Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance (2)

September 7th 2008 08:20 am

Update: Vedtægterne er, siden jeg skrev indlægget, kommet tilbage på hjemmesiden. Og der står ikke noget om principprogrammet i vedtægterne. I vedtægterne, vedtaget på Ny Alliances landsmøde, er “Ny Alliance” alle steder skiftet ud med “Liberal Alliance”. Det er vel en vedtægtsændring, og det kræver trods alt et landsmøde at ændre vedtægterne.

Som lovet i sidste indlæg, vil jeg hermed uddybe, hvorfor jeg er blandt de 7 ud af 17 hovedbestyrelsesmedlemmer i Liberalisterne, der ikke følger med over i Liberal Alliance – i hvert tilfælde ikke foreløbig. 

Indrømmet det er lidt af et paradoks, for “partiets” nye princcipprogram er langt hen af vejen fremragende, men jeg kan altså alligevel ikke bakke op om “partiet”. Den korte version er, at jeg ikke ønsker at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig kalder sig liberale.

Det vil jeg gerne uddybe.

Dybt utroværdige
Som eksempel kan man tage Naser Khaders (NK) udtalelser til DR TV-Avisen kl. 18.30 28/8. Han sagde, at da Ny Alliance startede var Anders Samuelsens (AS) og Khaders udgangspunkt det liberale. Så kom der nogle ikke liberale med, hvilke medførte en masse kompromiser. Må jeg minde om, at da partiet startede, var det med ordene “Vi har taget det bedste fra socialkonservatismen og socialliberalismen,” helt i overensstemmelse med de to herrers tidligere livslange medlemskab af det socialliberale Det Radikale Venstre. Ligeledes understregede AS flere gange i starten, altså inden medlemmerne strømmede til, at partiet ikke var for ultraliberale/CEPOS-liberale, der ville et opgør med velfærdsstaten. Ja rent faktisk har AS meget bevidst kaldt sig selv og partiet socialliberalt indtil for få uger siden. Derfor er det da en fed løgn, at udgangspunktet var liberalt. Jeg har lidt svært ved at bakke op om en mand, der i fjernsynet står og fyrer åbenlyse løgne af og forventer, at jeg er så dum, at jeg tror på dem.

Utroværdigt skifte
Hele “partiets” politiske skifte er for utroværdigt. Jeg ønsker ikke, at politik reduceres til tandpastasmil, der prøver at sælge den politik, der gavner deres karrierer mest. Det minder for meget om samfundsfagstimerne i folkeskolen, hvor man trak et parti, hvis holdninger man skulle forsvare. Det utroværdige skifte illustreres af en sammenligning mellem Anders Samuelsens skræmmende svar i 180graders kandidatdatabase og partiets nye program. Her et par eksempler:

1. Teatre og museer skal ikke finansieres af skatteyderne, men af brugerne 
svarede: Uenig
Kommentar: en kombination som nu er OK 

I dag siger det nye partiprogram:

Kunstnerne bør i højere grad betragtes som selvstændige erhvervsdrivende.

Anders Samuelsen: 

6. Politikerne skal ikke bestemme, om restauranter og caféer skal tillade rygning i deres lokaler 
svarede: Uenig

7. En bestemt del af barselsorloven bør være øremærket til mænd. Mændene skal ikke kunne overføre den til deres partner 
svarede: Enig

18. Huslejeregulering er nødvendig af hensyn til de svageste i samfundet
svarede: Enig
Kommentar: Men gerne over en årrække en nedtrapning af det anvendte beløb

I dag siger det nye partiprogram bl.a.:

Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres.

Bemærk i øvrigt go´da´ mand økseskaft kommentaren til spørgsmål 18. Er Anders Samuelsen nu også den politiske begavelse, som mange liberale går og drømmer om? “..en nedtrapning af det anvendte beløb.“???

Anders Samuelsen:

14. Danmark skal være foregangsland, når det handler om at sænke udledningen af CO2 
svarede: Meget enig
Kommentar: rigtig grebet an kan det give rigtig mange arbejdspladser for danske virksomheder 

I dag findes der en eneste sætning om klimapolitik i princcipprogrammet:

Klimapolitik handler om at tage et globalt medansvar på et sagligt grundlag.

Og sidste eksempel:

19. Der bør indføres frokost betalt over skatten på alle folkeskoler
svarede: Meget enig
Kommentar: En god investering

Her ville det måske være relevant at nævne første sætning i Liberal Alliances princcipprogram:

Liberal Alliance tror på dig.

Og så har jeg slet ikke nævnt, at Ny Alliance og Liberal Alliances principprogrammer langt hen ad vejen er hinandens politiske modsætninger. 

