Archive for the ‘Venstre’ Category

Kommunalvalg 2009

November 18th 2009

I dag var der så kommunalvalg. For mit eget vedkommende det første kommunalvalg siden 1991, hvor jeg ikke er medlem af VU/Venstre. Muligvis derfor var denne valgkamp ret uinteressant, og jeg har fulgt meget lidt med. I dagene op til valget har jeg, lige som op til Folketingsvalget, overvejet en del, hvad jeg skulle gøre.

Danmark er et ekstremt land. Det har verdens højeste skattetryk og verdens største offentlige sektor, som bare vokser og vokser under vores nuværende socialdemokratiske regering. Min kommune, Viborg, har en skatteprocent på 34,75 mere end et procent-point over landsgennemsnittet på 33,549. Alligevel lykkedes det mig ikke at finde en eneste kandidat, der er gået til valg på at sænke skatterne – ikke en gang som et langsigtet mål.

Af den årsag burde jeg være blevet hjemme; demokratiet i Danmark er reduceret til et demonkrati af den slags, hvor fåret og de to ulve stemmer om aftensmaden. Med lidt dårlig samvittighed gik jeg alligevel hen og stemte til kommunalvalget (ikke regionen) af helt lokale årsager. Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andres penge, og så kunne jeg lige så godt stemme på den lokale venstremand; tillige har han, trods alt, samtidig slået en del på økonomisk ansvarlighed. Derudover skal Venstre (ikke at jeg er meget for at rose Venstre) have ros for at have optrådt fornuftigt i den lokale skatte- og skoledebat; i modsætning til bl.a. de konservative, der var med til at hæve skatten, smide flere penge efter kultur, anlæg m.v. og lukke skoler med efterfølgende øgede udgifter til følge.

“..burde jeg være blevet hjemme“, skrev han virkelig det? Nu rabler det da for ham, synes nogle måske. Hvis du tænker sådan, så vil jeg opfordre dig til at læse Econstudentlogs hårdtslående kommentar til udsagnet om, at “man kun har ret til at brokke sig, hvis man stemmer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Politik & Venstre & Viborg | No Comments »

Skatteministeren kunne ikke skatten

April 22nd 2009

I går aftes deltog jeg i en minikonference om skattereformen på Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Deltagerne var bl.a. Nina Smith og skatteminister Kristian Jensen (V). Sidstnævnte var på hjemmebane og fik mere ros end ris af de lokale erhvervsfolk; men på det faglige plan havde Kristian Jensen en skræmmende dårlig dag.

I sit oplæg kom Kristian Jensen ind på, at skattereformen indeholder den største marginalskatsænkning nogensinde, og så sagde han (frit efter min hukommelsen) “Det forholder sig sådan, at man efter skattereformen har 50% mere af sidst tjente krone til sig selv. Tjente man før skattereformen 100 kr., havde man 37 kr. til sig; efter skattereformen har man, jaaa øøh, så skal jeg til at regne baglæns, det kan jeg ikke lige gøre, men det vender jeg nok tilbage til.” (Jeg kunne derefter ikke dy mig for at råbe til skatteministeren, at tallet var 44 kr., hvortil Kristian Jensen svarede, at det vist nok var rigtigt.)

Mine damer og herrer sådan omtrent sagde han, og det er ikke en dårlig vits. Landets skatteminister kunne ikke fortælle, hvad en topskattebetaler har tilbage til sig selv efter skattereformen. Og hvor i al verden kommer de 50% mere af sidst tjente krone fra? I min regnebog er 7/37 19%.

Jeg ved ikke hvilke regnestykker, det var, skatteministeren ikke kunne i hovedet; men bør han ikke kunne huske, at marginalskatten efter skattereformen bliver 56%, og at man derfor har 100 kr. – 56 kr. = 44 kr. til sig selv, hvis man tjener 100 kr. ekstra?

