Archive for the ‘Personer’ Category

Tåbelig skat

March 1st 2010

Jeg er involveret i skoleskak onsdag eftermiddag på mine børns skole. Skakudstyret er låst inde i et lille lokale – sammen med alle lærernes bærbare computer, som lærerne låser inde, inden de går hjem, for at slippe for multimediaskat.

Tidligere skatteminister, Kristian Jensen (V), sagde ved flere lejligheder, at det man beskatter, får man mindre af. For en gang skyld er jeg enig med ham, og når man beskatter en bærbar computer, ja så får man mindre bærbar og dermed mindre hjemmearbejde og dårligere IT-kundskaber.

Den skat er simpelthen så tåbelig.

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat | 3 Comments »

Judas i Viborg

November 26th 2009

Jeg havde i dag et læserbrev i Viborg Folkeblad om kommunens nye borgmester, der i folkemunde er døbt Judas.

————–

Rødere end rød plastikmaling

Som borgerlig-liberal er den indgåede konstitueringsaftale i Viborg Kommune mellem S, SF, DF og K en stor skuffelse. Der var borgerligt flertal med mulighed for at føre borgerlig politik – om end det er svært at bruge ordene borgerlig og VKO i samme sætning; men alligevel har de konservative sammen med venstrefløjen valgt at lave en aftale rødere end rød plastikmaling.

Eksemplerne er mange. Partierne vil halvere prisen på bybuskørsel. (Kan de i øvrigt det? Jeg troede det lå hos regionen, og hvor skal pengene komme fra?). Partierne er også klar til at lave uansvarlig økonomisk politik ved at udskyde anlægsinvesteringer til fordel for drift; noget Søren Pape i parentes bemærket fuldstændig udelukkede, da det drejede sig om skolelukninger.

De konservative har givet socialdemokraterne veto i forhold til oplagte finansieringskilder som udlicitering af større opgaver og reklamer på kommunale ejendomme, biler m.v., hvilket kan undre meget, da de konservative ellers i valgkampen talte varmt for reklamer.

Aftalen er støvsuget for andre borgerlige mærkesager som modulpasning, lavere offentlige udgifter (f.eks. til overførselsindkomster) for slet ikke at tale om lavere skat i en kommune med en skatteprocent mere end et procentpoint over landsgennemsnittet. Oveni alt dette blev alle udvalgsposterne besat af socialdemokrater og SF´ere.

Jeg skal ikke spekulere i Søren Papes bevæggrunde for at skippe det borgerlige flertal til fordel for en rød politik og en borgmesterpost; men jeg vil gerne spørge det konservative bagland. Har I meldt jer ind i Det Konservative Folkeparti for at fremme borgerlig politik eller for at opfylde en enkelt mands personlige ambitioner?

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Konservative Folkeparti & Søren Pape & Viborg | 2 Comments »

Ida Aukens selvfedme

May 4th 2009

180grader følger godt op på min blogpost om Dan Jørgensen hykleri. Med et af sine glimrende skarpe interviews får Ole Birk 180grader i den grad udstillet Dan Jørgensens hykleri og frelsthed. Det er helt i orden at købe CO2-aflad, når man skal rejse rundt og fortælle “hvor forfærdelig regeringens miljøpolitik er,” men ikke at købe aflad, hvis man som regeringen ønsker økonomisk vækst.

Denne selvfedme og overvurdering af ens egen betydning synes jeg, man ofte ser hos klimapolitikere. F.eks. Ida Auken i Politisk Debat på DR 18. april 2009. Studieværten konstaterer i inverviewet, at der nærmest er opstået en klimaturisme, hvor danske politikere rejser rundt i verden før klimatopmødet og nævner bl.a. , at Sten Gade (SF) var i Washington i sidste uge. Hertil svarer Ida Auken, at det er vigtigt at få mødt nogle af de andre spillere på banen og får så drejet svaret over i en fordømmelse af bl.a. amerikanerkøleskabe og store ovne. Og derefter kommer følgende ordudveksling:

[DR] Og så må man tage med, at I så flyver Jorden rundt, og flytrafik er noget af det allerværste i klimasammenhæng.

