Archive for the ‘Byer’ Category

Ebberød Bank i Viborg Kommune

April 20th 2010

Jeg havde 19/4-2010 et læserbrev i Skive Folkeblad og Viborg Folkeblad, som jeg da gerne vil dele med læserne af denne blog. Med kommunens “spareforslag” in mente, er der ikke noget at sige til, at vi bliver flået i skat som aldrig før.

—–

Ebberød Bank i Viborg Kommune

Direktionen i Viborg Kommune har forfattet et katalog over spareforslag. På side 59 foreslås det at flytte overbygningen på Vestfjendsskolen til Mønsted- eller Stoholm Skole.

Vestfjendsskolen bliver ikke tildelt ressourcer via sikkerhedsnettet, men har udelukkende en elevbaseret tildeling. Flytter man overbygningen fra Vestfjends til Mønsted, vil man derfor blot flytte tildelingen pr. elev, og der er intet at spare for kommunen, hvilket der da også gøres opmærksom på i kataloget. Men flyttes overbygningen, bliver der øgede udgifter til bustransport. Kommunens direktion har ikke gidet ulejlige sig med at skønne den ekstra udgift; men der er en del elever i Vridsted, der ikke har buskort, og eleverne i Fly og Kjeldbjerg skal i givet fald have udvidet deres kort fra 2 til 3 zoner. Et forsigtigt skøn på den ekstra udgift ligger over 100.000 kr.

Den lader vi lige stå et øjeblik: Et sparekatalog der indeholder et uomtvisteligt udgiftskrævende forslag på mindst 100.000 kr., som så skal spares yderligere et andet sted.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Politik & Skat & Viborg | No Comments »

Judas i Viborg

November 26th 2009

Jeg havde i dag et læserbrev i Viborg Folkeblad om kommunens nye borgmester, der i folkemunde er døbt Judas.

————–

Rødere end rød plastikmaling

Som borgerlig-liberal er den indgåede konstitueringsaftale i Viborg Kommune mellem S, SF, DF og K en stor skuffelse. Der var borgerligt flertal med mulighed for at føre borgerlig politik – om end det er svært at bruge ordene borgerlig og VKO i samme sætning; men alligevel har de konservative sammen med venstrefløjen valgt at lave en aftale rødere end rød plastikmaling.

Eksemplerne er mange. Partierne vil halvere prisen på bybuskørsel. (Kan de i øvrigt det? Jeg troede det lå hos regionen, og hvor skal pengene komme fra?). Partierne er også klar til at lave uansvarlig økonomisk politik ved at udskyde anlægsinvesteringer til fordel for drift; noget Søren Pape i parentes bemærket fuldstændig udelukkede, da det drejede sig om skolelukninger.

De konservative har givet socialdemokraterne veto i forhold til oplagte finansieringskilder som udlicitering af større opgaver og reklamer på kommunale ejendomme, biler m.v., hvilket kan undre meget, da de konservative ellers i valgkampen talte varmt for reklamer.

Aftalen er støvsuget for andre borgerlige mærkesager som modulpasning, lavere offentlige udgifter (f.eks. til overførselsindkomster) for slet ikke at tale om lavere skat i en kommune med en skatteprocent mere end et procentpoint over landsgennemsnittet. Oveni alt dette blev alle udvalgsposterne besat af socialdemokrater og SF´ere.

Jeg skal ikke spekulere i Søren Papes bevæggrunde for at skippe det borgerlige flertal til fordel for en rød politik og en borgmesterpost; men jeg vil gerne spørge det konservative bagland. Har I meldt jer ind i Det Konservative Folkeparti for at fremme borgerlig politik eller for at opfylde en enkelt mands personlige ambitioner?

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Søren Pape & Viborg | 2 Comments »

Kommunalvalg 2009

November 18th 2009

I dag var der så kommunalvalg. For mit eget vedkommende det første kommunalvalg siden 1991, hvor jeg ikke er medlem af VU/Venstre. Muligvis derfor var denne valgkamp ret uinteressant, og jeg har fulgt meget lidt med. I dagene op til valget har jeg, lige som op til Folketingsvalget, overvejet en del, hvad jeg skulle gøre.