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat & Venstre | 1 Comment »

Venstre sætter nye sproglige standarder

March 1st 2009

På ventres hjemmeside har der siden november 2001 været en tæller, der viser hvor mange dage der har været skattestop. Men med skattereformen så brydes skattestoppet, så Venstre bliver nødt til at ændre tælleren. I skrivende stund ser det således ud på Venstres hjemmeside.

Skattestop i:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Skattereform indgået forår 2009. Træder i kraft den 1. januar 2010

Skattestop efter reform:

0 dage 0 timer 0 min 0 sek

Skattestop i alt:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Læs mere på Politikens hjemmeside.

Det sætter nye standarder for sproget: Vi har skattestop, altså lige på nær de dage, hvor vi bryder skattestoppet. I forlængelse heraf vil jeg også komme med nogle nye sproglige standarder:

  • Naturligvis er jeg min kone tro. Både før og efter julefrokosten.

  • Jeg ER på slankekur. Jeg faster hårdt mellem alle måltider.

  • Jamen det er da nemt at holde op med at ryge; jeg gør det 20 gange om dagen.

Hvor Herre Bevares. Hvor dumme tror Venstre vi er?

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Venstre | No Comments »

Hykleren Fogh

January 1st 2009

Så vidt jeg husker, så har Fogh, eller hans håndlanger Claus Hjort Frederiksen, indtil for kort tid siden givet skideballer til alle, der har stillet spørgsmål ved skattestoppet. Igen og igen har vi hørt, at enhver skatteomlægning i praksis fører til skattestigning.

Og så skal vi nu høre i selve nytårstalen høre, at han vil lave en – ja skatteomlægning. Tidligere har Fogh sagt, at skattestoppet stadigvæk gælder, således at det bare kortvarigt sættes ud af kraft, når skattereformen skal gennemføres. Men det svarer til udsagnet om, at der ikke er noget så nemt som at holde op med at ryge, for jeg har selv gjort det tusindvis af gange.

Hvis jeg ser bort fra frygten for, at Fogh har ret i, at enhver skatteomlægning fører til skattestigning, så har jeg egentlig ikke så meget imod ophævelsen af skattestop. Jeg har aldrig set det som en liberal sejr at fastfryse resultatet af 9 års socialdemokratisk skattepolitik, som man i øvrigt i de 9 år, der gik forud, kritiserede sønder og sammen.

Og med hensyn til alt det grønne så kunne Villy Søvndal næsten ikke have sagt det bedre….

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Claus Hjort & Skat & Venstre | No Comments »

Republik Nu (II)

May 25th 2008

I en weekend som denne vil jeg tillade mig at lave lidt genbrug.

Herunder min leder fra 15. maj 2004 i V-Vitaminer, som den gang var et medlemsblad for Århus Venstreforening, hvor jeg havde redaktørtjansen.

Bladet udkom dagen efter Kronprinsens bryllup. Dette medførte to opringninger til formanden, om det da virkelig var Århus Venstreforenings politik, for så ville de da godt nok overveje medlemskabet. Formanden fortalte de berørte medlemmer, at han faktisk var enig med mig.

På et bestyrelsesmøde senere hen fandt jeg til min overraskelse ud af, at 5 ud af 7 i bestyrelsen var republikanere.  (Jow jow, så sent som maj 2004 fandtes der liberale mennesker i Venstre 🙂 )

——————– 

Monarkiet

I disse bryllupstider, hvor det er forsidestof, at vinden tog Marys hat
(sic!), er det næsten tabubelagt at være modstander af kongehuset. I de
ukritiske medier kan man læse og høre, at det kun er nogle få på den yderste
venstrefløj, der er republikanere. Så kan man være aktiv i Venstre og
tilhænger af en republik?

Ja det kan man faktisk, og jeg er kun én blandt efterhånden mange.

Som liberal er jeg af den klare opfattelse, at alle mennesker er født frie
og lige i værdighed og rettigheder. Min opfattelse af et ægte demokrati
indbefatter derfor, at folkets overhoved vælges direkte af folket.

