Archive for the ‘Politiske partier’ Category

Judas i Viborg

November 26th 2009

Jeg havde i dag et læserbrev i Viborg Folkeblad om kommunens nye borgmester, der i folkemunde er døbt Judas.

————–

Rødere end rød plastikmaling

Som borgerlig-liberal er den indgåede konstitueringsaftale i Viborg Kommune mellem S, SF, DF og K en stor skuffelse. Der var borgerligt flertal med mulighed for at føre borgerlig politik – om end det er svært at bruge ordene borgerlig og VKO i samme sætning; men alligevel har de konservative sammen med venstrefløjen valgt at lave en aftale rødere end rød plastikmaling.

Eksemplerne er mange. Partierne vil halvere prisen på bybuskørsel. (Kan de i øvrigt det? Jeg troede det lå hos regionen, og hvor skal pengene komme fra?). Partierne er også klar til at lave uansvarlig økonomisk politik ved at udskyde anlægsinvesteringer til fordel for drift; noget Søren Pape i parentes bemærket fuldstændig udelukkede, da det drejede sig om skolelukninger.

De konservative har givet socialdemokraterne veto i forhold til oplagte finansieringskilder som udlicitering af større opgaver og reklamer på kommunale ejendomme, biler m.v., hvilket kan undre meget, da de konservative ellers i valgkampen talte varmt for reklamer.

Aftalen er støvsuget for andre borgerlige mærkesager som modulpasning, lavere offentlige udgifter (f.eks. til overførselsindkomster) for slet ikke at tale om lavere skat i en kommune med en skatteprocent mere end et procentpoint over landsgennemsnittet. Oveni alt dette blev alle udvalgsposterne besat af socialdemokrater og SF´ere.

Jeg skal ikke spekulere i Søren Papes bevæggrunde for at skippe det borgerlige flertal til fordel for en rød politik og en borgmesterpost; men jeg vil gerne spørge det konservative bagland. Har I meldt jer ind i Det Konservative Folkeparti for at fremme borgerlig politik eller for at opfylde en enkelt mands personlige ambitioner?

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Søren Pape & Viborg | 2 Comments »

Kommunalvalg 2009

November 18th 2009

I dag var der så kommunalvalg. For mit eget vedkommende det første kommunalvalg siden 1991, hvor jeg ikke er medlem af VU/Venstre. Muligvis derfor var denne valgkamp ret uinteressant, og jeg har fulgt meget lidt med. I dagene op til valget har jeg, lige som op til Folketingsvalget, overvejet en del, hvad jeg skulle gøre.

Danmark er et ekstremt land. Det har verdens højeste skattetryk og verdens største offentlige sektor, som bare vokser og vokser under vores nuværende socialdemokratiske regering. Min kommune, Viborg, har en skatteprocent på 34,75 mere end et procent-point over landsgennemsnittet på 33,549. Alligevel lykkedes det mig ikke at finde en eneste kandidat, der er gået til valg på at sænke skatterne – ikke en gang som et langsigtet mål.

Af den årsag burde jeg være blevet hjemme; demokratiet i Danmark er reduceret til et demonkrati af den slags, hvor fåret og de to ulve stemmer om aftensmaden. Med lidt dårlig samvittighed gik jeg alligevel hen og stemte til kommunalvalget (ikke regionen) af helt lokale årsager. Velfærdsstaten er alles kamp mod alle om andres penge, og så kunne jeg lige så godt stemme på den lokale venstremand; tillige har han, trods alt, samtidig slået en del på økonomisk ansvarlighed. Derudover skal Venstre (ikke at jeg er meget for at rose Venstre) have ros for at have optrådt fornuftigt i den lokale skatte- og skoledebat; i modsætning til bl.a. de konservative, der var med til at hæve skatten, smide flere penge efter kultur, anlæg m.v. og lukke skoler med efterfølgende øgede udgifter til følge.

