Archive for the ‘Fysik’ Category

Mobiltelefoner og fly

August 9th 2009

Det er en lidt gammel historie; men den er værd at blogge om. “Tændt mobil fik fly ud af kurs” Lignende historier dukker op med jævne mellemrum, og denne historie er meget karakteristisk: En konkret hændelse og så lidt skriverier om, at det sker ofte. Men aldrig noget med en årsagssammenhæng.

Går man direkte til JP´s kilde, The Scotsman, så kan man læse følgende:

A JUMBO jet changed direction because of interference from a passenger’s mobile phone, air safety officials have told The Scotsman.

[…..]

A CAA report said the pilots were forced to change the controls after the plane’s speed and direction changed three times.

It stated: “During climb, pilot intervention was required on three occasions to prevent speed exceedance and to ensure correct tracking after the aircraft turned right when a ‘direct to’ command required a left turn.

“A passenger on the upper deck was observed using a mobile phone and very reluctant to turn it off. The crew … suspect that its use was the probable cause of the control problems.”

Historien er i den grad noget sjusk, og jeg håber virkelig, at Civil Aviation Authority normalt arbejder mere videnskabeligt – ellers står det slemt til med flysikkerheden. Et fly ændrer kurs 3 gange, og en person bruger sin mobiltelefon, ergo fik mobiltelefonen flyet ud af kurs – eller hvad? Ikke en eneste årsagssammenhæng angives. Hvordan skete interferensen? Var der et modul i flyet, der havde en clockfrekvens på 900 MHz, 1800 MHz eller 2100 MHz (mobiltelefonernes frekvenser), var det en harmonisk af disse eller hvordan? Eller var det 217 Hz overlejringen i GSM signalet, der rent audio-analogt forstyrrede noget – eller?

Stillet lidt på spidsen så kunne de lige så godt mistænke ham, der blev observeret pille næse samtidig med kursændringen, for at være skyld i det, eller med samme løse argumentation: En stork fløj forbi huset samme dag, som Maren i Kæret nedkom med en søn, ergo storken kommer med babyen.

Personligt tror jeg simpelhen ikke på nogen årsagssammenhæng. Der findes immunitetskrav til næsten alt elektronisk udstyr, og uden at kende kravene præcist tør jeg godt skrive, at kravene i flyindustriens krav er meget strenge. Feltstyrken forårsaget af telefonen falder med afstanden, og man skal kun nogle få meter væk, førend feltstyrken er ubetydelig sammenlignet med nærfeltet forårsaget af printet selv. Jeg er endnu ikke faldet over en historie, hvor man kan angive en årsagssammenhæng.

Og i øvrigt tror jeg heller ikke på, at mobiltelefoner kan forstyrre hospitalsudstyr, hvis blot telefonen er nogle få meter væk.

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik & Naturvidenskab | 1 Comment »

God værkstedshumor II

November 1st 2008

http://www.hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com/

Husk at se kildekoden også 😉

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik | No Comments »

Mobilmaster skader ikke helbredet

July 26th 2007

180grader (via DR) skriver i dag, at en engelsk undersøgelse frikender mobilmaster for sundhedsskadelige effekter.

I 2004 afholdt jeg studenterkollokvium på Fysisk Institut, Aarhus Universitet, om samme emne, og jeg kom frem til samme konklusion, omend jeg mere forholdt mig til den tekniske side af sagen.

For dem der skulle have lyst til at vide lidt mere om den tekniske side af emnet, så er her et par link:

Mobilstråling i skolegården. En artikel jeg på baggrund af mit kollokvium skrev til Aktuel Naturvidenskab.

Powerpoint præsentation m.v. på min totalt uopdaterede hjemmeside på Fysisks Institut. (Da det er nogle år siden, jeg har forladt Institutet, kan jeg ikke længere rette i den.) Nogle af linkene virker ikke længere.

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik | 1 Comment »

Tragikomisk

March 9th 2007

Update: I følge Seiersen Science gik forslaget videre til anden runde.

——

Det er endnu aldrig nogensinde lykkedes nogen i hele universet at overtræde termodynamikkens 2. lov, som kan udtrykkes således:

Selv den bedst konstruerede maskine taber til sidst energien og går i stå.

Men nu, kære venner, sker det. En kollega gjorde mig opmærksom på, at Jens F. Hansen fra Korsør har opfundet en maskine, der kan overtræde loven. Det kunne man selv se i TV2-programmet “Danmarks Bedste Ide”.

En skitse af maskinen ses her:

evighedsmaskine.jpg

og mandens egen forklaring på TV2 kan ses her: http://programmer.tv2.dk/ide/article.php/id-6234483.html

Det er noget med en skorsten fyldt op med vand. Kuglen skal så sluses ind for neden. Opdriften på kuglen skal trække en generator, og efterfølgende skal kuglen også trække generatoren, når den falder ned igen. Evighedsmaskiner findes ikke, starter Jens F. Hansen klogt med at sige og pointerer derefter, at hans maskine kører på havvand – hmmm.