Danmark er et ekstremt land. Det har verdens højeste skattetryk og verdens største offentlige sektor, som bare vokser og vokser under vores nuværende socialdemokratiske regering. Min kommune, Viborg, har en skatteprocent på 34,75 mere end et procent-point over landsgennemsnittet på 33,549. Alligevel lykkedes det mig ikke at finde en eneste kandidat, der er gået til valg på at sænke skatterne – ikke en gang som et langsigtet mål.

Af den årsag burde jeg være blevet hjemme; demokratiet i Danmark er reduceret til et demonkrati af den slags, hvor fåret og de to ulve stemmer om aftensmaden. Med lidt dårlig samvittighed gik jeg alligevel hen og stemte til kommunalvalget (ikke regionen) af helt lokale årsager. Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andres penge, og så kunne jeg lige så godt stemme på den lokale venstremand; tillige har han, trods alt, samtidig slået en del på økonomisk ansvarlighed. Derudover skal Venstre (ikke at jeg er meget for at rose Venstre) have ros for at have optrådt fornuftigt i den lokale skatte- og skoledebat; i modsætning til bl.a. de konservative, der var med til at hæve skatten, smide flere penge efter kultur, anlæg m.v. og lukke skoler med efterfølgende øgede udgifter til følge.

“..burde jeg være blevet hjemme“, skrev han virkelig det? Nu rabler det da for ham, synes nogle måske. Hvis du tænker sådan, så vil jeg opfordre dig til at læse Econstudentlogs hårdtslående kommentar til udsagnet om, at “man kun har ret til at brokke sig, hvis man stemmer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Politik & Venstre & Viborg | No Comments »

God værkstedshumor

February 14th 2008

Det er god værkstedshumor:

tusind_tak_web.jpg

Selv søgte vi Viborg Kommune 24. juli 2007 om at få ændret en oversigtsklausul for vores grund, som Vroue/Resen sogneråd indførte i 1937 – 39 år før huset blev bygget. 8. januar 2008 blev der sendt en rykker, hvorved Viborg Kommune fandt ud af, at personen, der sad med sagen, var gået på pension.

I øvrigt var den første telefoniske besked fra kommunen, at det ikke kunne lade sig gøre, da alle andre så også ville have ændres deres klausuler, og det havde de slet ikke tid til (sic!). Men med hjælp fra en landinspektør og en vejingeniør i vennekredsen reciterede jeg den relevante lovtekst, hvorefter skrankepaven efter en samtale med sin overordnede ringede tilbage 10 minutter efter og sagde, at det godt kunne lad sig gøre, hvis vi sendte en ansøgning.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Viborg | 1 Comment »

Skatten stiger i Viborg Kommune 2

September 5th 2007

En blog skal ikke være opsamlingssted for læserbreve, men mit læserbrev og efterfølgende e-mail til chefredaktøren for viborg Folkeblad viser, at det er en illusion, når folk accepterer skattestigning for bedre velfærd. Politikerne kan simpelhen ikke administrere skattestigninger.

Jeg blev lidt provokeret af lederskribenten i Viborg Folkeblad, da han påstod, at ikke et eneste læserbrev i forbindelse med skoledebattem havde handlet om skattestigningen.

Det fik mig til at sende nedenstående læserbrev, der blev optaget lettere forkortet.

—–

3/9 skriver lederskribenten, at ikke et eneste læserbrev i forbindelse med skoledebatten ”har handlet om skattestigningen. Den er accepteret.”

Det er ikke korrekt. 29/8 kommer jeg ind på skattestigningen, som jeg ikke accepterer, og skriver bl.a.: ”Derfor er det en ekstra hån mod skatteyderne i udkantsområderne, at skatten stiger samtidig med, at der er penge til kultur og anlæg, men skoler skal lukkes.”

Jeg vil meget gerne have lov til at uddybe. Herunder nogle udgifter, som det ville være rimeligt at fjerne eller udskyde frem for en skattestigning og forhastede skolelukninger.