“..burde jeg være blevet hjemme“, skrev han virkelig det? Nu rabler det da for ham, synes nogle måske. Hvis du tænker sådan, så vil jeg opfordre dig til at læse Econstudentlogs hårdtslående kommentar til udsagnet om, at “man kun har ret til at brokke sig, hvis man stemmer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Politik & Venstre & Viborg | No Comments »

Ida Aukens selvfedme

May 4th 2009

180grader følger godt op på min blogpost om Dan Jørgensen hykleri. Med et af sine glimrende skarpe interviews får Ole Birk 180grader i den grad udstillet Dan Jørgensens hykleri og frelsthed. Det er helt i orden at købe CO2-aflad, når man skal rejse rundt og fortælle “hvor forfærdelig regeringens miljøpolitik er,” men ikke at købe aflad, hvis man som regeringen ønsker økonomisk vækst.

Denne selvfedme og overvurdering af ens egen betydning synes jeg, man ofte ser hos klimapolitikere. F.eks. Ida Auken i Politisk Debat på DR 18. april 2009. Studieværten konstaterer i inverviewet, at der nærmest er opstået en klimaturisme, hvor danske politikere rejser rundt i verden før klimatopmødet og nævner bl.a. , at Sten Gade (SF) var i Washington i sidste uge. Hertil svarer Ida Auken, at det er vigtigt at få mødt nogle af de andre spillere på banen og får så drejet svaret over i en fordømmelse af bl.a. amerikanerkøleskabe og store ovne. Og derefter kommer følgende ordudveksling:

[DR] Og så må man tage med, at I så flyver Jorden rundt, og flytrafik er noget af det allerværste i klimasammenhæng.

[Ida Auken] Jamen det er jo en evig kamp for et menneske, der går op i klimaet, altså at man skal flyve og så videre. Men man kan sige på den anden side, dem man er oppe imod, de flyver uden overhovedet at bekymre sig, så hvis ikke os, der ligesom kæmper for at få en klimaaftale, der virkelig er ambitiøs, også vil flyve og mødes med de andre progressive mennesker rundt omkring, så bliver det ikke til noget. Det er ligesom et mindre onde for at stoppe et større, kan man sige.

Altså de gode progressive, de virkelige betydningsfulde som Ida Auken; de må flyve verden rundt, mødes med andre progressive og lukke maser af CO2 ud i kampen for mindre CO2. I modsætning til de onde, der flyver rundt, mødes med andre onde og lukker masser af CO2 ud uden at bekymre sig om det, med den uædle følgevirkning at de skaber velstand. Vi er alle lige, men nogle er mere lige end andre.

Kære Ida Auken. Hvis du vil skrue tiden tilbage og forhindre os andre i at rejse verden rundt, opleve verdenen og være med til at skabe velstand, så må du altså selv gå foran med et godt eksempel. Alt andet er hykleri, selv om du bekymrer dig om flyturens CO2 i modsætning til os andre. Til orientering så er f.eks. Skype og Communicator opfundet. Du kunne have holdt videokonference med James Hansen m.fl. Intet tvang dig til at flyve til New York.

koeleskab_og_ovn.jpg

I øvrigt er jeg den lykkelige og stolte indehaver af et amerikanerkøleskab og en stor bred ovn, som Ida Auken fordømmer i udsendelsen. Ida Auken hvis du virkelig oprigtigt er bekymret for, at jeg dermed er med til at få Jorden til at gå under, så findes der en løsning. Den hedder atomkraft og er CO2 neutral. Jeg skruer ikke ned for min levestandard, fordi Ida Auken tror menneskeskabt CO2 vil få Jorden til at gå under, og fordi hun har en irrationel modstand mod atomkraft.

Share

Posted by Morten Sørensen under Ida Auken & Klima & SF | 4 Comments »

Dan Jørgensens hykleri

May 3rd 2009

180grader beretter i dag, at da Dan Jørgensen 1. maj fløj i helikopter rundt til sine 1. maj arrangementer, så lejede han en helikopter til at flyve rundt i med en hel masse CO2 udslip som følge. Dan Jørgensen beskriver sig selv som miljøets mand og er så skinger og hellig at høre på, når det handler om CO2.

Dan Jørgensen forsvarer sig med, at han har købt CO2 kvoter. Han udtaler:

Det er vigtigt at holde fast i, at der købt CO2-kvoter, der betyder, at der ikke kommer et eneste gram CO2 ekstra i atmosfæren.