Kongehuset repræsenterer, såvel historisk som nutidigt, en særdeles
udemokratisk del af det danske samfund. Alene modsætningen mellem monarkiets
tro på “enemandsvælde” og demokratiets tro på “folkestyre” illustrerer det
grundlæggende problem med monarkiet.

Grundloven §13 lyder: “Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig.”
Dette betyder, at Grundloven deler befolkningen ind i to grupper, dem for
hvilke loven ikke kan håndhaves på almindelig vis (kongefamilien); og dem,
for hvilke loven virkelig gælder (alle øvrige). Dette strider mod princippet
om, at alle er født med samme rettigheder.

I Grundloven er der tillige overdraget en række beføjelser til dronningen,
som hun heldigvis ikke benytter sig af i særlig stor grad, men tænk hvis hun
eller en kommende regent gjorde; så ville det være en grov tilsidesættelse
af demokratiet. Alene tilstedeværelsen af muligheden er et stort demokratisk
problem, idet regenten ikke er folkevalgt.

Jeg har ikke noget imod de kongelige som personer – jeg kender dem jo ikke,
og de er sikkert nogle flinke mennesker. Men jeg fatter ikke, hvorfor de
kongelige bliver tilbedt, bare fordi de er de borgere i landet, der modtager
de suverænt største overførselsindkomster, fordi de tilfældigvis er født ind
i en bestemt familie med efternavnet Rex.

Kongehuset er en udemokratisk institution, og lad os derfor få det
afskaffet.

Share

Posted by Morten Sørensen under Republik & Venstre | 2 Comments »

Venstre: Mindre offentlig sektor er fuldstændig udelukket

May 18th 2008

Under den meget sigende overskrift: “Regeringen: De rige kræver for meget“, udtaler Claus Hjort Frederiksen i dagens Politiken:

Debatten om det personlige ansvar er en af regeringens flanker. Det er her, kritikerne vil påstå, at vi smyger uden om og forsøger at lave en mindre offentlig sektor. Til dem vil jeg bare sige. Det er fuldstændig udelukket. Vi har ingen planer om at reducere den offentlige sektor.

Det er nu snart et døgn siden, og jeg har ikke hørt en eneste V-politiker tage afstand fra udsagnet.

Men måske får piben en anden lyd, når de første danske læger drager til Indien….

Share

Posted by Morten Sørensen under Claus Hjort & Velfærdsstaten & Venstre | 2 Comments »

Prøv med lidt frihed

May 15th 2008

Herunder 2 eksempler på at politikerne har så travlt med at regulere folks liv.

Fra www.venstre.dk 

Der er skabt langt bedre forhold for familierne de sidste syv år end tidligere, skriver Venstres familieordfører Karen Ellemann i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Men der kan gøres meget mere. Kommunerne bør indføre modulordninger i børnepasningen, for at give familierne endnu mere fleksibilitet i hverdagen.

– Helt overordnet set ønsker jeg en offentlig sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker. Jeg er tilhænger af det kommunale selvstyre, men til tider har man fornemmelsen af, at kommunerne ikke indretter sig efter borgerne. Derfor vil jeg gerne opfordre dem til at indføre modulordningerne, så forældrene kan få den fleksibilitet, de selv efterspørger, siger Karen Ellemann.

Pædagogerne er naturligvis imod jf. dagens medieomtale. Men måske skulle Venstre og resten af MF´erne prøve at tænke nyt. Hvad er det for en “sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker“? Nå ja, den private sektor – markedet. Prøv privatiser børnepasningen, så er folk fri for at lade deres hverdag styre af Karen Ellemanns fornemmelser og BUPL´s forstokkede holdinger.

Arbejdsmarkedskommisionens hjemmeside (endnu et nævn, råd eller kommision, som regeringen har nedsat) kan man læse følgende:

Mere velfærd kræver mere arbejde

Arbejdsmarkedskommissionen skal medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Ikke fordi mere arbejde er et mål i sig selv, men fordi mere arbejde er en forudsætning for fortsat at kunne finansiere velfærdssamfundet.