På driften har kommunen bl.a. fundet:

 • Ekstra 800.000 kr. til Det Jyske Ensemble
 • 400.000 kr. til et kultursekretariat i samarbejde med andre jyske kommuner
 • 1 mio kr til en krone-til-krone initiativpulje til mindre, lokale borgerinitiativer
 • 300.000 kr. i øget tilskud til Kulturprinsen
 • 1,5 mio. over 2 år til udarbejdelse af en markedsføringsplan og yderligere 1,5 mio. kr. årligt til markedsføring af Viborg Kommune

På anlægssiden har man bl.a. fundet penge til:

 • 300 mio. kr. til nyt rådhus
 • 200 mio.kr. til renovering af kommunens skoler (samtidig med at man lukker en fritidsordning i Vroue med 2 år gamle bygninger og flytter en overbygning fra Vridsted, der netop har fået et moderne fysiklokale.)
 • 35 mio. kr. til P-anlæg m.v. i forbindelse med uddannelsesbyen
 • 8 mio. kr. til naturgenopretningsprojekter (bl.a. Birke Sø og Nørre Mølle Enge)
 • 10,8 mio. kr. til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro
 • 2,0 mio. kr. til sundhedsfestival m.v.
 • 2,0 mio. kr. til markering af 950 året for Viborg bys udnævnelse til Stiftsstad
Uanset hvad politikerne siger om forskellen på drift og anlæg, så betales anlægsudgifterne også af min skat, og der er således penge nok. Både til at undgå skattestigning og til at stikke fingeren i jorden for at undgå forhastede skolelukninger. Skoler må trods alt anses som en kerneopgave for en kommune.
Hvad er vigtigst, at Det Jyske Ensemble kan spille koncert i Damaskus for skatteborgernes penge, eller at børnene i Vestfjends ikke skal sidde i op til 2 timer i bus hver dag? Eller at verdens mest beskattede folk skal plyndres endnu mere? Jeg er ikke enig i politikernes prioritering.

Lars Norup skriver desuden: at folk skal ”betale mere i skat, først og fremmest for at redde nogle skoler i landdistrikterne.”

Det er ikke korrekt. Det er kun en lille del af skattestigningen, der bliver brugt på skolerne i landdistrikterne. Næsten alle pengene bliver brugt på handicap- og specialområdet og til anlæg; som i parentes bemærkes i overvejende grad skal bruges i Viborg og intet vest for Mønsted Å.

Men i øvrigt giver det slet ikke mening at sige, at man bruger skattestigningen på bestemte områder. Det svarer til at give et brændt straffekast i en håndboldkamp hele skylden for en uafgjort kamp. Kommunen kunne undgået skattestigningen ved bl.a. at spare på de listede tiltag, hvorfor skattestigningen lige så meget skyldes disse tiltag.

I bund og grund viser hele debatten, at velfærdsstaten har spillet fallit. Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andre folks penge.

————

Chefredaktøren svarede i avisen: “Jo, der har været det pågældende læserindlæg, men alt i alt må vi alligevel konstatere, at kommunens borgere har taget skattestigningen til sig. Det er rigtigt, at kun en del af skattestigningen bliver brugt på skolerne, hvilket også fremgår af lederartiklen. Skattestigningen var aldrig kommet på tale – og accepteret af et bredt flertal – uden skoledebatten.

——-

Det synes jeg dog, var lidt tyndt, så jeg sendte ham følgende e-mail:

Kære Lars Norup

Tak for dit svar i dagens Folkeblad.

Måske er det ordkløveri; men jeg vil nu alligevel tillade mig at komme med en kommentar til dit svar. Jeg synes, du slipper lidt for let om ved det.

I din leder 3/9 skrev du: “Mange er tavse, også selv om de nu alle skal
betale mere i skat, først og fremmest for at redde nogle skoler i
landdistrikterne, men også for at hæve kvaliteten i hele Viborg Kommunes
folkeskoler.”

Vendingen “Først og fremmest” gentager du senere i lederen: “Meget taler
for, at borgere i hele kommunen uden at kny betaler mere i skat, først og
fremmest for at minimere “skaderne” på landsbyskolerne.”

Med to gange brug af “først og fremmest” er det altså meget svært at tolke
din leder 3/9 på andre måder, end at du mener, at hovedparten af
skattestigningen bruges til landsbyskolerne.

I dag reducerer du så udsagnet til “Det er rigtigt, at kun en del af
skattestigningen bliver brugt på skolerne.”

Lad os lige se på fakta. Skattestigningen giver netto 31 mio. kr. om året.
Besparelserne ved at lukke Sparkær og Bjerregrav er tilsammen 5,7 mio. kr.
årligt. Da man ledelsesmæssigt lægger Bjerregrav ind under Møldrup, bliver
det lidt mindre end 5,7 mio. besparelser på landsbyskoler, som det nye
budgetforlig tog ud. (I parentes bemærket var den manglende besparelse
kommet uanset skattestigning, da de to byer var hurtige og var klar til
friskoler.)