[Ida Auken] Jamen det er jo en evig kamp for et menneske, der går op i klimaet, altså at man skal flyve og så videre. Men man kan sige på den anden side, dem man er oppe imod, de flyver uden overhovedet at bekymre sig, så hvis ikke os, der ligesom kæmper for at få en klimaaftale, der virkelig er ambitiøs, også vil flyve og mødes med de andre progressive mennesker rundt omkring, så bliver det ikke til noget. Det er ligesom et mindre onde for at stoppe et større, kan man sige.

Altså de gode progressive, de virkelige betydningsfulde som Ida Auken; de må flyve verden rundt, mødes med andre progressive og lukke maser af CO2 ud i kampen for mindre CO2. I modsætning til de onde, der flyver rundt, mødes med andre onde og lukker masser af CO2 ud uden at bekymre sig om det, med den uædle følgevirkning at de skaber velstand. Vi er alle lige, men nogle er mere lige end andre.

Kære Ida Auken. Hvis du vil skrue tiden tilbage og forhindre os andre i at rejse verden rundt, opleve verdenen og være med til at skabe velstand, så må du altså selv gå foran med et godt eksempel. Alt andet er hykleri, selv om du bekymrer dig om flyturens CO2 i modsætning til os andre. Til orientering så er f.eks. Skype og Communicator opfundet. Du kunne have holdt videokonference med James Hansen m.fl. Intet tvang dig til at flyve til New York.

koeleskab_og_ovn.jpg

I øvrigt er jeg den lykkelige og stolte indehaver af et amerikanerkøleskab og en stor bred ovn, som Ida Auken fordømmer i udsendelsen. Ida Auken hvis du virkelig oprigtigt er bekymret for, at jeg dermed er med til at få Jorden til at gå under, så findes der en løsning. Den hedder atomkraft og er CO2 neutral. Jeg skruer ikke ned for min levestandard, fordi Ida Auken tror menneskeskabt CO2 vil få Jorden til at gå under, og fordi hun har en irrationel modstand mod atomkraft.

Share

Posted by Morten Sørensen under Ida Auken & Klima & SF | 4 Comments »

Dan Jørgensens hykleri

May 3rd 2009

180grader beretter i dag, at da Dan Jørgensen 1. maj fløj i helikopter rundt til sine 1. maj arrangementer, så lejede han en helikopter til at flyve rundt i med en hel masse CO2 udslip som følge. Dan Jørgensen beskriver sig selv som miljøets mand og er så skinger og hellig at høre på, når det handler om CO2.

Dan Jørgensen forsvarer sig med, at han har købt CO2 kvoter. Han udtaler:

Det er vigtigt at holde fast i, at der købt CO2-kvoter, der betyder, at der ikke kommer et eneste gram CO2 ekstra i atmosfæren.

Men hvis, f.eks. VK-regeringen, køber kvoter i stedet for selv at spare på CO2´en, så er det forkert. Læs blot herunder:

Det er simpelthen for ringe, at man får lov at købe CO2-kreditter i u-lande i så stort et omfang. Jeg tror, at mange lande nu vil købe aflad i stedet for at presse sig selv til udvikling.

Dan Jørgensen i Information 13. december 2008 i forbindelse med EU´s klimamøde i Polen.

Regeringen burde hellere rejse flere vindmøller i Danmark – i stedet for at købe varm luft i Rusland. [….] Man kan købe aflad ved kommissionen, men det giver ingen miljøeffekt. Man burde sætte gang i en masse i Danmark, hvor der nedlægges mere vindkraft, end der bygges.

Dan Jørgensen i Politiken 21. december 2006 om regeringens plan for Danmarks CO2-kvoter 2008-2012

Danmark bør desuden leve op til sine egne reduktionsforpligtelser ved primært at reducere i Danmark. Kun i mindre grad skal vi købe kvoter eller lave projekter i udlandet. Og når det sker, skal det være gode projekter, som ud over miljøeffekten også medfører reel udvikling i samarbejdslandet.

