – Child Survival in a Changing Climate, som du kan downloade på www.redbarnet.dk.

[MS] Jeg ved godt, at Red Barnet ikke skal bruge al deres kostbare tid på at besvare e-mails fra mavesure gamle mænd; men jeg konstaterer alligevel, at Red Barnet ikke forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt kampen mod klimaforandringer faktisk kan koste livsvigtig vækst og dermed i sidste ende koste menneskeliv.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Red Barnet | 1 Comment »

Ida Aukens selvfedme

May 4th 2009

180grader følger godt op på min blogpost om Dan Jørgensen hykleri. Med et af sine glimrende skarpe interviews får Ole Birk 180grader i den grad udstillet Dan Jørgensens hykleri og frelsthed. Det er helt i orden at købe CO2-aflad, når man skal rejse rundt og fortælle “hvor forfærdelig regeringens miljøpolitik er,” men ikke at købe aflad, hvis man som regeringen ønsker økonomisk vækst.

Denne selvfedme og overvurdering af ens egen betydning synes jeg, man ofte ser hos klimapolitikere. F.eks. Ida Auken i Politisk Debat på DR 18. april 2009. Studieværten konstaterer i inverviewet, at der nærmest er opstået en klimaturisme, hvor danske politikere rejser rundt i verden før klimatopmødet og nævner bl.a. , at Sten Gade (SF) var i Washington i sidste uge. Hertil svarer Ida Auken, at det er vigtigt at få mødt nogle af de andre spillere på banen og får så drejet svaret over i en fordømmelse af bl.a. amerikanerkøleskabe og store ovne. Og derefter kommer følgende ordudveksling:

[DR] Og så må man tage med, at I så flyver Jorden rundt, og flytrafik er noget af det allerværste i klimasammenhæng.

[Ida Auken] Jamen det er jo en evig kamp for et menneske, der går op i klimaet, altså at man skal flyve og så videre. Men man kan sige på den anden side, dem man er oppe imod, de flyver uden overhovedet at bekymre sig, så hvis ikke os, der ligesom kæmper for at få en klimaaftale, der virkelig er ambitiøs, også vil flyve og mødes med de andre progressive mennesker rundt omkring, så bliver det ikke til noget. Det er ligesom et mindre onde for at stoppe et større, kan man sige.

Altså de gode progressive, de virkelige betydningsfulde som Ida Auken; de må flyve verden rundt, mødes med andre progressive og lukke maser af CO2 ud i kampen for mindre CO2. I modsætning til de onde, der flyver rundt, mødes med andre onde og lukker masser af CO2 ud uden at bekymre sig om det, med den uædle følgevirkning at de skaber velstand. Vi er alle lige, men nogle er mere lige end andre.

Kære Ida Auken. Hvis du vil skrue tiden tilbage og forhindre os andre i at rejse verden rundt, opleve verdenen og være med til at skabe velstand, så må du altså selv gå foran med et godt eksempel. Alt andet er hykleri, selv om du bekymrer dig om flyturens CO2 i modsætning til os andre. Til orientering så er f.eks. Skype og Communicator opfundet. Du kunne have holdt videokonference med James Hansen m.fl. Intet tvang dig til at flyve til New York.

koeleskab_og_ovn.jpg

I øvrigt er jeg den lykkelige og stolte indehaver af et amerikanerkøleskab og en stor bred ovn, som Ida Auken fordømmer i udsendelsen. Ida Auken hvis du virkelig oprigtigt er bekymret for, at jeg dermed er med til at få Jorden til at gå under, så findes der en løsning. Den hedder atomkraft og er CO2 neutral. Jeg skruer ikke ned for min levestandard, fordi Ida Auken tror menneskeskabt CO2 vil få Jorden til at gå under, og fordi hun har en irrationel modstand mod atomkraft.

Share

Posted by Morten Sørensen under Ida Auken & Klima & SF | 4 Comments »

Dan Jørgensens hykleri

May 3rd 2009

180grader beretter i dag, at da Dan Jørgensen 1. maj fløj i helikopter rundt til sine 1. maj arrangementer, så lejede han en helikopter til at flyve rundt i med en hel masse CO2 udslip som følge. Dan Jørgensen beskriver sig selv som miljøets mand og er så skinger og hellig at høre på, når det handler om CO2.

Dan Jørgensen forsvarer sig med, at han har købt CO2 kvoter. Han udtaler:

Det er vigtigt at holde fast i, at der købt CO2-kvoter, der betyder, at der ikke kommer et eneste gram CO2 ekstra i atmosfæren.