AS undskyldte for nyligt ovenstående svar i et interview i 180grader:

Sagen er, at vi sørgede for at svare nogenlunde ens på de spørgsmål med udgangspunkt i partiprogrammet, som var et kompromis. Det kunne jo ikke nytte noget, at især partistifterne svarede i forskellige retninger.

Det er efter min bedste overbevisning en utroværdig undskyldning. Alle AS og NK´s udmeldinger passer som fod i hose med AS og NK´s fortid i Det Radikale Venstre. Partiprogrammet, som de stolt fremlagde, lå heller ikke så langt fra det radikale venstres. Det var jo ikke de store politiske uenigheder men mere taktikken i forhold til DF, der fik dem til at bryde med Det Radikale Venstre. Derudover giver det ingen mening, at de skulle danne et parti med Gitte Seeberg, hvis det gjorde det nødvendigt, at de skulle komme med udmeldinger, der i virkeligheden lå dem meget fjernt. Hvis man virkelig er “CEPOS-liberal”, hvorfor er man så hele sit liv medlem af Det Radikale Venstre, og hvorfor danner man så et socialliberalt/socialkonservativt parti og beder “CEPOS-liberale” om at holde sig væk? Der er intet, der underbygger påstanden fra interviewet.

Et andet eksempel på det utroværdige skift kommer fra Information 22. juli 2008. Det er altså kun en måned, før partiet skifter navn og principprogram. I denne artikel kan man læse følgende udtalelser fra NK:

En almen skelnen mellem liberal og liberalist er, at sidstnævnte hylder de frie markedskræfters spil, mens den liberale tænkning handler om frisind. Men trods meldingen i Politiken er Lars Seier Christensen ifølge Naser Khader ikke – længere – liberalist:

“Lars Seier Christensen betegner sig selv som tidligere liberalist men nu som liberal. Jeg er selv liberal og ikke liberalist,” siger Khader, der trækker en lige linje mellem det liberale og partiets ønsker om frisind, åbenhed, nysgerrighed og udsyn til omverdenen.

“Men liberalisme handler nærmest om at smadre den offentlige sektor, og det er jeg ikke tilhænger af,” siger Khader.

Men han understreger, at der er et stort behov for reformer og effektiviseringer. Således er der plads til at drøfte en omlægning af brugerbetaling, så det bliver billigere at gå til tandlægen mod at indføre et mindre gebyr på lægebesøg.

“Og samfundskagen bliver større, hvis man fjerner topskatten og skatten på den sidst tjente krone,” siger Khader, som afviser, at gevinster hentet på effektiviseringer eller skatteomlægninger skal hives ud af det offentlige system: “Målet med vores skattereform er at få mere velfærd.” [Min fremhævning]

[….]

Torben Mark Pedersen skal være velkommen, lyder det fra Naser Khader, der dog opfordrer nye medlemmer til først at læse partiets manifest grundigt igennem.

Og det er altså det gamle manifest, Naser Khader henviser til. Og en måned efter var Naser Khader så “liberalist” og ikke bare “liberal” og påstår, at han har været det hele tiden.

Som bonus tager vi lige dette eksempel fra juni 2008 (efter at Gitte Seeberg, som jo har fået skylden for socialistiske udmeldinger, har forladt skuden): Anders Samuelsen presser regeringen for at nedsætte en ligelønskommission, der skal have penge med (sic!). Se her og her. Gud ske tak og lov modstod V og K det socialistiske pres Anders Samuelsen.

Usympatiske ledere

Da AS og NK startede partiet, sagde de, at det var et socialkonservativt og socialliberalt parti, og en masse med en observans i den omegn meldte sig ind. Partiet skulle være moderne, og medlemsindflydelsen skulle være stor. Alle medlemmer (og sågår ikke medlemmer) skulle via web 2.0 bidrage til principprogrammet. Principprogrammet blev lavet efter de princcipper, og det blev stolt fremlagt af AS og NK.

Pludselig en dag fandt AS og NK det opportunt at slette partiprogrammet, og det gjorde de så uden om landsmøde og hovedbestyrelse – kort sagt uden om alle de medlemmer, de havde bedt om at bidrage. (Jeg tvivler på, at det i det hele taget er lovligt jf. deres egne vedtægter; men vedtægterne er også fjernet fra hjemmesiden, så jeg kan ikke kigge efter…) Og en dag havde en bankmand så skrevet et nyt princcipprogram, igen uden at medlemmerne havde haft nogen som helst indflydelse.