Bl.a. har kommisionen slået til lyd for, at dem på arbejdsmarkedet skal arbejde flere timer. Hvad med at prøve med noget nyt? Lad være med at betale folk for at trække sig tidligt tilbage – afskaf efterlønnen i morgen. Skær ned på velfærdsstaten og sænk skatterne. Så har staten penge nok, og folk arbejder det, de har lyst til. At arbejde den tid, man har lyst til (uden at lægge andre til last vel at mærke) må da om noget være velfærd.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Frihed & Politik & Privatisering & Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Private tvinges til at overtage skatteindkrævning

February 27th 2008

Fra  Erhvervsblade 26/2:

Sort arbejde hos leverandører udløser skattesmæk

Skatteminister på vej med forslag, der skal bekæmpe »sorte underleverandører«. »Overvågningsamfund«, siger Dansk Folkeparti.

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Hvis underleverandøren ikke indeholder a-skatten, må den virksomhed, der bruger den pågældende leverandør selv betale, hvis han bruger underleverandøren for anden gang. I første tilfælde får virksomheden en advarsel og bliver optaget i et register.

Det er essensen af et lovforslag, som Skatteministeriet har i høring og som skatteminister Kristian Jensen planlægger at fremsætte senere på foråret. Lovforslaget er del af regeringens kamp mod sort arbejde – det såkaldte ”fair playinitiativ”.

Skatteministeriet begrunder forslaget med, at en del virksomheder igennem tiden har benyttet ‘sorte’ rengøringsfirmaer.

Vi tager den lige igen:

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Findes der dog ikke et eneste anstændigt venstremedlem tilbage, der vil gøre oprør?

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhvervslivet & Skat & Venstre | No Comments »

Vesselbo bliver ikke genvalgt (II)

November 13th 2007

Jeg har tidligere spået, at Ejvind Vesselbo ikke bliver genvalgt. Som gammel østjyde og aktiv i Venstre, vil jeg lige her på falderebet komme med min forudsigelse af fordelingen af Venstres personlige stemmer i Østjyllands storkreds. Om ikke andet så for min egen udfordring skyld.

Det stammer egentlig tilbage fra valgnatten i februar 2005, hvor Kaare R. Skou prøvede at forudsige, hvem der ville blive valgt for Venstre i Århus Amt, og han var endda så selvsikker, at han sagde, at hans forudsigelser plejede at være ret præcise.

Manden dumpede med et brag og kunne kun ramme 4 ud af 6 rigtige. Det er for ringe, når der kun er 10 kandidater og flere af dem var sikre på genvalg. Som insider måtte jeg krumme tæer til hans analyser.

Nå til sagen. Der er 11 kandidater, og der er sandsynligvis 7, der kommer ind. Jeg spår følgende rækkefølge af kandidaterne. 

Troels Lund Poulsen bliver topscorer. Han havde et kanonvalg sidste gang og stiller op i en af landets bedste kredse. Tidligere har man i kredsen sat stillerannoncer i Horsens- og Vejle Amts  Folkeblade med 1.500 navne på. Siden sidste valg er han jo som bekendt blevet politisk ordfører, hvilket givetvis vil give ham mange stemmer i de andre kredse i den nye store storkreds.

Karen Jespersen tager andenpladsen. Hun er ”over the top” og mange venstrefolk vil have svært ved at stemme på hende; men hun har ved alle andre valg været stemmesluger.

Kim Andersen har en god kreds og er blevet genvalgt sikkert flere gange. Mere er der ikke at sige om ham. Det bliver dog et tæt løb om pladserne 3-5.

Michael Aastrup Jensen. Michael Aastrup Jensen bragede ind sidste gang som nummer tre i Århus Amt, og det var endda i Randerskredsen, som aldrig før havde givet valg. Han var på daværende tidspunkt borgmester i Randers – i øvrigt landets yngste. Siden da har vi ikke hørt meget til ham, og Randerskredsen er blevet delt i to. Jeg ved ikke, hvordan hans kampagne kører denne gang; men sidste gang var den effektiv. Sidst fik han så vidt jeg husker over 8.000 stemmer. Jeg spår en stor tilbagegang.