Men hvis, f.eks. VK-regeringen, køber kvoter i stedet for selv at spare på CO2´en, så er det forkert. Læs blot herunder:

Det er simpelthen for ringe, at man får lov at købe CO2-kreditter i u-lande i så stort et omfang. Jeg tror, at mange lande nu vil købe aflad i stedet for at presse sig selv til udvikling.

Dan Jørgensen i Information 13. december 2008 i forbindelse med EU´s klimamøde i Polen.

Regeringen burde hellere rejse flere vindmøller i Danmark – i stedet for at købe varm luft i Rusland. [….] Man kan købe aflad ved kommissionen, men det giver ingen miljøeffekt. Man burde sætte gang i en masse i Danmark, hvor der nedlægges mere vindkraft, end der bygges.

Dan Jørgensen i Politiken 21. december 2006 om regeringens plan for Danmarks CO2-kvoter 2008-2012

Danmark bør desuden leve op til sine egne reduktionsforpligtelser ved primært at reducere i Danmark. Kun i mindre grad skal vi købe kvoter eller lave projekter i udlandet. Og når det sker, skal det være gode projekter, som ud over miljøeffekten også medfører reel udvikling i samarbejdslandet.

Dan Jørgensen i kronik i Kristeligt Dagblad 5. september 2007.

– Hvis det virkeligt ender med, at EU-landene kan få dækket op mod 70 procent af deres reduktionskrav i udviklingslandene, får vi jo slet ikke den teknologiske udvikling, der skal til i vores del af verden. Og så når vi ikke de langsigtede reduktionsmål, som siger 80 procent CO2 i 2050.

Dan Jørgensen er kritisk overfor de danske parlamentarikere, der har stemt ja til hele pakken:

– De er desværre gået med på regeringens ’Lomborg-retorik’ om, at man skal investere der, hvor man får mest miljø for pengene, men reelt er det som at tisse i bukserne for at holde varmen. EU-landene burde i stedet investere massivt i grøn teknologi og omlægning af både trafik og landbrug.

Dan Jørgensen i en pressemeddelelse  17. december 2008.

Altså hvis andre køber CO2-kvoter, så er det for dårligt. Men når Dan Jørgensen køber en mark i Barrit ved Vejle, så kommer der altså ikke et eneste gram mere CO2 ud, kan man forstå på Dan Jørgensen i 180grader.

De gode må købe kvoter, de onde må ikke. Magen til hykleri skal man lede længe efter. Til 180grader siger han i øvrigt:

At jeg på 1. maj fik muligheden for at tale for tusindvis af mennesker og fortælle dem om de borgerliges forringelser på miljø- og klimaområdet betyder måske, at flere vil stemme på klimavenlige partier ved valget i juni. På den måde kan det ende med at have været en god dag for klimaet.

En så selvfed mand må have et rigtigt selvfed billede:

dan_jorgensen.jpg

Share

Posted by Morten Sørensen under Dan Jørgensen & Klima & Socialdemokraterne | 5 Comments »

Apropos Google og CO2

January 13th 2009

Som nævnt i min seneste postering, så refererer DDR en undersøgelse, der viser, at hver google søgning koster 7 g CO2. Hmmm. Lad mig lige prøve at regne ud hvor stor en effekt, det svarer til.

Lad os antage at den energi, der bruges til Google-søgningen, fremstilles udelukkende v.h.a. kul og at udnyttelsesgraden er 80%. Denne antagelse giver den mindst mulige effekt.

I september opgjorde Goggle antallet af søgninger til 235 millioner søgninger pr. dag. Det giver 235*10^6 søgninger * 7 g CO2 / søgning = 1.645.000 kg CO2.

1 kg kul giver (12 + 2*16)/12 kg CO2 = 3,7 kg CO2.

Ergo svarer 1.645.000 kg CO2 til afbrænding af 1.645.000 kg / 3,7 kg / kg kul = 445 tons kul.

Kul har en brandværdig på ca. 25 GJ/ton. Energien i de 444 ton kul er dermed (med 80% udnyttelsesgrad): 445 ton * 25 GJ/ton * 80% = 8,9 TJ – altså pr. dag.

Dette svarer til en effekt på 8,9 TJ/dag / (3,6 TJ/ GWh) / (24 h/dag) = 102 MW.

Til sammenligning har en reaktor på det svenske atomkraftværk Fonsmark en effetk på 1000 MW. Tjah bum bum. Mindst 1/10 atomreaktor til at drive alle Google søgninger. Jeg tvivler…….