Skattestigningerne har således lidt (ca. 1/6) med landsbyskolerne at gøre.
Men det er dygtigt spin fra forligspartiernes side at få skattestigningen
til at glide ned ved at henvise til skolerne, og jeg må med skam konstatere,
at Viborg Folkeblad er hoppet på den.

I øvrigt til spørgsmålet om, hvor accepteret skattestigningen er, så har I
haft en interessant afstemning i dag netavisen:

Er en gennemsnitlig skattestigning på 750 kr. pr. indbygger i Viborg…
Lidt for stor  8%
Alt for stor  44%
Rimelig  29%
For lille. Der er brug for flere penge til f.eks. skoler  19%

174 stemmer i alt!

————

Jeg modtog kort tid efter et svar hvori han redegjorde for sit budskab.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politik & Skat & Viborg | No Comments »

Skatten stiger i Viborg Kommune

September 2nd 2007

Som læsere af denne blog nok har erfaret, så stiger skatten i Viborg Kommune 0,2%-point næste år. Det var tvingende nødvendigt i den hårde økonomiske situation, kommunen står i….

Og hvad bruger man så de penge til. Her et eksempel: 800.000 kr. ekstra til Det Jydske Ensemble – vist nok i forbindelse med, at Ensemblet flytter fra Skive til Viborg. I forvejen giver kommunen 285.000 kr. i direkte tilskud (og så har jeg ikke nævnt, hvad Skive, Morsø og Thisted Kommuner giver.)

Blandt mange ting, kan man på Ensemblets hjemmeside læse:

Det Jyske Ensemble har turneret i Frankrig, Polen og Ungarn.
I november 2003 foretog Det Jyske Ensmble en længere turne i England. I juni 2004 var Det Jyske Ensemble inviteret til Færøerne og i marts 2005 til Sverige og Norge i samarbejde med “Rikskonserter” . In August 2005 turnerede Det Jyske Ensemble i Finland. På denne turné gav ensemblet også koncerter på Ålandsøerne. Ensemblet turnerede også i Finland i november 2005 sammen med den finske guitarist Timo Korhonen. I 2008 medvirker Det Jyske Ensemble ved koncerter i Damaskus i.f.m. med byens status som arabisk kulturhovedstad.

Hvad får jeg lige ud af, at Ensemblet spiller i Damaskus???? Tvingende nødvendigt med skattestigning i den hårde økonomiske situation….

Ekstra grelt bliver det, når man tænker på, at foruden skattestigningen bliver 1½ ud af 2 skoler i Vestfjends lukket, således at nogle børn får 17 km, ad korteste direkte vej, til skole.

Share

Posted by Morten Sørensen under Politik & Skat & Viborg | No Comments »

Utroværdige og uduelige politikere i Viborg Kommune

August 27th 2007

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om, at Viborg Kommune vil lukke den lokale skole. Indledningsvis vil jeg sige, at jeg ikke nødvendigvis er imod skolelukningerne, men jeg er imod dem, når de sker forhastet og uigennemtænkt på grund af nogle horrible prioriteringer. Det har jeg skrevet et læserbrev til Viborg Folkeblad om, som kan læses nederst på siden.

Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andres penge. Dem der råber højest får mest. Dette ses tydeligt ved, at de to byer i Viborg Kommune, som har protesteret mest og anmeldt en friskole, har fået annulleret deres skolelukninger.

I morgen er der så indkaldt til demonstration mod skolelukningerne i Viborg. Jeg ville indtil for nylig have forsvoret, at jeg nogensinde skulle deltage i noget sådant. Men hvis ikke jeg deltager i det førnævnte spil, ”Alle mod alle om andres penge”, så er der andre, der løber med mine penge. Og når kommunen har råd til bl.a. øget finkultur og mere naturgenopretning (se læserbrevet) samtidig med, at de ser sig nødsaget til at lukke skoler p.g.a. økonomien og hæve skatten, så bliver jeg nødt til at protestere.

Allerbedst ville det være, at privatisere skolevæsenet, så vi forældre selv kan bestemme over vores børn frem for at helt fremmede mennesker i Viborg Byråd skal gøre det. Men det er ikke på dagsordenen, og i mangel af bedre vil jeg male min egen kage i morgen og protestere mod skolelukningerne.

