Archive for the ‘Grundiéer’ Category

DR slører Muhammed igen

February 28th 2010

I februar 2006 vakte det berettiget opsigt, da DR i et nyhedsindslag slørede en Muhammed-tegning. Efterfølgende kaldte DR det en menneskelig fejl, at billederne var sløret.

Nu beretter Uriasposten så, at DR igen har sløret en Muhammedtegning:

DRUpdate-270210

Umiddelbart virker det som et knæfald for islamisternes voldskultur; men inden jeg begår civil ulydighed og melder licensen fra, så har jeg forfattet nedenstående e-mail til DR Update.

Til DR Update

I et indslag med titlen “Muhammed på DFs hjemmeside” lørdag den 27. februar viser DR Update et screen capture af Dansk Folkepartis hjemmeside, hvor DR Update har sløret karikaturtegningen af Muhammed.

Jeg vil meget gerne høre, hvad der ligger til grund for sløringen?

I en pressemeddelelse fra DR i februar 2006 stod der: “Vi har i DR valgt den kurs at bringe de 12 Muhammed-tegninger som en naturlig del af vores nyhedsdækning i forbindelse med de konkrete nyhedsindslag, hvor det har givet mening at vise tegningerne for at dokumentere, hvad sagen og den højeksplosive debat handler om, således at seerne, lytterne og læserne på et oplyst grundlag selv kan tage stilling til denne vigtige værdidebat. Alt andet ville have været en selvcensur ude af trit med de ytrings- og pressefrihedsidealer, som er en del af DRs værdigrundlag.”

Er der ændret på DR´s værdigrundlag?

Med venlig hilsen

Morten Sørensen

Min egen Muhammedtegning 

Share

Posted by Morten Sørensen under DR & Islam & Ytringsfrihed | 3 Comments »

Republik Nu (II)

May 25th 2008

I en weekend som denne vil jeg tillade mig at lave lidt genbrug.

Herunder min leder fra 15. maj 2004 i V-Vitaminer, som den gang var et medlemsblad for Århus Venstreforening, hvor jeg havde redaktørtjansen.

Bladet udkom dagen efter Kronprinsens bryllup. Dette medførte to opringninger til formanden, om det da virkelig var Århus Venstreforenings politik, for så ville de da godt nok overveje medlemskabet. Formanden fortalte de berørte medlemmer, at han faktisk var enig med mig.

På et bestyrelsesmøde senere hen fandt jeg til min overraskelse ud af, at 5 ud af 7 i bestyrelsen var republikanere.  (Jow jow, så sent som maj 2004 fandtes der liberale mennesker i Venstre 🙂 )

——————– 

Monarkiet

I disse bryllupstider, hvor det er forsidestof, at vinden tog Marys hat
(sic!), er det næsten tabubelagt at være modstander af kongehuset. I de
ukritiske medier kan man læse og høre, at det kun er nogle få på den yderste
venstrefløj, der er republikanere. Så kan man være aktiv i Venstre og
tilhænger af en republik?

Ja det kan man faktisk, og jeg er kun én blandt efterhånden mange.

Som liberal er jeg af den klare opfattelse, at alle mennesker er født frie
og lige i værdighed og rettigheder. Min opfattelse af et ægte demokrati
indbefatter derfor, at folkets overhoved vælges direkte af folket.

Kongehuset repræsenterer, såvel historisk som nutidigt, en særdeles
udemokratisk del af det danske samfund. Alene modsætningen mellem monarkiets
tro på “enemandsvælde” og demokratiets tro på “folkestyre” illustrerer det
grundlæggende problem med monarkiet.

Grundloven §13 lyder: “Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig.”
Dette betyder, at Grundloven deler befolkningen ind i to grupper, dem for
hvilke loven ikke kan håndhaves på almindelig vis (kongefamilien); og dem,
for hvilke loven virkelig gælder (alle øvrige). Dette strider mod princippet
om, at alle er født med samme rettigheder.

I Grundloven er der tillige overdraget en række beføjelser til dronningen,
som hun heldigvis ikke benytter sig af i særlig stor grad, men tænk hvis hun
eller en kommende regent gjorde; så ville det være en grov tilsidesættelse
af demokratiet. Alene tilstedeværelsen af muligheden er et stort demokratisk
problem, idet regenten ikke er folkevalgt.

Jeg har ikke noget imod de kongelige som personer – jeg kender dem jo ikke,
og de er sikkert nogle flinke mennesker. Men jeg fatter ikke, hvorfor de
kongelige bliver tilbedt, bare fordi de er de borgere i landet, der modtager
de suverænt største overførselsindkomster, fordi de tilfældigvis er født ind
i en bestemt familie med efternavnet Rex.

Kongehuset er en udemokratisk institution, og lad os derfor få det
afskaffet.

Share

Posted by Morten Sørensen under Republik & Venstre | 2 Comments »

Prøv med lidt frihed

May 15th 2008

Herunder 2 eksempler på at politikerne har så travlt med at regulere folks liv.

Fra www.venstre.dk 

Der er skabt langt bedre forhold for familierne de sidste syv år end tidligere, skriver Venstres familieordfører Karen Ellemann i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Men der kan gøres meget mere. Kommunerne bør indføre modulordninger i børnepasningen, for at give familierne endnu mere fleksibilitet i hverdagen.

– Helt overordnet set ønsker jeg en offentlig sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker. Jeg er tilhænger af det kommunale selvstyre, men til tider har man fornemmelsen af, at kommunerne ikke indretter sig efter borgerne. Derfor vil jeg gerne opfordre dem til at indføre modulordningerne, så forældrene kan få den fleksibilitet, de selv efterspørger, siger Karen Ellemann.

