Archive for the ‘Erhverv’ Category

Private tvinges til at overtage skatteindkrævning

February 27th 2008

Fra  Erhvervsblade 26/2:

Sort arbejde hos leverandører udløser skattesmæk

Skatteminister på vej med forslag, der skal bekæmpe »sorte underleverandører«. »Overvågningsamfund«, siger Dansk Folkeparti.

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Hvis underleverandøren ikke indeholder a-skatten, må den virksomhed, der bruger den pågældende leverandør selv betale, hvis han bruger underleverandøren for anden gang. I første tilfælde får virksomheden en advarsel og bliver optaget i et register.

Det er essensen af et lovforslag, som Skatteministeriet har i høring og som skatteminister Kristian Jensen planlægger at fremsætte senere på foråret. Lovforslaget er del af regeringens kamp mod sort arbejde – det såkaldte ”fair playinitiativ”.

Skatteministeriet begrunder forslaget med, at en del virksomheder igennem tiden har benyttet ‘sorte’ rengøringsfirmaer.

Vi tager den lige igen:

Virksomheder, der benytter underleverandører indenfor serviceområdet, risikerer fremover at skulle hæfte for den a-skat, underleverandøren skal afregne med skattevæsenet for sine medarbejdere.

Findes der dog ikke et eneste anstændigt venstremedlem tilbage, der vil gøre oprør?

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhvervslivet & Skat & Venstre | No Comments »

Ytringsfriheden under pres

February 15th 2008

Ytringsfriheden er unders pres, ikke bare fra islamismen men også fra feminismen. Forbrugerombudsmanden har netop kendt nedenstående reklame fra JBS i strid med god markedsføringsskik.

sygeplejerske.jpg

180grader skriver, hvad jeg mener om den sag, så derfor vil jeg bare henvise dertil.

Så nu skal jeg fremover giver min opbakning til ytringsfriheden ved at publicere både Muhammed og reklamer fra JBS.

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhvervslivet & Frisind & Ytringsfrihed | 2 Comments »

Hvem får mest støtte, de borgerlige eller venstrefløjen?

February 22nd 2007

V og K modtog i 2005 over dobbelt så mange penge som venstrefløjen til valgkamp. Socialdemokratiet kræver klarhed over private bidrag.

Sådan indledes en artikel i på Jyllands-Postens hjemmeside.

Videre står der:

For første gang i nyere tid har de borgerlige partier væsentligt flere penge til at føre valgkamp for end Socialdemokratiet og venstrefløjen.

Det fremgår af en netop offentliggjort liste over de private bidrag til politiske partier i 2005, hvor der både var valg til Folketinget og kommunerne.

Den opgørelse, artiklen henviser til, medtager så vidt jeg kan se kun direkte pengegaver over 20.000 kr. Den medtager ikke annoncer indrykket af organisationer, der opfordrer til at stemme på bestemte partier/politikere. Sådanne annoncer indrykker LO-fagforeningerne for mange millioner af kroner i hver valgkamp.

Derudover medtager opgørelsen heller ikke:

  • Fagbladene som op til valgene indeholder politiske synspunkter, der er langt ud over det arbejdsmæssige og faglige. SiD’s pressechef udtalte i 1998, at fagbladene er det vigtigste medie i valgkampe.
  • Politiske kurser for tillidsmænd.
  • Socialdemokratiske valgkampagner ført af den lokale fagforeningsafdeling.
  • Breve udsendt af fagforeninger til medlemmerne med opfordring til at stemme på bestemte medlemmer.
  • Bidrag fra lokale fagforeninger til lokale kandidaters valgkamp.
  • O.s.v.

Faktisk siger fagbevægelsens top selv, at den direkte partistøtte kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske arbejde:

„Og når det er sagt, så er det også på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.” Poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001.

Alt i alt giver opgørelsen over partitilskud et misvisende billede af det økonomiske styrkeforhold mellem de borgerlige og venstrefløjen. Skal det opgøres, kræver det en noget mere grundig undersøgelse.