Dan Jørgensen i kronik i Kristeligt Dagblad 5. september 2007.

– Hvis det virkeligt ender med, at EU-landene kan få dækket op mod 70 procent af deres reduktionskrav i udviklingslandene, får vi jo slet ikke den teknologiske udvikling, der skal til i vores del af verden. Og så når vi ikke de langsigtede reduktionsmål, som siger 80 procent CO2 i 2050.

Dan Jørgensen er kritisk overfor de danske parlamentarikere, der har stemt ja til hele pakken:

– De er desværre gået med på regeringens ’Lomborg-retorik’ om, at man skal investere der, hvor man får mest miljø for pengene, men reelt er det som at tisse i bukserne for at holde varmen. EU-landene burde i stedet investere massivt i grøn teknologi og omlægning af både trafik og landbrug.

Dan Jørgensen i en pressemeddelelse  17. december 2008.

Altså hvis andre køber CO2-kvoter, så er det for dårligt. Men når Dan Jørgensen køber en mark i Barrit ved Vejle, så kommer der altså ikke et eneste gram mere CO2 ud, kan man forstå på Dan Jørgensen i 180grader.

De gode må købe kvoter, de onde må ikke. Magen til hykleri skal man lede længe efter. Til 180grader siger han i øvrigt:

At jeg på 1. maj fik muligheden for at tale for tusindvis af mennesker og fortælle dem om de borgerliges forringelser på miljø- og klimaområdet betyder måske, at flere vil stemme på klimavenlige partier ved valget i juni. På den måde kan det ende med at have været en god dag for klimaet.

En så selvfed mand må have et rigtigt selvfed billede:

dan_jorgensen.jpg

Share

Posted by Morten Sørensen under Dan Jørgensen & Klima & Socialdemokraterne | 5 Comments »

Skatteministeren kunne ikke skatten

April 22nd 2009

I går aftes deltog jeg i en minikonference om skattereformen på Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Deltagerne var bl.a. Nina Smith og skatteminister Kristian Jensen (V). Sidstnævnte var på hjemmebane og fik mere ros end ris af de lokale erhvervsfolk; men på det faglige plan havde Kristian Jensen en skræmmende dårlig dag.

I sit oplæg kom Kristian Jensen ind på, at skattereformen indeholder den største marginalskatsænkning nogensinde, og så sagde han (frit efter min hukommelsen) “Det forholder sig sådan, at man efter skattereformen har 50% mere af sidst tjente krone til sig selv. Tjente man før skattereformen 100 kr., havde man 37 kr. til sig; efter skattereformen har man, jaaa øøh, så skal jeg til at regne baglæns, det kan jeg ikke lige gøre, men det vender jeg nok tilbage til.” (Jeg kunne derefter ikke dy mig for at råbe til skatteministeren, at tallet var 44 kr., hvortil Kristian Jensen svarede, at det vist nok var rigtigt.)

Mine damer og herrer sådan omtrent sagde han, og det er ikke en dårlig vits. Landets skatteminister kunne ikke fortælle, hvad en topskattebetaler har tilbage til sig selv efter skattereformen. Og hvor i al verden kommer de 50% mere af sidst tjente krone fra? I min regnebog er 7/37 19%.

Jeg ved ikke hvilke regnestykker, det var, skatteministeren ikke kunne i hovedet; men bør han ikke kunne huske, at marginalskatten efter skattereformen bliver 56%, og at man derfor har 100 kr. – 56 kr. = 44 kr. til sig selv, hvis man tjener 100 kr. ekstra?

Share

Posted by Morten Sørensen under Kristian Jensen & Skat & Venstre | 1 Comment »

Karen Sjørup – ligstillingsforsker eller rødstrømpe

April 21st 2009

I morges i Radioavisen og på DR´s hjemmeside kan man i dag læse, at arbejdsmarkedet stadigvæk er kønsopdelt:

Der er ikke kommet flere kvinder i lære som mekaniker murer eller smed og det er under hver tiende frisør eller tandklinikassistent-elev der er mænd.