Men kommer der en rød fane med, så er jeg skredet…….

 ——————–

Læserbrev sendt til Viborg Folkeblad: 

Spørgsmål om prioritering

De forhastede skolelukninger blev begrundet med, at kommunen stod i en meget økonomisk vanskelig situation. Men 27/8 udsender forligspartierne så en alenlang pressemeddelelse fyldt med det ene nye udgiftskrævende initiativ efter det andet. Anlægsudgifterne stiger fra 129 mio. kr. årligt til 150 mio. kr. årligt. Af dem bruges bl.a. 35 mio kr. til parkeringspladser ved et uddannelsescenter, 10,8 mio kr. til Naturvidenskabernes Hus og 8 mio kr. til naturgenopretningsprojekter. Der er også plads til, at man vil bruge 200 mio kr. på anlæg på kommunens skoler samtidig med, at en kun 3 år gammel skolefritidsordning i Vroue og et spritnyt fysiklokale i Vridsted skal stå ubrugte hen.

På driftssiden kan man læse, at der er plads til at give 1 mio kr. årligt til lokale borgerinitiativer, en merudgift (sic!) på 800.000 kr. årligt til det jyske ensemble og 400.000 kr. årligt til kultursamarbejde med 3 andre jyske kommuner, og sådan fortsætter det med udgifter til ikke-kommunale kerneopgaver.

Man kan desuden læse, at man vil styrke skoleområdet med 5 mio kr. For at få råd til dette lukker man så Vroue Skole, som skoleudvalgets medlemmer selv har kaldt et pædagogisk fyrtårn. Til grund for denne beslutning må ligge den sædvanlige politiske fejltagelse, at flere penge er lig mere kvalitet.

Med ovenstående udgifter in mente bedes I, kære politikere, lade være med at give økonomien skylden for skolelukningerne. Ovenstående viser, at der er nok af andre steder, kommunen kunne finde pengene. Det er ren prioritering, og man må derfor konstatere, at politikerne prioriterer parkeringspladser, finkultur og kvækkende frøer i Nørre Mølle Enge højere end skoleområdet.

På trods af skattestop er de tørre fakta, at det offentlige aldrig nogensinde har krævet flere penge ind i skat. Oven i dette er den officielle arbejdsløshed den laveste i mange år. Derfor er det en ekstra hån mod skatteyderne i udkantsområderne, at skatten stiger samtidig med, at der er penge til kultur og anlæg; men skoler skal lukkes.

Som vidne til de nye udgifter i budgetforliget og skatteborger i Vestfjends, der bliver helt uden skole fra 7. kl., kommer man uvægerligt til at tænke på replikken i filmen »De Grønne Slagtere«, hvor Ole Thestrup beskriver hjortens sørgelige vej fra fritgående vildt til pølse: ”Man kan vel nærmest sige, at der er noget mytologisk ved at dræbe et dyr, og så håne det ved at stikke det op i dets egen tarm bagefter”.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Politik & Viborg | No Comments »

Mine børn er for vigtige til at overlade til politikerne

June 15th 2007

Jeg var for nylig til dialogmøde om den lokale skole, og det giver anledning til lidt spredte tanker. Jeg håber, du kan finde hoved og hale i dem.

Aldrig har vi betalt mere i skat, og skattetrykket har aldrig været større, aldrig har det offentlige forbrug målt i faste priser været større, og realvæksten i de offentliges udgifter er år efter år større end målet.

Så er det, at jeg ikke forstår, hvorfor man gang på gang oplever, at kommunerne skal spare på børnepasning og folkeskolerne. Da vi boede i Århus, skulle bl.a. børnehaverne spare (det skulle der nok være plads til, da Århus har en af dk´s dyreste børnepasning), og nu hvor vi bor i Viborg Kommune, har vi igen oplevet, at børnehaven skulle bespare. (O.k. ikke mere end at åbningstiden blev indskrænket et kvarter hver dag, hvilket ikke generer os.)