Magen til usympatiske og illoyal opførsel overfor medlemmerne skal man lede længe efter, og lur mig om ikke partiets medlemmer og lokalforeninger svinder endnu mere ind for øjeblikket. Ironisk nok blev Jørgen Poulsen ekskluderet for illoyal optræden. Det rejser også spørgsmålet, hvorfor skal man melde sig ind i partiet, når ledelsen ser på medlemmerne på denne måde? Hvilken indflydelse ville man kunne forvente at få?

Kort sagt, jeg ønsker ikke at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige
vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig er liberale.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Ny Alliance | 9 Comments »

9 Responses to “Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance (2)”

 1. Carsten Agger responded on 07 Sep 2008 at 09:42 #

  På trods af store politiske forskelle vil jeg gerne have lov at lykønske dig med denne beslutning. Jeg var nærmest lamslået, da jeg læste, at Liberalisterne havde tænkt sig at gå over i Liberal Alliance. Khaders og Samuelsens troværdighed er, godt program eller ej, tæt på at være mindre end nul efterhånden.

  Og det er synd, for Danmark har længe savnet en ægte liberal stemme på den borgerlige fløj. Det er ikke fair at overlade alt det beskidte arbejde med at holde fast i retssikkerhed og borgerrettigheder til venstrefløjen (stort set udelukkende nogle få ildsjæle i Enhedslisten), når det faktisk ikke burde være fløjenes opgave.

  Det er godt at se, at der stadig er liberale, der ikke falder for Liberal Alliances alt for glatte overflade.

 2. raapil responded on 07 Sep 2008 at 11:11 #

  Skredet fra de holdninger, Ny Alliance repræsenterede, til Liberal Alliances udmeldinger behøver ikke være – som du formulerer det – udtryk for bedrag, tillidssvigt og opportunisme.

  Jeg har selv været inde i en tilsvarende politisk udvikling, hvor jeg på nogle områder har været midtsøgende, men hvor det er gået op for mig, at virkelige reformer af det danske samfund kræver en mere klar liberal profil.

  Politik er det muliges kunst, og måske er det gået op for Naser og Anders, at skal der overhovedet ske forandringer, så må de appellere stærkere til dem, der ønsker forandringer.

  Snarere end opportunisme og bedrag er der sandsynligvis tale om at prioritere og målrette sine politiske bestræbelser. Så må man skære de tvetydige budskaber fra, pudse profilen og koncentrere sig om det der er muligt, og som man brænder MEST for.

  Selv foretrækker jeg stadig at kalde mig socialliberal, og det gør begge partistiftere måske også i intime stunder, men de har hele tiden adskilt sig fra deres oprindelige parti, De Radikale, ved at lægge vægt på den liberale del af ordet.

  Anders Samuelsen har heller aldrig lagt fingre imellem, når han skulle beskrive de udfordringer, dansk økonomi og samfund står overfor. Det er nogle af de mest klare liberale udmeldinger, man kan høre fra nogen dansk folketingspolitiker.

  Man skal ikke forvente med Liberal Alliance at få et libertariansk parti i Folketinget, men der er omvendt ingen grund til at betvivle d’herrers grundlæggende liberale sindelag.

  Hvis du mener, at socialdemokratisme i diverse udformninger er et af Danmarks største problemer, så se Liberal Alliance som en mulighed fremfor et problem.

 3. Thomas responded on 07 Sep 2008 at 14:52 #

  Morten.
  Du er nødt til at overveje den muligheden, at Anders Samuelsen og Naser Khader rent faktisk mener, det de siger.

  Selv kan jeg ikke se det utroværdige. Der har altid været liberale elementer i deres politik, men der er da rigtigt, at der også har været andre ting. Men som raapil helt rigtigt er inde på, kan der ligeså godt være tale om, at de har foretaget en skarpere prioritering.

  Der er ikke noget underligt i at opstramme/ændre sit politiske program i en krisesituation. Tværtimod er det ofte i kriser, at vi som mennesker lærer at få styr på vore prioriteter.

 4. Deborah responded on 07 Sep 2008 at 18:31 #

  Som sagt før, er jeg helt enig. De er dybt utroværdige og får aldrig, aldrig min stemme!

 5. Thomas S responded on 07 Sep 2008 at 22:06 #

  Jeg mener for så vidt du har ret, Morten. Jeg vil heller aldrig glemme fx Khader for at være frontløber for de danske rygeforbud.

  Men jeg mener også det er fuldstændigt ligegyldigt: For første gang i ca. 10 år, har vi liberale et parti med repræsentation, der har valgt at tale direkte til os. Hvis det skaber resultater, så er jeg for så vidt ligeglad med, om det er opportunister, der skaber dem. Jeg har ingen romantiske forestillinger om politikere og idealisme, og så længe retningen er rigtig, må det for min skyld gerne være en skurk, der står bag. Aftalen er klar – så længe Samuelsen og Khader taler den liberale sag og/eller skaber liberale resultater, så får de min stemme. Er det ikke en kurs, de har tænkt sig at holde, så får de den ikke. Og det er ikke en tom trussel: Jeg har ikke stemt i syv år, fordi jeg ikke har set en eneste støtteværdig politiker.

