Archive for the ‘Menneskerettigheder’ Category

DFF vandt i Ålborg Byret (gammel nyhed)

January 1st 2007

Omend nyheden er gammel, så skylder jeg en opdatering på min postering om Ålborg Portland sagen. Et referat af selve retsmødet kan læses i Danmarks Frie Fagforenings medlemsblad.

21. december faldt dommen, og Danmarks Frie Fagforening vandt sagen. Ålborg Byret fandt det bevist, at de to procesoperatører var blevet forflyttet p.g.a. deres valg af DFF frem for 3F. De 2 medlemmer af DFF fik hver en erstatning på 200.000 kr. Erstatningen er for lille, mener DFF, da store virksomheder med så små erstatninger blot vil spekulere i at betale erstatningen for at få ro. Dommen kan læses på DFF’s hjemmeside.

Jeg overværede desværre ikke selv retsmødet, der gik forud for dommen; men efter sigende var retsmødet ret interessant. Fællidstillidsmanden led af akut hukommelsestab, og dommeren måtte et par gange true med fængsel for falsk mened. Også direktøren for Ålborg Portland, Frands Grex, havde en lemfeldig tilgang til sandheden. I retten sagde han, at forflytningen af de 2 procesoperatører ikke var aftalt med 3F, men til 24timer Nordjyske havde han tidligere sagt det stik modsatte. Det lykkedes også direktøren at opfinde nogle trusler om vold mod de to medlemmer af DFF, for det passede ind i den afsluttende procedure.

I parentes bemærket har jeg flere gange oplevet erhvervsledere lyve skruppelløst, når de er anklaget for brud på foreningsfriheden. Og det har fået mig til at tænke på, om det er et almindeligt menneskeligt fænomen at gribe til løgnen, når man er anklaget, eller om man skal være kynisk og skruppelløs for at blive erhvervsleder.

Til lykke til Danmarks Frie Fagforening og de 2 medlemmer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | No Comments »

Første sag om foreningsfrihed efter dom ved Menneskerettighedsdomstolen

December 4th 2006

Første sag om foreningsfrihed efter dom ved Menneskerettighedsdomstolen:

Kræver 1,15 million kroner af Aalborg Portland

Sagen starter ved byretten i Aalborg i morgen tirsdag den 5. december kl. 9:15.

Danmarks Frie Fagforening (DFF) har på vegne af to medlemmer krævet sammenlagt 1.155.568 kroner af cementfabrikken Aalborg Portland.

Det drastiske skridt kommer efter at to medlemmer, der har arbejdet på Aalborg Portland i henholdsvis 9 og 10 år, har følt sig groft chikaneret, efter de har skiftet fagforeningen 3F ud med DFF. Skiftet betød, at de to uden varsel blev flyttet fra deres skifteholdsarbejde som procesoperatører til rengøringsmedarbejdere på daghold – med en klækkelig lønnedgang til følge. De to procesoperatører som arbejdede i et godt fællesskab med andre, blev ud over forvisningen til rengøringsarbejde, fuldstændig isoleret og pålagt at arbejde alene fra morgen til aften, som var de spedalske.

Det har fået DFF på banen:

Vi er ærlig talt målløse over den behandling vores medlemmer har fået. I fagretsligt forstand er der jo tale om en fyring, og aftalt mobning“, siger formanden for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der samtidig peger på, at det ikke er mange måneder siden at foreningen vandt en retssag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En dom hvor det meget klart blev fastslået, at folk har ret til at organisere sig, hvor de vil på arbejdsmarkedet.

DFF har forsøgt at forlige striden på en mindelig måde – men uden held:

Sagen mod Portland starter tidligt (9:15) og forventes at vare hele dagen.

DFF har indkaldt Portlands direktør Frands Grex og fællestillidsmand Harry Andersen som vidner i sagen,

Jeg glæder mig utrolig meget til at høre deres forklaringer“, siger Jørgen Mikkelsen

Nærmere information på 70 25 40 25

Danmarks Frie Fagforening

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | No Comments »

Klokkeklar sejr

January 15th 2006

Som de fleste nok har hørt, så vandt Danmarks Frie Fagforening og jeg sagen om eksklusivaftaler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen blev afsagt onsdag den 11. januar kl. 14.15 i Strasbourg, og kl. 14.36 modtog vi dommen i Restaurant Terrassen i Friheden i Århus.

Dommen var klokkeklar. Med stemmerne 12-5 fandt Menneskerettighedsdomstolen, at der var sket en overtrædelse Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11.  

Ifølge vores advokat Jens Paulsen, fastslog dommen bl.a.

  • at den danske stat har pligt til at sikre den negative foreningsfrihed
  • at Folketinget har pligt til omgående, at ændre foreningsfrihedsloven
  • at arbejdsgivere fremover hverken har pligt eller ret til at afskedige ansatte, der er organiseret i en bestemt fagforening
  • at alle ansatte, uanset om arbejdsgiveren er organiseret og uanset hvor, fremover har ret til at organisere sig lige hvor de ønsker.

I præmisserne gentog domstolen, at artikel 11 både beskytter retten til at melde sig ind i en fagforening (den positive foreningsfrihed) og retten til at stå udenfor en fagforening (den negative foreningsfrihed). Stort set alle regeringens argumenter blev tilsidesat.
 
Flertallet af dommerne tillagde det ikke betydning, at jeg var bekendt med kravet om eksklusivaftaler på forhånd. Tillige mente domstolen heller ikke, at det havde nogen betydning, som gjort gældende af regeringen, at jeg bare kunne have fundet et andet job. Domstolen lagde i stedet vægt på, at jeg blev afskediget uden varsel og som en direkte følge af, at han nægtede at efterleve kravet om medlemskab i SID.
 
Denne konsekvens anså domstolen som alvorlig og i modstrid med selve essensen af begrebet om den fri vilje, der er kernen i den negative foreningsfrihed jf. artikel 11.
 
Regeringen havde fremført LO-fagforeningernes argument om, at hvis man er utilfreds med at støtte Socialdemokraterne gennem sit fagforeningskontingent, så kan man bare sende en frameldingskupon ind. Også dette argument gennemhuller domstolen, idet den påpeger, at lønmodtageren ikke slipper billigere i kontingent, at der ikke er nogen garanti for, at et sådant “ikke-politisk medlemskab” ikke medfører en form for indirekte støtte til politiske partier.
 
Sidst men ikke mindst mente Domstolen ikke, at et forbud mod eksklusivaftaler ville få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked og henviste til det store flertal af medlemsstater, hvor der ikke er eksklusivaftaler.
 
Interessant var det, at den danske dommer, Peer Lorenzen, som så ofte før, når Danmark er blevet dømt, var imod hele afgørelsen og kom med en mindretalsudtalelse.
 
Kristelig Fagforening havde anlagt en lignende sag, som også blev vundet klokkeklart.

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | No Comments »

Menneskeretsdom om eksklusivaftaler

January 10th 2006

så er det i morgen onsdag, at der falder dom i den sag om eksklusivaftaler, Danmarks Frie Fagforening har ført på mine vegne ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg.

Kl. 14.30 skulle vi have dommen, som derefter bliver offentliggjort på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside.

Jeg smider også hurtigst muligt en kommentar på min blog.

Læs mere om sagen på min hjemmeside.

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | 6 Comments »