Archive for the ‘Århus’ Category

Debat om besparelserne i Århus Kommune

October 6th 2006

Jeg har egentlig længe villet skrive noget om Budgetballaden i Århus. Men i stedet for blev jeg provokeret til at deltage i en debat på en spændende blog om blokaderne i Århus, lavet af Thomas Maxe, Århus Venstreforening:

Se her:

http://tagansvar.blogspot.com/2006/10/pressemeddelelse-aktion-onsdag.html

og her:

http://tagansvar.blogspot.com/2006/10/debat-hykleri-fra-venstre.html

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Venstre | No Comments »

Sparekatalog i Århus

May 17th 2006

Det har siden august 2004 været kendt, at Århus Kommune skal spare i omegnen af 300 mio. kr. Alligevel udskudte politikerne besparelserne til budget 2007 – altså til efter kommunalvalget. Under kommunalvalget lovede alle partier, minus de konservative, guld og grønne skove. (De konservative blev herefter nærmest udslettet ved valget, har kun et mandat nu.) Ingen, foruden de konservative, turde at tale om besparelserne, som alle vidste kom.

Jeg selv trak mig som byrådskandidat for Venstre, da jeg fik “no go” fra Venstres ledelse til at komme med forslag til besparelser. Da jeg trak mig som kandidat, skrev jeg bl.a. følgende i mit brev til de andre kandidater: “Jeg vil ikke bidrage yderligere til politikerleden ved at føre en valgkamp fyldt med udgiftskrævende forslag og så som det første efter valget gennemføre en sparerunde.” Sørgerligt – men forudsigelig som bare pokker – fik jeg ret.

Nu er der så kommet et sparekataloget i Århus med ideer til besparelser på 600 mio. kr. Heraf skal politikerne så udvælge besparelser for 300 mio. kr., og folk klynker. Men til det er der bare at sige, at de har de politikere, de fortjener. Brugte den brede befolkning muligheden for at spørge ind til de nødvendige besparelser, som har været bredt omtalt i JPÅrhus siden august 2004?

Næh, de lappede valgløfterne i sig og valgte en socialdemokratisk borgmester, der kom med de mest urealistiske valgløfter.

Nu kan århusianerne lære det, kan de. Og jeg flytter fra byen 🙂 

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Demokrati & Venstre | 2 Comments »

Oplagt sparemulighed i Århus Kommune

March 24th 2006

24. marts kunne man i JPÅrhus læse, at Århus Kommunen har genindviet et feriecenter for ældre i Hou. I Århus Kommunes opgavedatabase kan man læse, at feriecenteret bl.a. har til formål at lave sommerophold for pensionister og efterlønsmodtagere og lægge lokaler til kurser og aktiviteter for pensionistforeninger og -klubber samt brugerråd m.v. i Århus Kommune.

Jeg under gerne ældre “fælles gymnastik, gåture, afslapning og kreative, musiske og kulturelle aktiviteter,” som der står i JPÅrhus’ artikel; men hvorfor skal det ske på kommunens initiativ og regning? Man er ikke pr. automatik svag blot fordi, man er fyldt 60 år.

Jeg vil mene, at pensionistforeninger kan finde lokaler til møder og kurser på lige fod med alle andre private foreninger, og at efterlønsmodtagere selv kan arrangere og betale for deres ferier.

I kommunens opgavedatabase kan man læse, at udgifterne til kommunens tre ferie- og kursuscentre i 2003 løb op i 4,7 mio. kr.

Genindvielsen af kursuscenteret sker samtidig med, at kommunen står overfor besparelser i omegnen af 300 mio. kr. I stedet for blot at køre grønthøsteren henover budgettet, som der er lagt op til, kunne byrådet også v.h.a. kommunens opgavedatabase finde ind til kommunens kerneopgaver og gennemføre besparelserne af den vej. Feriecentrene er en oplagt sparemulighed.

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Politik | No Comments »

Wammen ynker

March 18th 2006

Når Århus Byråd til efteråret skærer omkring 300 mio. kr. af det kommunale budget, er det først og fremmest regeringens skyld mener Nicolai Vammen og Flemming Knudsen (JP Århus 18/3).
 
Den nødvendige besparelser har været offentlig kendt siden august 2004, hvor JP Århus beskrev kommunens økonomiske problemer. Alligevel valgte byrådspolitikerne i 2004 og 2005 at udskyde besparelserne til efter kommunalvalget. På trods af den kendte økonomiske situation lovede Socialdemokraterne guld og grønne skove under kommunalvalget efteråret 2005, herunder bl.a. et konkret løfte om 100 mio. kr. mere til folkeskolerne og om muligt genindførelse af kostordningerne i børnehaverne. Valgløfter der helt forudsigeligt ikke kan indfries.
 
Forklaringen på, at besparelserne skyldes regeringen er ejendommelig. Flemming Knudsen beklager sig over, at kommunen ikke må øge serviceudgifterne med mere end ½%; men hvordan skulle en øgning af serviceudgifterne hjælpe kommunens miserable økonomi? (Man ser det for sig: Bankkunden der undskylder sit overtræk med, at hun ikke må gå ud og shoppe) Tværtimod vil det da gøre problemerne større med en skattestigning til følge. Men under valgkampen lovede socialdemokraterne, at de ikke ville hæve skatterne.
 
Ligeledes beklager Flemming Knudsen sig over, at regeringen ikke vil dele ud af statens overskud. At regeringen ikke deler statens overskud ud, fratager ikke byrådet ansvaret for, at have brugt flere penge, end der er kommet ind.
 