Og det er ikke hensigtsmæssigt med rene pigefag og rene drengefag. Det mener arbejdsmarkeds- og ligestillingsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet.

– Det skaber en ubalance mellem kønnene, som jeg ikke synes er hensigtsmæssig. Jeg så gerne, at der var flere piger i håndværksfagene og flere drenge, der søgte ind i sosu-fagene, siger hun til DR Nyheder.

Jeg anerkender, at der ligger noget forskning bag udsagnet om, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt; men når “forskeren” så udtaler, at hun ikke synes, det er hensigtsmæssigt, så bliver jeg nødt til at spørge, hvilken forskning ligger der bag det udsagn? Ikke hensigtsmæssigt i hvilken henseende?

Derfor mener ligestillingsforskeren, at skoler og virksomheder inden for de traditionelle kønsopdelte fag må gøre en meget større indsats end hidtil, for at nedbryde fordomme og tiltrække ansøgere fra det modsatte køn.

Hvilken forskning ligger bag hendes holdning om, at drenge og piger absolut skal være ens? Er det forskeren, der taler, eller er det rødstrømpen Karen Sjørup i stedet? Og kunne Radioavisen ikke lige så godt spørge fysikeren, Morten Sørensen, om hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at de fleste mekanikere er mænd, og de fleste frisører er kvinder. (Det rager mig en bønne, hvis nogen skulle være i tvivl.)

Share

Posted by Morten Sørensen under Karen Sjørup | 3 Comments »

Bent Greve – professor i alting

April 14th 2009

JP 12. april 2009:

Bent Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitets Center (RUC), kalder dog ministerens udtalelse en ringe trøst:……..

Politiken 29. marts 2009:

Det opleves som ulighed«, siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitetscenter, der i mange år har fulgt velfærdssamfundets udvikling.

Politiken 28. marts 2009:

Men professor i samfundsvidenskab, Bent Greve , mener ikke, det er så afgørende, at partierne har uenigheder på den økonomiske politik.

MetroXpress 6. marts 2009:

Professor og samfundsøkonom på RUC Bent Greve mener, at der skal en ny plan til, for at de økonomiske konsekvenser af den nuværende afhængighed af overarbejde ikke bliver for store.

JP 28. februar 2009:

LO-undersøgelsen støttes af professor i skat, Bent Greve , Roskilde Universitet, der tvivler på, at regeringen med skattelettelser kan opfylde sine mål om at få flere danskere til at arbejde mere.

Information 25. februar 2009:

“I de senere år har Danmark oplevet en gradvis underminering af den universelle velfærdsstat, og skattereformen er endnu et eksempel på det,” lyder det fra velfærdsforsker og professor på RUC Bent Greve .

[Gad godt at se, hvilken forskning, der understøtter dette postulat.]

Den mand må bedrive utroligt meget forskning, når han som professor kan udtale sig om alt. Og i parantes bemærket så har manden ved de seneste 3 Folketingsvalg være opstillet for Socialdemokraterne i Gladsaxe (er ikke kandidat længere.) Sjovt nok så er resultaterne af hans forskning, for det er vel det, han bygger sine mange udtalelser på, altid på linje med Socialdemokraternes holdning og i strid med VK-regeringens ditto.

Share

Posted by Morten Sørensen under Bent Greve & Uncategorized | 3 Comments »

Abdul Wahid endnu engang

February 17th 2009

Det er ikke nogen nyhed, at Abdul Wahid Pedersen er ekstremist. Men derfor er det nu alligevel meget godt, at Jyllands-Postens papirudgave i dag endnu en gang dokumenterer det. Herunder et par citater:

[Abdul] Sharia er det regelsæt, der omgiver islam, som handler om, hvad man spiser, hvordan man beder osv. Jeg opfatter islam som et hele, hvor man ikke kan vælge og vrage mellem de enkelte dele, fordi man så sætter sig over Gud.

[….]

[JP] Andre muslimer har dog offentligt sagt, at de tager afstand fra stening. Hvorfor kan du så ikke gøre det samme?