Der kan godt nok drives mange servere på 102 MW. (Og hvis man så medregner, at en masse el udledes fra vindkraft, atomkraft m.v., så svarer 7 g pr. Google-søgning til en effekt på langt over 102 MW.)

Share

Posted by Morten Sørensen under Kemi & Klima | 2 Comments »

Klimabomben i forskellige medier

January 12th 2009

Dagens nyhed, set med mine øjne, var nyheden om, at Jordens magnetfelt har betydelig indflydelse på klimaet. Dette kan kun forklares med selvsamme fysiske mekanismer, der optræder i Henrik Svensmark teorier om, at komisk stråling har større indflydelse på klimaet end CO2.

Det er utroligt interessant, fordi studiet, hvis konklusionerne er korrekte, dermed støtter Henrik Svensmarks teorier, og dermed nedtoner betydningen af CO2´s indflydelse på klimaet. Studiet er publiceret i Geology, som udgives af Geological Society of America. Denne journal er, så vidt jeg kan se, peer review. (Dette blot medtaget for at tage brodden ud af kritikken fra dem, der mener, at peer review artikler er de eneste, der tæller.) Som man kan se af artiklen på Videnskab.dk, så er professor i meteorologi Eigil Kaas KU meget kritisk overfor undersøgelsens konklusioner.

Men uanset hvad så står vi altså her med en peer reviewed artikel, der sår tvivl om menneskeskabt global opvarmning – i øvrigt samtidig med at vinteren er meget koldt helt i overensstemmelse med Svensmarks forudsigelser. Er der nu også konsensus og menneskeskabt global opvarmning? Det er da noget af en nyhed – eller hvad? Det lever efter min bedste mening op til væsentlighedskriteriet.

Jyllands Posten har en stor artikel om det i samarbejde med Videnskab.dk med overskriften “Bombe i dansk klimadebat.” Lidt dramatisk overskrift men alt andet lige meget dækkende for indholdet. Men hvad med Politiken? Den har en Ritzau artikel med overskriften: “Danske forskere strides om Jordens magnetfelt.” Tjah, hvor dækkende er den lige. Det er vel klimaet, de strides om? Til sammenligning bringes den samme Ritzau artikel i Berlingske under overskriften: “Forskere: Magnetfelt påvirker klimaet“.

Bemærk i øvrigt at alle artikler er god journalistik. Nogle forskere kommer med deres resultater, og deres kritikere interviewes. Havde fortegnet været modsat, så var det nok tvivlsomt, om kritikerne var blevet hørt.

Og DDR. Tjah den skriver, at “Du smider om dig med CO2, når du søger på Google;” men ikke et ord om den nyeste undersøgelse.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Medier | 1 Comment »

Overbevist forsker

November 1st 2008

Nu er der ingen tvivl, kan man læse i JP; Vi er skyld i global opvarmning.

I artiklen kan man læse:
Og det kommer ikke bag på en af forskerteamets deltagere, Peter Stot. Han har hele tiden været overbevist om, at årsagen til de smeltende poler var menneskeskabt:
”Jeg har aldrig været i tvivl. Men tidligere undersøgelser har ikke kunnet fastlægge, hvor ansvaret lå. Denne undersøgelse viser for første gang, at mennesket har sat sit aftryk på naturen. Vi kan på ingen måde kaste skylden på naturen mere,” siger han til Nature Geoscience Journal.

Undskyld mig; men kan man stole på en forsker, der aldrig har været i tvivl om, hvilket resultat hans forskning ville nå frem til?

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Naturvidenskab | No Comments »

Climate change confirmed but global warming is cancelled

April 29th 2008

Ingen seriøse videnskabsmænd bestrider i dag, at hovedparten af den globale opvamrning skyldes CO2 og andre drivhusgasser, som mennesket udleder.

Som jeg har skrevet før, så er det sådan Politiken skriver i alle faktabokse hørende til artikler om klimaet. I dagens JP er der et læserbrev, der henviser til en artikel i den New Zeelandske avis, National Business Review. De i artiklen omtalte videnskabsmænd ville nok være lidt fornærmede, hvis de forstod dansk og læste Politiken.

 Her et par uddrag:

In December last year, at the UN conference in Bali, I heard Viscount Monckton present a paper prepared by himself, the Australian Dr David Evans and our own Dr Vincent Gray (who were at Bali, too) that showed while the IPCC models predict that greenhouse gases would produce an extensive “hot spot” in the upper troposphere over the tropics, the satellite measurements show no such hotspots have appeared.