Men hvis, f.eks. VK-regeringen, køber kvoter i stedet for selv at spare på CO2´en, så er det forkert. Læs blot herunder:

Det er simpelthen for ringe, at man får lov at købe CO2-kreditter i u-lande i så stort et omfang. Jeg tror, at mange lande nu vil købe aflad i stedet for at presse sig selv til udvikling.

Dan Jørgensen i Information 13. december 2008 i forbindelse med EU´s klimamøde i Polen.

Regeringen burde hellere rejse flere vindmøller i Danmark – i stedet for at købe varm luft i Rusland. [….] Man kan købe aflad ved kommissionen, men det giver ingen miljøeffekt. Man burde sætte gang i en masse i Danmark, hvor der nedlægges mere vindkraft, end der bygges.

Dan Jørgensen i Politiken 21. december 2006 om regeringens plan for Danmarks CO2-kvoter 2008-2012

Danmark bør desuden leve op til sine egne reduktionsforpligtelser ved primært at reducere i Danmark. Kun i mindre grad skal vi købe kvoter eller lave projekter i udlandet. Og når det sker, skal det være gode projekter, som ud over miljøeffekten også medfører reel udvikling i samarbejdslandet.

Dan Jørgensen i kronik i Kristeligt Dagblad 5. september 2007.

– Hvis det virkeligt ender med, at EU-landene kan få dækket op mod 70 procent af deres reduktionskrav i udviklingslandene, får vi jo slet ikke den teknologiske udvikling, der skal til i vores del af verden. Og så når vi ikke de langsigtede reduktionsmål, som siger 80 procent CO2 i 2050.

Dan Jørgensen er kritisk overfor de danske parlamentarikere, der har stemt ja til hele pakken:

– De er desværre gået med på regeringens ’Lomborg-retorik’ om, at man skal investere der, hvor man får mest miljø for pengene, men reelt er det som at tisse i bukserne for at holde varmen. EU-landene burde i stedet investere massivt i grøn teknologi og omlægning af både trafik og landbrug.

Dan Jørgensen i en pressemeddelelse  17. december 2008.

Altså hvis andre køber CO2-kvoter, så er det for dårligt. Men når Dan Jørgensen køber en mark i Barrit ved Vejle, så kommer der altså ikke et eneste gram mere CO2 ud, kan man forstå på Dan Jørgensen i 180grader.

De gode må købe kvoter, de onde må ikke. Magen til hykleri skal man lede længe efter. Til 180grader siger han i øvrigt:

At jeg på 1. maj fik muligheden for at tale for tusindvis af mennesker og fortælle dem om de borgerliges forringelser på miljø- og klimaområdet betyder måske, at flere vil stemme på klimavenlige partier ved valget i juni. På den måde kan det ende med at have været en god dag for klimaet.

En så selvfed mand må have et rigtigt selvfed billede:

dan_jorgensen.jpg

Share

Posted by Morten Sørensen under Dan Jørgensen & Klima & Socialdemokraterne | 5 Comments »

Skatteministeren kunne ikke skatten

April 22nd 2009

I går aftes deltog jeg i en minikonference om skattereformen på Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Deltagerne var bl.a. Nina Smith og skatteminister Kristian Jensen (V). Sidstnævnte var på hjemmebane og fik mere ros end ris af de lokale erhvervsfolk; men på det faglige plan havde Kristian Jensen en skræmmende dårlig dag.

I sit oplæg kom Kristian Jensen ind på, at skattereformen indeholder den største marginalskatsænkning nogensinde, og så sagde han (frit efter min hukommelsen) “Det forholder sig sådan, at man efter skattereformen har 50% mere af sidst tjente krone til sig selv. Tjente man før skattereformen 100 kr., havde man 37 kr. til sig; efter skattereformen har man, jaaa øøh, så skal jeg til at regne baglæns, det kan jeg ikke lige gøre, men det vender jeg nok tilbage til.” (Jeg kunne derefter ikke dy mig for at råbe til skatteministeren, at tallet var 44 kr., hvortil Kristian Jensen svarede, at det vist nok var rigtigt.)