Anne-Mette Winther Christiansen blev valgt som nummer to, efter Jørgen Winther, og bragede ind med, så vidt jeg husker, omkring 10.000 stemmer. Men det stemmetal falder voldsomt denne gang. Sidste gang var hun den eneste kvinde på Venstres liste i Århus Amt. Det giver rigtig mange stemmer. Hun kunne også trække lidt på sin mors navn, tidligere minister Else Winther Andersen, men hun er vel ved at være glemt nu. Faktisk er hun helt anonym og ikke særlig god, og hendes gode kreds, Grenå, er blevet opdelt. Jeg spår også her en stor tilbagegang.

Ovenstående er jeg ret sikre på, skal blive valgt. Nu begynder det at blive spændende.

Bünyamin Simsek sidder i byrådet for Venstre valgt med tredjeflest stemmer. P.t. fungerer han som børnerådmand i Louise Gades barselsorlov. Dygtig politiker og eneste med invandrerbaggrund på listen. Han stiller dog op i Århus, hvilket trækker ned, da Århusianerne ikke er gode til at stemme personligt. Dog har byrådet netop opfordret Århusianerne til at stemme personligt på en lokal.

Ulrik Kragh: Jeg er optimistisk på vegne af min gode ven og gamle VU-formand. Han har den dårligste kreds i Århus; men han har siddet i byrådet i Horsens i mange år, hvor han er et kendt ansigt. Han vil kunne trække mange stemmer der, om end jeg blev noget overrasket over, at han tabte kampvalget om at blive den nye Horsenskreds Folketingskandidat til Irene Simonsen. De stemmer, han tager i Horsens, tager han fra en af de nærmeste konkurrenter, Irene Simonsen. I 2001 blev Ulrik valgt i en kreds i København, hvor han slog den siddende MF´er, Gyda Kongstad – noget Troels Lund Poulsen ikke kunne valget før. Omvendt forsvandt han fuldstændig i krigen mellem Martin Geertsen og Jens Rohde ved valget i 2005. Men han sidder i Folketinget i dag, da Jens Rohde trak sig, og Martin Geertsen ikke ville ind.

Irene Simonsen: Ulriks opstilling i samme storkreds bliver hård ved hende. Ligeledes er den nye storkreds også hård ved hende.

Eyvind Vesselbo har ikke fået mange stemmer ved de seneste Folketingsvalg sammenlignet med mange af de ovenfornævnte. Århusianerne er altså ikke gode til at stemme lokalt. (Ironisk nok er Århus eneste MF´er fra Venstre en Københavner.) Og jeg kan sagtens forestille mig, at der er kandidater, der flår flere stemmer end ham selv i hans egen kreds, hvorved han ikke får ret mange af listestemmerne. Omvendt er han meget i medierne, hvilket er en fordel i den nye storkreds. Hans flirt med Ny Alliance trækker ned.

Uden chance for valg er

Mette Madsen og Annamarie Sparre, som jeg i øvrigt heller ikke kender.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politiske analyser & Venstre | 1 Comment »

Valgkampcitat

November 2nd 2007

Fra TV2´s topmøde mellem Anders Fogh og Helle Thorning-Schmidt i går aftes. 

Helle Thorning-Schmidt spørger Anders Fogh: “Kan du garantere, at der ikke kommer skattelettelser?”

Man burde vel som det mindste forvente, at Anders Fogh havde slået en hånlatter op og sagt, at selvfølgelig vil han ikke garantere det, da han altid arbejder for lavere skatter; men formanden for Danmarks Liberale Socialistiske Parti svarede med uld i mund og nærmest undskyldte, at han ikke kunne udelukke, at hvis økonomien var til det, så kunne der måske komme en skattelettelse.

Hvordan synes du selv, kulturkampen går Anders Fogh?

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Politik & Socialdemokraterne & Venstre | No Comments »

Next »