Århus Byråd bærer selv ansvaret for den miserable økonomi, som har været kendt længe, og det er ynkeligt, at Nicolai Wammen og Flemming Knudsen prøver at give regeringen skylden for, at socialdemokraterne ikke kan opfylde sine urealistiske valgløfter.

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Politik | No Comments »

Besparelser i Århus Kommune

January 18th 2006

Gigantbesparelser i Århus Kommune lød overskriften i går i JPÅrhus.

“Det kommer til at gøre ondt på børne- og ældreområdet, når kommunen de kommende skal år spare omkring 300 mio. kr. årligt. Sparekravet i år er 80 mio. kr., og det er udelukkende regeringens skyld, mener borgmester Nicolai Wammen (S).”

Alle politikere har i over et år vidst, at sparerunden kom. Aviserne skrev allerede om det for et år siden, og byrådet erkendte selv for over et år siden problemet men valgte at udskyde det. Derfor er det ren ynk og utroværdigt klynk fra byrådspolitikerne.

Kommunens borgere bør også holde sig fra at klynke. De har selv stemt på et parti (Socialdemokraterne), der lovede guld og grønne skove, selvom partiet var udemærket klar over, at der ville komme såkaldte gigantbesparelser. Samme vælgere udraderede det eneste parti, det konservative folkeparti, der faktisk tog besparelserne alvorligt. Et folk har de politikere, de fortjener.

Jeg havde nedenstående læserbrev i JPÅrhus 8. november 2005. Der kom et bud, noget med bedre ledelse, fra en konservativ byrådskandidat. Ellers tavshed.

——

Mangelfuld valgkamp

Århus Kommune budgetterer de kommende år med budgetunderskud på ca. 300 mill. kr. om året. Hertil skal lægges en kommende udligningsreform, der sandsynligvis også kommer til at koste Århus Kommune mange penge. Alligevel er partierne og byrådskandidaterne tavse omkring dette emne. Det er kujonagtigt og en undervurdering af vælgerne ikke at ville beskæftige sig med denne sag i valgkampen, og politikerne er på den måde med til at skabe politikerlede.

Beskæftiger man sig endelig med emnet, gør de fleste kandidater som den radikale byrådskandidat, Morten Skovsted, der i et par debatindlæg i JPÅrhus har bedt de andre kandidater om at forholde sig til kommunens økonomi – dog uden selv at komme med et eneste konkret forslag til forbedring.Da byrådskandidaterne tilsyneladende næsten kun har ideer til udgiftskrævende forslag, vil jeg da gerne komme med noget inspiration til den sparerunde, som det nye byråd så sikkert som amen i kirken skal gennemføre. 

En del af besparelserne kan findes ved at finde ind til kommunens kerneopgaver. F.eks. kunne man med et pennestrøg fjerne overflødige opgaver som: 

  • Kommunale grønne guider (besparelse 1,4 mill. kr.)
  • Kommunale kursus- og feriecentre (besparelse 14,7 mill. kr. + engangsindtægt ved salget)
  • Kommunale kunstnerværksteder (besparelse ca. 300.000 kr.)
  • Tilskud til rytmiske spillesteder (besparelse 2,4 mill. kr.) Har man råd til at give 40 kr. for en fadøl, har man også råd til at betale lidt mere i entré.
  • Ikke lovpligtige kommunale råd – f.eks. børnerådet. Forældrene er børnenes talsmænd ikke andre.
  • Øget sekretariatsbetjening af rådmændene. Besparelsen her løber op i flere millioner kroner, og tidligere har rådmændene da også kunnet klare sig med langt mindre hjælp.

Derudover påtager Århus Kommune sig dyre ikke lovpligtig opgave. F.eks. har kommunen i øjeblikket 9 hospicepladser, som koster 7 mill. kr. om året. Kommunen har 72 musikere ansat på fuldtid i Århus Symfoniorkester, udgiften deles næsten ligeligt mellem Århus Kommune og staten. Symfoniorkesteret antager selv, at de har 40.500 tilhører på et år; med et samlet offentligt tilskud på 40 mill kr. bliver det knap 1.000 kr. i tilskud pr. koncertgæst.
 
I kommunens opgavedatabase kan byrådskandidaterne selv finde flere oplagte spareforslag.
 
En anden del af besparelserne kan findes ved at bruge 6-by nøgletallene, som er rapport, der sammenligner økonomi og aktivitet på en række områder i de 6 store kommuner – København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Heri kan man bl.a. læse, at børnepasning (½ til 5-årige) er 43% dyrere i Århus end i Odense. Med øget brug af dagpleje frem for vuggestuer kunne børnepasningen blive billigere i Århus. Man kan også læse, at nettodriftsudgifterne på ældreområdet i Århus er 28% større end i Randers. Her kunne man f.eks. indføre licitation til aktivitetstilbud for ældre. Man er ikke svag, fordi man tilfældigvis er fyldt 60 år. Tillige kunne man droppe bladet “Tredje Halvleg”, der udsendes 4 gange årligt til alle borgere over 60 år og til førtidspensionister i Århus Kommune.

De få eksempler viser, at det er nemt nok at finde besparelse, og det er relevant for os vælgere at vide, hvor byrådskandidaterne og partierne vil prioritere, når besparelserne skal laves. Mindst lige så relevant som at vide, hvad kandidaterne ville gøre, hvis penge var noget, man plukkede på træerne.

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Politik | No Comments »