Mine damer og herrer sådan omtrent sagde han, og det er ikke en dårlig vits. Landets skatteminister kunne ikke fortælle, hvad en topskattebetaler har tilbage til sig selv efter skattereformen. Og hvor i al verden kommer de 50% mere af sidst tjente krone fra? I min regnebog er 7/37 19%.

Jeg ved ikke hvilke regnestykker, det var, skatteministeren ikke kunne i hovedet; men bør han ikke kunne huske, at marginalskatten efter skattereformen bliver 56%, og at man derfor har 100 kr. – 56 kr. = 44 kr. til sig selv, hvis man tjener 100 kr. ekstra?

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat & Venstre | 1 Comment »

Venstre sætter nye sproglige standarder

March 1st 2009

På ventres hjemmeside har der siden november 2001 været en tæller, der viser hvor mange dage der har været skattestop. Men med skattereformen så brydes skattestoppet, så Venstre bliver nødt til at ændre tælleren. I skrivende stund ser det således ud på Venstres hjemmeside.

Skattestop i:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Skattereform indgået forår 2009. Træder i kraft den 1. januar 2010

Skattestop efter reform:

0 dage 0 timer 0 min 0 sek

Skattestop i alt:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Læs mere på Politikens hjemmeside.

Det sætter nye standarder for sproget: Vi har skattestop, altså lige på nær de dage, hvor vi bryder skattestoppet. I forlængelse heraf vil jeg også komme med nogle nye sproglige standarder:

  • Naturligvis er jeg min kone tro. Både før og efter julefrokosten.

  • Jeg ER på slankekur. Jeg faster hårdt mellem alle måltider.

  • Jamen det er da nemt at holde op med at ryge; jeg gør det 20 gange om dagen.

Hvor Herre Bevares. Hvor dumme tror Venstre vi er?

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Venstre | No Comments »

Hykleren Fogh

January 1st 2009

Så vidt jeg husker, så har Fogh, eller hans håndlanger Claus Hjort Frederiksen, indtil for kort tid siden givet skideballer til alle, der har stillet spørgsmål ved skattestoppet. Igen og igen har vi hørt, at enhver skatteomlægning i praksis fører til skattestigning.

Og så skal vi nu høre i selve nytårstalen høre, at han vil lave en – ja skatteomlægning. Tidligere har Fogh sagt, at skattestoppet stadigvæk gælder, således at det bare kortvarigt sættes ud af kraft, når skattereformen skal gennemføres. Men det svarer til udsagnet om, at der ikke er noget så nemt som at holde op med at ryge, for jeg har selv gjort det tusindvis af gange.

Hvis jeg ser bort fra frygten for, at Fogh har ret i, at enhver skatteomlægning fører til skattestigning, så har jeg egentlig ikke så meget imod ophævelsen af skattestop. Jeg har aldrig set det som en liberal sejr at fastfryse resultatet af 9 års socialdemokratisk skattepolitik, som man i øvrigt i de 9 år, der gik forud, kritiserede sønder og sammen.

Og med hensyn til alt det grønne så kunne Villy Søvndal næsten ikke have sagt det bedre….

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Claus Hjort & Skat & Venstre | No Comments »

Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance (2)

September 7th 2008

Update: Vedtægterne er, siden jeg skrev indlægget, kommet tilbage på hjemmesiden. Og der står ikke noget om principprogrammet i vedtægterne. I vedtægterne, vedtaget på Ny Alliances landsmøde, er “Ny Alliance” alle steder skiftet ud med “Liberal Alliance”. Det er vel en vedtægtsændring, og det kræver trods alt et landsmøde at ændre vedtægterne.

Som lovet i sidste indlæg, vil jeg hermed uddybe, hvorfor jeg er blandt de 7 ud af 17 hovedbestyrelsesmedlemmer i Liberalisterne, der ikke følger med over i Liberal Alliance – i hvert tilfælde ikke foreløbig. 

Indrømmet det er lidt af et paradoks, for “partiets” nye princcipprogram er langt hen af vejen fremragende, men jeg kan altså alligevel ikke bakke op om “partiet”. Den korte version er, at jeg ikke ønsker at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig kalder sig liberale.

Det vil jeg gerne uddybe.