Nu er den lokale skole så i fare for at lukke, fordi Viborg Kommune skal spare 15 millioner kroner. Dette på trods af, at også Viborg Kommune har realvækst i udgifterne. Hvor bliver mine urimeligt mange skattekroner af? Hvad er det for nogle udgifter, der stiger og stiger, og gør det nødvendigt at spare på børnepasning og folkeskole? Hvorfor er der ingen aviser, der beskriver dette paradoks, at der skal spares selv om Viborg Kommune aldrig har haft flere penge at gøre godt med?

I den virkelige verden vil den bedste restaurant naturligvis ikke lukke. Men skoler ligger ikke i den virkelige verden men i politikernes planøkonomiske verden. Jeg er naturligvis part i sagen; men der er bred enighed om, at Vroue Skole er i særklasse. Dækningsgraden er 99,4% (d.v.s. at 99,4% af skoledistriktets børn går i skolen, kommunens højeste), og derudover kommer elever langt uden for skolens distrik for at gå i skolen. Fagfolk kommer også langvejs fra for at studere, hvordan indskolingen foregår. Politikerne til dialogmødet måtte også konstatere, at Vroue Skole var et pædagogisk fyrtårn. Udgiften pr. elev ligger gennemsnitlig for Viborg Kommune. Alligevel er den i fare for at lukke.

Lad os forestille os, at pizzarier var et offentligt anliggende. Og lad os forestille os, at nogle politikere fjernt fra xkøbing bestemte, at byens bedste pizzaria skulle lukke, medens det dårligste skulle bestå. Skørt ikke, men det kan faktisk blive virkelighed på skoleområdet hos os. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis markedskræfterne rådede, og forældrene havde frit valg – og selv skulle betalte, ja så valgte de Vroue Skole. Det viser den store dækningsgrad og den store søgning til skolen.

Vores børn er simpelthen for vigtige til at overlade til nogle politikere i en storkommune med 91.000 indbyggere og 3,3% af Danmarks areal. Jeg ved, det er utopi; men sparerunden burde munde ud i, at vi forældre krævede, at politikerne blandede sig udenom børnepasning og folkeskole. Eller for nu at kalde en spade for en spade: vi burde kræve privatiseringer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Politik & Viborg | 1 Comment »

Debat om besparelserne i Århus Kommune

October 6th 2006

Jeg har egentlig længe villet skrive noget om Budgetballaden i Århus. Men i stedet for blev jeg provokeret til at deltage i en debat på en spændende blog om blokaderne i Århus, lavet af Thomas Maxe, Århus Venstreforening:

Se her:

http://tagansvar.blogspot.com/2006/10/pressemeddelelse-aktion-onsdag.html

og her:

http://tagansvar.blogspot.com/2006/10/debat-hykleri-fra-venstre.html

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Venstre | No Comments »

Sparekatalog i Århus

May 17th 2006

Det har siden august 2004 været kendt, at Århus Kommune skal spare i omegnen af 300 mio. kr. Alligevel udskudte politikerne besparelserne til budget 2007 – altså til efter kommunalvalget. Under kommunalvalget lovede alle partier, minus de konservative, guld og grønne skove. (De konservative blev herefter nærmest udslettet ved valget, har kun et mandat nu.) Ingen, foruden de konservative, turde at tale om besparelserne, som alle vidste kom.

Jeg selv trak mig som byrådskandidat for Venstre, da jeg fik “no go” fra Venstres ledelse til at komme med forslag til besparelser. Da jeg trak mig som kandidat, skrev jeg bl.a. følgende i mit brev til de andre kandidater: “Jeg vil ikke bidrage yderligere til politikerleden ved at føre en valgkamp fyldt med udgiftskrævende forslag og så som det første efter valget gennemføre en sparerunde.” Sørgerligt – men forudsigelig som bare pokker – fik jeg ret.

Nu er der så kommet et sparekataloget i Århus med ideer til besparelser på 600 mio. kr. Heraf skal politikerne så udvælge besparelser for 300 mio. kr., og folk klynker. Men til det er der bare at sige, at de har de politikere, de fortjener. Brugte den brede befolkning muligheden for at spørge ind til de nødvendige besparelser, som har været bredt omtalt i JPÅrhus siden august 2004?

Næh, de lappede valgløfterne i sig og valgte en socialdemokratisk borgmester, der kom med de mest urealistiske valgløfter.

Nu kan århusianerne lære det, kan de. Og jeg flytter fra byen 🙂 

Share

Posted by Morten Sørensen under Århus & Demokrati & Venstre | 2 Comments »

Next »