Mon Socialdemokraterne virkelig er interesseret i dette, når det kommer til stykket?

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhverv & Fagforening & Politik | 15 Comments »

DFF vandt i Ålborg Byret (gammel nyhed)

January 1st 2007

Omend nyheden er gammel, så skylder jeg en opdatering på min postering om Ålborg Portland sagen. Et referat af selve retsmødet kan læses i Danmarks Frie Fagforenings medlemsblad.

21. december faldt dommen, og Danmarks Frie Fagforening vandt sagen. Ålborg Byret fandt det bevist, at de to procesoperatører var blevet forflyttet p.g.a. deres valg af DFF frem for 3F. De 2 medlemmer af DFF fik hver en erstatning på 200.000 kr. Erstatningen er for lille, mener DFF, da store virksomheder med så små erstatninger blot vil spekulere i at betale erstatningen for at få ro. Dommen kan læses på DFF’s hjemmeside.

Jeg overværede desværre ikke selv retsmødet, der gik forud for dommen; men efter sigende var retsmødet ret interessant. Fællidstillidsmanden led af akut hukommelsestab, og dommeren måtte et par gange true med fængsel for falsk mened. Også direktøren for Ålborg Portland, Frands Grex, havde en lemfeldig tilgang til sandheden. I retten sagde han, at forflytningen af de 2 procesoperatører ikke var aftalt med 3F, men til 24timer Nordjyske havde han tidligere sagt det stik modsatte. Det lykkedes også direktøren at opfinde nogle trusler om vold mod de to medlemmer af DFF, for det passede ind i den afsluttende procedure.

I parentes bemærket har jeg flere gange oplevet erhvervsledere lyve skruppelløst, når de er anklaget for brud på foreningsfriheden. Og det har fået mig til at tænke på, om det er et almindeligt menneskeligt fænomen at gribe til løgnen, når man er anklaget, eller om man skal være kynisk og skruppelløs for at blive erhvervsleder.

Til lykke til Danmarks Frie Fagforening og de 2 medlemmer.

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | No Comments »

Giv mig nogle polakkere nu

December 9th 2006

Håndværkere vil gerne fremstille sig selv som hårdt truet på levebrødet af globaliseringen. I går i TV2-Nyhederne var der et indslag om de kommende overenskomstforhandlinger indenfor byggefaget, hvor 3F ville kræve store lønstigninger.

Speaker: “For dem [nogle murere på en byggeplads, MS] skal de nye overenskomster først og fremmest holde skruebrækkerne væk fra branchen.

Murer 1: “Overenskomster er for at alle skal have det godt, også vores udenlandske kollegaer. Og også for at vi ikke skal blive udkonkurreret på et tidspunkt, byggeboomet varer ikke evigt.

Murer 2: “Konkurrencevilkår og vores arbejdsvilkår de skal sikres i en grad, så vi kan leve af det.

Kampen mod “udenlandske kollegaer” foregår ved, at Sta.., jeg mener 3F, TIB m.fl., har rapportører overalt, der går rundt på folks private grunde for at opsnuse polakkere.

Og finder de nogen, så får polakkerne, som i 40 år levede under kommunismens åg, smidt en rød fane i hovedet. (Gad vide om de også smider et hagekors i hovedet på tyskere).

Jo tænk sig hvis håndværkerne blev udsat for konkurrence. Så kunne de ikke opretholde en sort timeløn på 200 kr. eller mere svarende til en hvid månedsløn på omtrent 70.000 kr.

Naturligvis er håndværkerne i deres gode ret til at søge den største lønstigning som overhovedet muligt; det har jeg stor respekt for, og det gør vi andre jo også; men man skal lade være med at forsøge at sælge det som solidaritet, som noget særligt ædelt. Gruppeegoisme er det rette navn. En kassedame har i forvejen ikke råd til ret mange hvide håndværkertimer a 400 kr. En yderlig prisstigning er ikke specielt solidarisk med dem og alle andre for den sags skyld.