Dybt utroværdige
Som eksempel kan man tage Naser Khaders (NK) udtalelser til DR TV-Avisen kl. 18.30 28/8. Han sagde, at da Ny Alliance startede var Anders Samuelsens (AS) og Khaders udgangspunkt det liberale. Så kom der nogle ikke liberale med, hvilke medførte en masse kompromiser. Må jeg minde om, at da partiet startede, var det med ordene “Vi har taget det bedste fra socialkonservatismen og socialliberalismen,” helt i overensstemmelse med de to herrers tidligere livslange medlemskab af det socialliberale Det Radikale Venstre. Ligeledes understregede AS flere gange i starten, altså inden medlemmerne strømmede til, at partiet ikke var for ultraliberale/CEPOS-liberale, der ville et opgør med velfærdsstaten. Ja rent faktisk har AS meget bevidst kaldt sig selv og partiet socialliberalt indtil for få uger siden. Derfor er det da en fed løgn, at udgangspunktet var liberalt. Jeg har lidt svært ved at bakke op om en mand, der i fjernsynet står og fyrer åbenlyse løgne af og forventer, at jeg er så dum, at jeg tror på dem.

Utroværdigt skifte
Hele “partiets” politiske skifte er for utroværdigt. Jeg ønsker ikke, at politik reduceres til tandpastasmil, der prøver at sælge den politik, der gavner deres karrierer mest. Det minder for meget om samfundsfagstimerne i folkeskolen, hvor man trak et parti, hvis holdninger man skulle forsvare. Det utroværdige skifte illustreres af en sammenligning mellem Anders Samuelsens skræmmende svar i 180graders kandidatdatabase og partiets nye program. Her et par eksempler:

1. Teatre og museer skal ikke finansieres af skatteyderne, men af brugerne 
svarede: Uenig
Kommentar: en kombination som nu er OK 

I dag siger det nye partiprogram:

Kunstnerne bør i højere grad betragtes som selvstændige erhvervsdrivende.

Anders Samuelsen: 

6. Politikerne skal ikke bestemme, om restauranter og caféer skal tillade rygning i deres lokaler 
svarede: Uenig

7. En bestemt del af barselsorloven bør være øremærket til mænd. Mændene skal ikke kunne overføre den til deres partner 
svarede: Enig

18. Huslejeregulering er nødvendig af hensyn til de svageste i samfundet
svarede: Enig
Kommentar: Men gerne over en årrække en nedtrapning af det anvendte beløb

I dag siger det nye partiprogram bl.a.:

Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres.

Bemærk i øvrigt go´da´ mand økseskaft kommentaren til spørgsmål 18. Er Anders Samuelsen nu også den politiske begavelse, som mange liberale går og drømmer om? “..en nedtrapning af det anvendte beløb.“???

Anders Samuelsen:

14. Danmark skal være foregangsland, når det handler om at sænke udledningen af CO2 
svarede: Meget enig
Kommentar: rigtig grebet an kan det give rigtig mange arbejdspladser for danske virksomheder 

I dag findes der en eneste sætning om klimapolitik i princcipprogrammet:

Klimapolitik handler om at tage et globalt medansvar på et sagligt grundlag.

Og sidste eksempel:

19. Der bør indføres frokost betalt over skatten på alle folkeskoler
svarede: Meget enig
Kommentar: En god investering

Her ville det måske være relevant at nævne første sætning i Liberal Alliances princcipprogram:

Liberal Alliance tror på dig.

Og så har jeg slet ikke nævnt, at Ny Alliance og Liberal Alliances principprogrammer langt hen ad vejen er hinandens politiske modsætninger. 

AS undskyldte for nyligt ovenstående svar i et interview i 180grader:

Sagen er, at vi sørgede for at svare nogenlunde ens på de spørgsmål med udgangspunkt i partiprogrammet, som var et kompromis. Det kunne jo ikke nytte noget, at især partistifterne svarede i forskellige retninger.