  Jeg tror heller ikke, det betyder så meget, hvor mange af os liberale, der melder os ind. LA har helt tydeligt valgt at satse på det liberale segment, og de behøver for så vidt ikke et fodfolk til at præge dem i den retning. En synkronitet med det liberale vælgergrundlag er deres overlevelses håb.

 6. Morten Sørensen responded on 09 Sep 2008 at 22:09 #

  Tak for kommentarerne alle sammen.

  @ Raapil

  Der er efter min bedste overbevisning ikke bare tale om at skære de tvetydige budskaber fra, pudse profilen og koncentrere sig om det der er muligt, og som man brænder MEST for. Det er jo en total ændring af deres politiske ståsted. Prøv f.eks. at læse AS´s svar på 180grader og sammenhold det med Libeal Alliances nye principprogram. Det er et enormt spring. Jeg har hørt Anders Samuelsen argumentere entutiastisk for, at staten skal pålægge kommunerne at give skolebørnene skatteyderfinansieret mad. Han har tidligere talt varmt for en SR regering. Formålet med skatteomlægningen var indtil for kort tid siden at gøre kagen større, så vi kan få mere offentlig velfærd (se Khaders udtalelser til Information. AS har udtalt noget lignende.) O.s.v. Så liberal har AS og NK altså heller ikke været, hvilket stemmer meget godt overens med, at de det meste af deres voksne liv har været medlem af Det Radikale Venstre.

  Jo, jeg betvivler i den grad Khaders liberale sindelag, når jeg læser de citerede udtalelser fra Information og læser AS svar i 180grader. Men hvis alle mine eksempler ikke kan overbevise jer om utroværdigheden, så kan jeg ikke gøre mere 😉 Jeg har ikke bedre argumenter. Og jeg har såmænd heller ikke noget ønske om at overbevise jer. Jeg ville bare begrunde, hvorfor jeg ikke følger med over.

  @ Thomas S

  Jeg overvejer såmænd også selv at holde mig for næsen og stemme på partiet næste gang. Men det kan altså også blive for utroværdigt og latterligt. Jeg vil gerne have bare en lille smule respekt for- og tillid til den, jeg stemmer på. Til den der skal repræsentere mig i Folketinget.

 7. Frank Schow responded on 12 Sep 2008 at 11:47 #

  Hej Morten

  Jeg vil blot sige, at dine indlæg helt og holdent dækker mine synspunkter. Jeg VAR også medlem af Liberalisternes hovedbestyrelse, og blev ligesom du og flere andre dybt, dybt forundret og skuffet over, at det kunne gå, som det gik!

  Jeg finder det i bedste fald naivt at tro, dels at de to politiske klovnehoveder (Khader og Samuelsen) mener, hvad de NU siger, og dels at tro, at ex-Liberalister skulle kunne få den indflydelse, som indmeldingen tilsyneladende er begrundet i.

  Jeg havde ønsket, at vi havde fortsat projektet Liberalisterne, i stedet for at være med til at financiere Khaders og Samuelsens politiske fremtid.

  Men jeg vil også sige et ærligt ment held og lykke til de, der ad den vej prøver at sætte liberalistiske idéer på dagsordenen! Jeg ønsker liberalismen fremmet i Danmark. Og skulle det mod mine forventninger lykkes med LA, så er det kun godt. Det vil jeg ikke stå i vejen for.

  Ved næste valg stemmer jeg igen på “Ronald Reagan”, som jeg har gjort ved de sidste to folketingsvalg, med mindre, der virkelig sker en revolution i LA. Jeg mener stadig ikke, der er partier, der passer til min overbevisning, og jeg vil ikke bare vælge det mindst dårlige.

  Mvh.
  Frank Schow

 8. Polemiken » Blog Archive » Morten Sørensen om (Ny)Liberal Alliance responded on 02 Oct 2008 at 17:15 #

  […] lottokuponen Liberal Arrogance end jeg præsterede på Punditokraterne. Her er konklusionen, men læs argumenterne selv. Pludselig en dag fandt AS og NK det opportunt at slette partiprogrammet, og det gjorde de så uden […]

 9. Morten Sørensens blog » Var det det? responded on 13 Nov 2008 at 00:02 #

  […] håber, det var en enlig svale for trods min foragt for partiets ledere, så havde jeg efterhånden bestemt mig for at stemme på partiet. Godt nok er […]