Det store spørgsmål er så, om man skal grine eller græde. Det er naturligvis sjovest at grine, men hvordan slap ideen gennem det første filter til konkurrencen? Den ene dommer er naturvidenskabelig universitetsuddannet (biolog godt nok), og den anden dommer er “udviklingsdirektør i TDC. Derudover er han direktør i sit eget firma, Innovation Lab.” Det giver mig lyst til at græde.

Havde nogen spurgt en vaks gymnasieelev om ideen, inden den slap gennem filteret, så havde vedkommende nok sagt følgende.

Den kinetiske energi kuglen får ved at falde fra toppen af skorstenen og ned, er akkurat den energi, der skal til for at øge kuglens potetielle energi fra bunden til dens større potentielle energi på toppen af skorstenen.

Og den energi, der skal bruge på at få bolden ind på 100 meters dybde, er i bedste fald akkurat den samme, som den vinder på 100 meters opdrift, når man ser bort fra friktion.

Æv æv, termodynamikkens 2. lov bliver nok heller ikke overtrådt denne gang.

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik | 5 Comments »

Jeg anede ikke, det var så spændende at være klokker…

January 24th 2006

På mit arbejde er jeg øjeblikket ved at undersøge fysikken i lyn. Derigennem har jeg fundet ud af, at man i 1700-tallet troede, at man kunne holde lyn og torden væk ved at ringe med klokkerne. Så når det blev tordenvejr blev klokkeren så sendt op i kirketårnet for at ringe med klokkerne. Det virkede desværre ikke altid :-).

Ifølge en publikation fra 1784 fra München blev 103 klokkere dræbt af lynet over en periode af 33 år i Tyskland, medens de ringede med klokkerne i tordenvejr.

Jow jow, så blev du så meget klogere…

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Diverse & Fysik | No Comments »

Så frøs light-sodavandene til is

January 2nd 2006

Meget apropos min posting i går. Termometeret viste minus 6. Coca Cola ligth sodavandene var frosset til is. De almindelige Coca Cola var endnu ikke frosset. Sukkeret i Colaen nedsætter frysepunktet.

Så mon ikke frysepunktet for sodavand ligger på -6 °C plus/minus 2 °C alt efter hvilken sodavand det er.

Og jow, jeg har et liv, og det er et yderst interessant emne!

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik & Kemi | 3 Comments »

Sodavands frysepunkt

January 1st 2006

Så var det dagen, hvor statsministeren holdt sin nytårstale. En blog, der reklamere med “mest politik”, burde naturligvis kommentere den; men det er der så mange andre, der gør, og i øvrigt var talen ganske tandløs og uinteressant. Nej nu til noget mere interessant.

Jeg har haft en kasse sodavand stående på min teresse de seneste dage, og jeg har helt glemt at tage den indenfor. Men ingen af sodavandene er frosset til is trods det, at temperaturen har været nede på omkring -4 °C. Men fryser vand ikke ved 0 °C? Det har faktisk undret mig, at ingen flasker er sprunget. Men efter at have tænkt lidt over det, er det egentlig ikke så mærkeligt. Umiddelbart kunne jeg komme på 2 forklaringer.

  1. Der er et større tryk i en sodavandsflaske. Og modsat de fleste andre stoffer, så falder vands smeltepunkt med trykket. (Det er bl.a. derfor, at man kan stå på skøjter. Det store tryk mellem klingen og isen smelter isen og skøjten glider hen over isen.)
  2. Partikler i vand sænker frysepunktet, som vi kender fra saltning af veje. Derfor vil kulsyre, sukker, phosporsyre m.v. sænke sodavands frysepunkt i forhold til vands frysepunkt.

Er det så 1. eller 2. der giver forklaringen? Ved lidt søgning på Google kan man hurtigt udelukke 1., da et tryk på 13.35 MPa kun giver et smeltepunktstemperatur på -1 °C (kilde). Overtrykket i en sodavand kan højest være 1 bar = 0,1 MPa.

Ergo må frysepunktsænkningen skyldes de forskellige partikler i sodavanden. Frysepunktssænkningen i en opløsning er en kolligativ egenskab. Det vil sige den afhænger kun af antallet af partikler, men ikke af hvilke partikler det drejer sig om. Så både kulsyre, sukker, phosphorsyre bidrager til frysepunktsænkningen.

Frysepunktsænkningen i ideale følger i øvrigt følgende formel

ΔTf = Kf · cmolal, partikel

hvor Kf = -1,8 °C/molal.

Heraf kan vi konkludere, at en ligth sodavand vil fryse til is før end en almindelig sukkerholdig sodavand. Dog vil jeg tro, at det primært er kulsyren i sodavanden, der forårsager frysepunktsænkningen.

Jeg har dog ikke umiddelbart kunnet finde nogle data for colas smeltepunkt, men hvis der er nogle, der er bedre til googling end mig, så smid en kommentar.

Dem, der er nået til vejs ende i denne posting, er givetvis folk, der er enig med mig i, at ovenstående er mere interessant en statsministerens nytårstale 😉

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik & Kemi | 10 Comments »