Det er efter min bedste overbevisning en utroværdig undskyldning. Alle AS og NK´s udmeldinger passer som fod i hose med AS og NK´s fortid i Det Radikale Venstre. Partiprogrammet, som de stolt fremlagde, lå heller ikke så langt fra det radikale venstres. Det var jo ikke de store politiske uenigheder men mere taktikken i forhold til DF, der fik dem til at bryde med Det Radikale Venstre. Derudover giver det ingen mening, at de skulle danne et parti med Gitte Seeberg, hvis det gjorde det nødvendigt, at de skulle komme med udmeldinger, der i virkeligheden lå dem meget fjernt. Hvis man virkelig er “CEPOS-liberal”, hvorfor er man så hele sit liv medlem af Det Radikale Venstre, og hvorfor danner man så et socialliberalt/socialkonservativt parti og beder “CEPOS-liberale” om at holde sig væk? Der er intet, der underbygger påstanden fra interviewet.

Et andet eksempel på det utroværdige skift kommer fra Information 22. juli 2008. Det er altså kun en måned, før partiet skifter navn og principprogram. I denne artikel kan man læse følgende udtalelser fra NK:

En almen skelnen mellem liberal og liberalist er, at sidstnævnte hylder de frie markedskræfters spil, mens den liberale tænkning handler om frisind. Men trods meldingen i Politiken er Lars Seier Christensen ifølge Naser Khader ikke – længere – liberalist:

“Lars Seier Christensen betegner sig selv som tidligere liberalist men nu som liberal. Jeg er selv liberal og ikke liberalist,” siger Khader, der trækker en lige linje mellem det liberale og partiets ønsker om frisind, åbenhed, nysgerrighed og udsyn til omverdenen.

“Men liberalisme handler nærmest om at smadre den offentlige sektor, og det er jeg ikke tilhænger af,” siger Khader.

Men han understreger, at der er et stort behov for reformer og effektiviseringer. Således er der plads til at drøfte en omlægning af brugerbetaling, så det bliver billigere at gå til tandlægen mod at indføre et mindre gebyr på lægebesøg.

“Og samfundskagen bliver større, hvis man fjerner topskatten og skatten på den sidst tjente krone,” siger Khader, som afviser, at gevinster hentet på effektiviseringer eller skatteomlægninger skal hives ud af det offentlige system: “Målet med vores skattereform er at få mere velfærd.” [Min fremhævning]

[….]

Torben Mark Pedersen skal være velkommen, lyder det fra Naser Khader, der dog opfordrer nye medlemmer til først at læse partiets manifest grundigt igennem.

Og det er altså det gamle manifest, Naser Khader henviser til. Og en måned efter var Naser Khader så “liberalist” og ikke bare “liberal” og påstår, at han har været det hele tiden.

Som bonus tager vi lige dette eksempel fra juni 2008 (efter at Gitte Seeberg, som jo har fået skylden for socialistiske udmeldinger, har forladt skuden): Anders Samuelsen presser regeringen for at nedsætte en ligelønskommission, der skal have penge med (sic!). Se her og her. Gud ske tak og lov modstod V og K det socialistiske pres Anders Samuelsen.

Usympatiske ledere

Da AS og NK startede partiet, sagde de, at det var et socialkonservativt og socialliberalt parti, og en masse med en observans i den omegn meldte sig ind. Partiet skulle være moderne, og medlemsindflydelsen skulle være stor. Alle medlemmer (og sågår ikke medlemmer) skulle via web 2.0 bidrage til principprogrammet. Principprogrammet blev lavet efter de princcipper, og det blev stolt fremlagt af AS og NK.

Pludselig en dag fandt AS og NK det opportunt at slette partiprogrammet, og det gjorde de så uden om landsmøde og hovedbestyrelse – kort sagt uden om alle de medlemmer, de havde bedt om at bidrage. (Jeg tvivler på, at det i det hele taget er lovligt jf. deres egne vedtægter; men vedtægterne er også fjernet fra hjemmesiden, så jeg kan ikke kigge efter…) Og en dag havde en bankmand så skrevet et nyt princcipprogram, igen uden at medlemmerne havde haft nogen som helst indflydelse.

Magen til usympatiske og illoyal opførsel overfor medlemmerne skal man lede længe efter, og lur mig om ikke partiets medlemmer og lokalforeninger svinder endnu mere ind for øjeblikket. Ironisk nok blev Jørgen Poulsen ekskluderet for illoyal optræden. Det rejser også spørgsmålet, hvorfor skal man melde sig ind i partiet, når ledelsen ser på medlemmerne på denne måde? Hvilken indflydelse ville man kunne forvente at få?