Jeg har meget svært ved at se, at jeg skal ynke folk, der kan få lige så meget sort arbejde til 200 kr. i timen, som de vil. Tværtimod har de brug for konkurrence.

Som husejer kan jeg kun sige: “Giv mig nogle polakker, og det kan kun gå for langsomt.”

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhverv & Fagforening & Konkurrence | 3 Comments »

Første sag om foreningsfrihed efter dom ved Menneskerettighedsdomstolen

December 4th 2006

Første sag om foreningsfrihed efter dom ved Menneskerettighedsdomstolen:

Kræver 1,15 million kroner af Aalborg Portland

Sagen starter ved byretten i Aalborg i morgen tirsdag den 5. december kl. 9:15.

Danmarks Frie Fagforening (DFF) har på vegne af to medlemmer krævet sammenlagt 1.155.568 kroner af cementfabrikken Aalborg Portland.

Det drastiske skridt kommer efter at to medlemmer, der har arbejdet på Aalborg Portland i henholdsvis 9 og 10 år, har følt sig groft chikaneret, efter de har skiftet fagforeningen 3F ud med DFF. Skiftet betød, at de to uden varsel blev flyttet fra deres skifteholdsarbejde som procesoperatører til rengøringsmedarbejdere på daghold – med en klækkelig lønnedgang til følge. De to procesoperatører som arbejdede i et godt fællesskab med andre, blev ud over forvisningen til rengøringsarbejde, fuldstændig isoleret og pålagt at arbejde alene fra morgen til aften, som var de spedalske.

Det har fået DFF på banen:

Vi er ærlig talt målløse over den behandling vores medlemmer har fået. I fagretsligt forstand er der jo tale om en fyring, og aftalt mobning“, siger formanden for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der samtidig peger på, at det ikke er mange måneder siden at foreningen vandt en retssag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En dom hvor det meget klart blev fastslået, at folk har ret til at organisere sig, hvor de vil på arbejdsmarkedet.

DFF har forsøgt at forlige striden på en mindelig måde – men uden held:

Sagen mod Portland starter tidligt (9:15) og forventes at vare hele dagen.

DFF har indkaldt Portlands direktør Frands Grex og fællestillidsmand Harry Andersen som vidner i sagen,

Jeg glæder mig utrolig meget til at høre deres forklaringer“, siger Jørgen Mikkelsen

Nærmere information på 70 25 40 25

Danmarks Frie Fagforening

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler & Menneskerettigheder | No Comments »

Ny sag om fagforeningstvang

June 21st 2006

Nu skal dommen ved Menneskerettighedsdomstolen stå sin prøve.

Pressemeddelelse fra Danmarks Frie Fagforening

Første sag om foreningsfrihed efter dom ved Menneskerettighedsdomstolen:

Kræver over én million kroner af Aalborg Portland

Danmarks Frie Fagforening (DFF) har på vegne af to medlemmer krævet sammenlagt 1.116.990 kroner af cementfabrikken Aalborg Portland.

Det drastiske skridt kommer efter at to medlemmer, der har arbejdet på Aalborg Portland i henholdsvis 9 og 10 år, har følt sig groft chikaneret, efter de har skiftet fagforeningen 3F ud med DFF. Skiftet betød, at de to uden varsel blev flyttet fra deres skifteholdsarbejde som procesoperatører til rengøringsmedarbejdere på daghold – med en klækkelig lønnedgang til følge.

Det har fået DFF på banen:

“Vi er ærlig talt målløse over den behandling vores medlemmer har fået. I fagretsligt forstand er der jo tale om en fyring, hvorefter de har fået fremlagt nye ansættelseskontrakter. Det er ikke en måde at forhandle på”, siger formanden for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der samtidig peger på, at det ikke er mange måneder siden at foreningen vandt en retssag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En dom hvor det meget klart blev fastslået, at folk har ret til at organiserer sig, hvor de vil på arbejdsmarkedet.