[Abdul] De må selv om, hvad de siger, det vil jeg ikke blande mig i. Jeg har taget et valg, jeg har valgt islam, og for mig er islam en hel pakke.

[…]

[Abdul] Man kan som muslim ikke skrive sharia ud af islam, heller ikke selv om vi synes, at stening er møgubehageligt.

Det helt centrale i artiklen er efter min bedste overbevisning følgende:

[JP] Så stening er ikke en strafform, som du mener, at man bør indføre?

[Abdul] Det er allerede indført andre steder i verden, og det har jeg jo ingen indflydelse på. Det vil selvfølgeligt aldrig blive indført i Danmark, men jeg kan kun forholde mig til ting, som jeg kan ændre på, og jeg kan ikke ændre på, at stening findes i f.eks. Afghanistan.

Det vil selvfølgelig aldrig blive indført i Danmark,” siger Abdul Wahid Pedersen; men selvom journalisten ikke får det skåret ud i pap for os, så er der naturligvis ingen tvivl om, hvad Wahid ville stemme, hvis stening for utroskab kom til folkeafsteming i Danmark.

Ovenstående viser til fulde, at Karen Jespersen har ret, når hun udnævner Abdul Wahid (betyder i øvrigt Allahs Slave) til ekstremist, og Jacob Hougaard (S), integrationsborgmester i København, er på dybt vand, når han til JP 10/2-2009 udtaler:

“Jeg har slet ikke noget grundlag for at mene, at Abdul Wahid Pedersen og Zubair Butt Hussain er ekstremister.”

Det er i den grad bekymrende, at venstrefløjen (og 180 grader for den sags skyld) bruger sine kræfter på at angribe Karen Jespersen for at kalde Wahid med flere ekstremister i stedet for at bekæmpe ekstremismen.

[Update]: Læs også Michael Jalvings indlæg om samme emne.

Share

Posted by Morten Sørensen under Abdul Wahid Pedersen & Islam | No Comments »

Hykleren Fogh

January 1st 2009

Så vidt jeg husker, så har Fogh, eller hans håndlanger Claus Hjort Frederiksen, indtil for kort tid siden givet skideballer til alle, der har stillet spørgsmål ved skattestoppet. Igen og igen har vi hørt, at enhver skatteomlægning i praksis fører til skattestigning.

Og så skal vi nu høre i selve nytårstalen høre, at han vil lave en – ja skatteomlægning. Tidligere har Fogh sagt, at skattestoppet stadigvæk gælder, således at det bare kortvarigt sættes ud af kraft, når skattereformen skal gennemføres. Men det svarer til udsagnet om, at der ikke er noget så nemt som at holde op med at ryge, for jeg har selv gjort det tusindvis af gange.

Hvis jeg ser bort fra frygten for, at Fogh har ret i, at enhver skatteomlægning fører til skattestigning, så har jeg egentlig ikke så meget imod ophævelsen af skattestop. Jeg har aldrig set det som en liberal sejr at fastfryse resultatet af 9 års socialdemokratisk skattepolitik, som man i øvrigt i de 9 år, der gik forud, kritiserede sønder og sammen.

Og med hensyn til alt det grønne så kunne Villy Søvndal næsten ikke have sagt det bedre….

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Claus Hjort & Skat & Venstre | No Comments »

Venstre: Mindre offentlig sektor er fuldstændig udelukket

May 18th 2008

Under den meget sigende overskrift: “Regeringen: De rige kræver for meget“, udtaler Claus Hjort Frederiksen i dagens Politiken:

Debatten om det personlige ansvar er en af regeringens flanker. Det er her, kritikerne vil påstå, at vi smyger uden om og forsøger at lave en mindre offentlig sektor. Til dem vil jeg bare sige. Det er fuldstændig udelukket. Vi har ingen planer om at reducere den offentlige sektor.

Det er nu snart et døgn siden, og jeg har ikke hørt en eneste V-politiker tage afstand fra udsagnet.

Men måske får piben en anden lyd, når de første danske læger drager til Indien….

Share

Posted by Morten Sørensen under Claus Hjort & Velfærdsstaten & Venstre | 2 Comments »

Next »