Kort sagt, jeg ønsker ikke at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige
vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig er liberale.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Ny Alliance | 9 Comments »

Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance

August 28th 2008

I dag har Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen, sendt en pressemeddelelse ud, der fortæller, at Liberalisternes hovedbestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at partiet lukker, og samtidig omtaler pressemeddelelsen Liberal Alliance meget positivt.

Jeg vil for en god ordens skyld understrege, at Torben ikke taler på mine og flere andre hovedbestyrelsesmedlemmers vegne – herunder forretningsfører Jørgen Lysholm Christensen.

Jeg er enig i, at Liberalisterne skal lukkes; men der stopper min enighed med pressemeddelelsen også.

For mig er Anders Samuelsen og Naser Khaders politiske skifte dybt utroværdigt og useriøst. F.eks. er det kun 1 måned siden, at Naser Khader bad liberale om grundigt at læse det gamle partiprogram, førend de meldte sig ind i Ny Alliance. Nu præsenterer han så et principprogram, der vil det stik modsatte på mange områder.

Liberal Alliance kan vel ikke betragtes som et egentlig parti, når to personer uden om landsmøde og hovedbestyrelse egenhændigt kan slette partiets principprogram og i løbet af 2 uger lave et nyt, som partiets medlemmer ingen indflydelse overhovedet har haft på.

Så selv om jeg synes, at Liberal Alliances nye princcipprogram langt hen af vejen er fremragende, så vil jeg ikke bakke op om partiet. Jeg vil uddybe min modstand mod Liberal Alliance snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Liberalisterne & Ny Alliance | 4 Comments »

Ny Alliance og Liberalisternes fremtid

July 22nd 2008

Så er katten sluppet ud af sækken. I Liberalisterne foregår der en debat om fremtiden, efter at Lars Seier Christensen har meldt sig ind i Ny Alliance. Hvad den debat ender med, skal jeg nok melde ud, når den er overstået.

Med fare for at dette indlæg bliver opfattet som brødnid eller klynk, så bliver jeg altså nødt til at kritisere Ny Alliance og hele røret omkring partiet. Et citat fra den linkede artikel siger vel alt. Naser Khader udtaler:

Torben Mark Pedersen skal være velkommen, lyder det fra Naser Khader, der dog opfordrer nye medlemmer til først at læse partiets manifest grundigt igennem.

Og når man så læser manifestet igennem, så står det uklart for mig, hvad det liberale Danmark ser i Ny Alliance. Læg dertil Anders Samuelsens svar i 180graders kandidatdatabase. Partiet er ikke liberalt. Partiet er med lidt god vilje og med partiets egne ord: Socialliberale. Ved stiftelsen sagde Anders Samuelsen da også, at partiet ikke var for “ultraliberale”. Det er et midterparti.

Med Anders Samuelsens 180 graders sving i forhold til Euroen og hans nu pæne velkomst til ultraliberale medlemmer, der for et år siden ikke var velkomne, har han vist, at han, som alle andre politikere, har de holdninger, der gavner hans politiske karrierer. Og lige nu ser det ud til, at det er liberalismen, der gavner hans karrierer, så måske vil partiet blive mere liberalt med tiden – omend Khaders henvisning i dag til manifestet ikke tyder på det. Kald mig bare hellig, men jeg vil altså have politikere, der kæmper for det, de tror på.

Man kan så indvende, at det gode ikke skal være det bedste fjendes; men med mindre partiet bliver kuppet af liberale kræfter, så bliver det uden aktiv opbakning fra min side.

P.S.  Prøv læs artiklen i Information. Hvordan mon Lars Seier Christensen har det med at læse i avisen, at han, ifølge Khader, ikke længere vil af med velfærdsstaten og ikke længere hylder de frie markedskræfter 😉 Lars Seier Christensen er vel og mærke manden, der deler Ayn Rands ”Da Verden Skælvede” ud.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisterne & Ny Alliance | 3 Comments »

Next »