DFF har forsøgt at bilægge striden på en mindelig måde – men uden held:

“Vi har kontaktet ledelsen via brev. Vi ville gerne have en begrundelse for, hvorfor at vores medlemmer så pludseligt måtte skifte stilling. Og vi ville sikre os, at skiftet intet havde med deres valg af fagforening at gøre. Men da fabrikken her godt en måned efter modtagelsen af brevet endnu ikke har svaret på det, må vi antage, at vi har ramt et ømt punkt”, siger Jørgen Mikkelsen.

Det er dog ikke noget hverken han eller de to medlemmer kan bruge til noget. Derfor modtager Aalborg Portland i dag et brev fra Danmarks Frie Fagforening, hvor fagforeningen på vegne af sine medlemmer kræver millionerstatningen. Og foreningen er klar til at gå hele vejen.

“Vi har beviser på, at det er fordi, at de har skiftet fagforening, at de er blevet fyret som procesoperatører. Og bliver det nødvendig, så er vi klar til at fremlægge dem i retten. Men ingen kan være interesseret i, at det kommer så langt, så vi håber, at vi finder en løsning inden vi når dertil. Men bolden er lige nu udenfor vores rækkevidde. Næste træk er Aalborg Portlands”, lyder det fra Jørgen Mikkelsen.

Share

Posted by Morten Sørensen under Eksklusivaftaler | No Comments »

Staten er en dårlig betaler (2)

April 28th 2006

Så betalte staten endelig sin gæld i onsdags – eller rettere sagt noget af den. De betalte nemlig ikke renter for den for sene betaling, hvilket der ellers klart står i dommen, at staten skal (Den Europæiske Centralbanks rente + 3%).

Det drejer sig om alt i alt 1.500 kr. i renter (hvoraf jeg skulle have en forsvindende lille del). Egentlig synes jeg ikke, at vi burde acceptere, at staten, der har haft 3 måneder til at betale pengene, der skulle falde senest 11. april, snyder os for 1.500 kr.

Staten (skattevæsenet) ville aldrig se gennem fingrene med en gæld på 1.500 kr. Men da Kristelig Fagforening, som førte den anden sag, ikke vil kræve pengene betalt, ender vi i Danmarks Frie Fagforening nok også med at droppe opkrævningen. Vi har vel været principfaste nok i denne her sag 🙂

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Eksklusivaftaler | No Comments »

Staten er en dårlig betaler

April 21st 2006

Som det nok er de fleste læsere bekendt, så vandt jeg og Danmarks Frie Fagforening (DFF) 11. januar 2006 sagen om eksklusivaftaler ved Menneskerettighedsdomstolen. I dommen kunne man læse, at staten inden 3 måneder skal betale 33.700 € til DFF og 2.000 € til mig.

I starten af april skrev vores advokat til rette vedkommende ved staten (Udenrigsministeriet) og mindede den om, at 11. april udløb fristen for betaling. Vi har ikke modtaget noget endnu.

I dagens JP udtaler arbejdsmarkedsordfører for Venstre, Jens Vibjerg: “Pengene er på vej. De er blevet forsinket på grund af påsken. Der er sket en fejl, fordi man ikke har taget højde for påsken.” Den må jeg huske, hvis jeg en gang skulle komme til at skylde skattevæsenet penge.

I går var i øvrigt dagen, hvor lovforslaget om forbud mod eksklusivaftaler, som blev fremsat som en konsekvens af dommen, blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Eksklusivaftaler | No Comments »

Danmarks omdømme

April 3rd 2006

Danmarks omdømme er helt i bund i udlandet hører man ofte fra en bred front fra Enhedslisten over SF til de radikale venstre og erhvervslivet. Det skader Danmark.

http://www.jp.dk/udland/artikel:aid=3657028/ kan man så læse, at “Vesteuropæere fortrækker Schweiz, hvis de skal arbejde i udlandet, men nummer to er Danmark. For amerikanere er Canada det foretrukne land, men også her er Danmark nummer to. Det viser en undersøgelse, som ECA International, et konsulentfirma for multinationale selskaber, har lavet.

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Danmark & Det Radikale Venstre & Enhedslisten & Erhvervslivet & SF | 5 Comments »

Next »