Monckton and Evans found a large part of this discrepancy is the result of some basic errors in the IPCC’s assessment of the Stefan-Boltzmann equation. When they applied their revised factor to the effect of greenhouse gases, the temperature rise was about a third of that predicted by the IPCC.

So by late last year we not only knew IPCC forecasts of atmospheric global warming were wrong; we were beginning to understand why they are wrong.

Senere kan man læse denne pointe, som totalt mangler i den danske debat:

Put together, these uncertainties raise doubts as to whether the IPCC models can accurately forecast the climate over the long term. If they cannot, then we have to wonder how much damage we should risk doing to the world’s economies in attempts to manage the possibly adverse effects of these “predictions.”

Conny Hedegaard m.fl. siger altid, at hvis det viser sig, at drivhusgasteorien er forkert, så har det jo ingen skade gjort begrænse drivhusgasudledningen. Men disse forsøg bremser den økonomiske vækst (færre kommer ud af fattigdom), og fremkomsten af bioethanol har jo heller ikke været omkostningsfri i relation til den igangværende fødevarerkrise.

Men læs selv resten af artiklen, som er ganske interessant, hvis man interesserer sig for klimadiskussionen.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Politik | No Comments »

Gang i klimadebatten

January 22nd 2008

Ingen seriøse videnskabsmænd bestrider i dag, at hovedparten af den globale opvamrning skyldes CO2 og andre drivhusgasser, som mennesket udleder.

Sådan skriver Politiken i alle faktabokse hørende til artikler om klimaet.

Men men men. I blogsfæren (her så jeg det første gang) og ikke MSM har et brev fra 100 anerkendte videnskabsmænd floreret længe. I dag bringer 180grader det som klumme.

Brevet indledes således: “Det er ikke muligt at stoppe klimaændringer, et naturligt fænomen som har påvirket menneskeheden igennem alle tider. Både geologisk, arkæologisk, mundtlig og skriftlig historie bevidner de dramatiske udfordringer, som fortidens samfund blev udsat for som følge af forandringer i temperatur, nedbør, vind og andre klimatiske udsving. Vi har derfor brug for at gøre lande modstandsdygtige i forhold til hele rækkevidden af disse naturlige fænomener ved at fremme økonomisk vækst og velstandsskabelse.

Det har også længe være kendt, at gennemsnitstemperaturen (hvad så end det betyder*) ikke er steget de sidste 10 år. Det nye er, at det nu også finder frem til MSM; det er nemlig p.t. forsiden historien på JP.

Måske vil vi i fremtiden få en knap så religiøs debat om klimaet, der anerkender, at det er et kompleks emne, som slet ikke er forstået endnu.

Selv er jeg i gang med at læse Henrik Svensmark og Nigel Calders “The Chilling Stars“, som jeg vil give en vurdering af på min blog, når jeg er færdig.

————
* Det er ikke lige til at sige, hvad der er Jordens gennemsnitstemperatur. Det kan beregnes på mange forskellige måder, som Christian Bjørnskov tidligere har skrevet om på Punditokraterne.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima | 2 Comments »

Stilstand

August 11th 2007

Bloggen ligger lidt stille her i sommervarmen; men så er det jo godt, at der er andre bloggere, der skriver kloge og sjove ting.

Jarl forudser valg i midt/slutningen af september. Jeg har ellers længe sagt til alle, der spørger mig, at der ikke bliver valg. VKO-flertallet er i fare, og der er ikke noget ordentligt argument, som Fogh kan dække sig ind under, for at udskrive valg 1½ år før tid. Men de forhold, at de seneste meningsmålinger gendanner VKO-flertallet og altid velinformerede Jarl tipper på valg, gør, at jeg måske skal til ændre mine forudsigelser.

Så er Frit Aalborg endelige på banen igen, og fra denne blog kommer månedens citat: “Men det må også være svært for socialdemokraterne at trænge igennem med deres budskaber. Uanset hvor mange skattekroner man vil bruge, uanset hvad og hvordan man vil regulere vælgerne, ja uanset hvilken form for traditionel socialdemokratisk politik man vil føre……. Så har VK-regeringen allerede været der med et udspil der er mere formynderisk og dyrt end selv den rødeste socialdemokrat kunne drømme om.

Sidst vil jeg henvise til Punditokraterne, der giver skatteministeren tørt på, samt har fremgravet en interessant nyhed i relation til debatten om menneskeskat global opvarmning.

God læselyst, jeg vender tilbage snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Om bloggen & Politiske analyser & Venstre | No Comments »