Pædagogerne er naturligvis imod jf. dagens medieomtale. Men måske skulle Venstre og resten af MF´erne prøve at tænke nyt. Hvad er det for en “sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker“? Nå ja, den private sektor – markedet. Prøv privatiser børnepasningen, så er folk fri for at lade deres hverdag styre af Karen Ellemanns fornemmelser og BUPL´s forstokkede holdinger.

Arbejdsmarkedskommisionens hjemmeside (endnu et nævn, råd eller kommision, som regeringen har nedsat) kan man læse følgende:

Mere velfærd kræver mere arbejde

Arbejdsmarkedskommissionen skal medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Ikke fordi mere arbejde er et mål i sig selv, men fordi mere arbejde er en forudsætning for fortsat at kunne finansiere velfærdssamfundet.

Bl.a. har kommisionen slået til lyd for, at dem på arbejdsmarkedet skal arbejde flere timer. Hvad med at prøve med noget nyt? Lad være med at betale folk for at trække sig tidligt tilbage – afskaf efterlønnen i morgen. Skær ned på velfærdsstaten og sænk skatterne. Så har staten penge nok, og folk arbejder det, de har lyst til. At arbejde den tid, man har lyst til (uden at lægge andre til last vel at mærke) må da om noget være velfærd.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Frihed & Politik & Privatisering & Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Ytringsfriheden under pres II

February 29th 2008

Ytringsfriheden er ikke truet bliver Tøger Seidenfaden ved med at sige. Senest i denne udgave af Debatten på DR2, hvor han debatterer sammen med Georg Metz mod Ralf Pittelkow og Martin Krasnik. (En debat hvor det står klart, at Georg Metz er helt uden realitetssans.)

Lad os prøve at se efter i dagens kultursider i Jyllands-Posten 

Hollands udenrigsminister appellerede torsdag til parlamentsmedlem om ikke at offentliggøre filmen “Fitna”, der er stærk kritisk over for islam. Læs resten her.

En udstilling i Berlin med satirisk-politiske karikaturtegninger og plakater lavet af den danske kunstnergruppe Surrend er blevet lukket af sikkerhedsgrunde. Det oplyste de tyske myndigheder torsdag.

Ifølge Kunstforeningen Tiergarten forårsagede “opbragte muslimer” tirsdag forstyrrelser på udstillingen, hvor de krævede, at en af de 21 plakater blev fjernet.

– Dette blev fulgt op af konkrete trusler om vold, hvis dette ikke skete, oplyser kunstforeningen.

Genstanden for vreden er en plakat, der viser kabaen, den hellige sten i Mekka. Plakaten har inskriptionen “Dumme Sten”. I udstillingen findes også en plakat med en mand, der bærer en typisk jødisk hovedbeklædning. Den har inskriptionen “Dumme Hue”. Læs resten.

Share

Posted by Morten Sørensen under Islam & Ytringsfrihed | 1 Comment »

Ytringsfriheden under pres

February 15th 2008

Ytringsfriheden er unders pres, ikke bare fra islamismen men også fra feminismen. Forbrugerombudsmanden har netop kendt nedenstående reklame fra JBS i strid med god markedsføringsskik.

sygeplejerske.jpg

180grader skriver, hvad jeg mener om den sag, så derfor vil jeg bare henvise dertil.

Så nu skal jeg fremover giver min opbakning til ytringsfriheden ved at publicere både Muhammed og reklamer fra JBS.

Share

Posted by Morten Sørensen under Erhvervslivet & Frisind & Ytringsfrihed | 2 Comments »

Støt Kurt Westergaard

February 14th 2008

Ralf Pittelkow skriver i dagens JP: “Solidaritet med Westergaard bør bestå i at bruge så uforknyt løs af ytringsfriheden, at opgaven for dens fjender bliver håbløs.”

Den opfordring vil jeg gerne give videre til alle mine læsere. Er du på Facebook, så meld dig ind i Kurt Westergaards støttegruppe. Man burde lave en stor folkelig støttedemonstration for Kurt Westergaard og ytringsfrihed i stil med de demonstrationer, der afholdes i f.eks. Spanien mod ETA. Manden og ytringsfriheden fortjener det.

muhammed_bombe_i_turbanen.jpg

Min egen Muhammedtegning

 

Share

Posted by Morten Sørensen under Islam & Ytringsfrihed | No Comments »

Nej til mere statslig formynderi

January 18th 2008

Jeg er for øjeblikket ved at sætte mig ind i WordPress, så i løbet af et par uger skulle bloggen gerne genopstå på adressen: www.morten-soerensen.dk. (Smugkig på www.morten-soerensen.dk/blog og kom gerne med forslag og links til gode guides til opsætning.)

I mellemtiden bringer jeg lidt genbrug fra en kommentar, jeg har lavet til Liberalisternes hjemmeside.

————-

Nej til mere statslig formynderi

Business.dk kan man i dag læse, at en ny kommission skal gøre danskerne sundere. Ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), udtaler i artiklen: ”Vi ved, at det er bedre at spise en pære og drikke vand end at drikke cola og spise Mars-bar. Alligevel vælger vi det sidste en gang imellem – og det skal man også have lov til – men ikke hver gang. Kommissionen skal komme med et forslag til, hvordan vi får danskerne til at gøre det, de selv ved, er rigtigt.

Liberalisterne tager skarpt afstand fra forslaget, som vi i den grad finder formynderisk. Staten skal overhovedet ikke blande sig i, hvor mange Mars dens borgere spiser.

Politikerne vil blande sig mere og mere i folks liv og beskytte befolkningen mod dens egne handlinger; men Liberalisterne vil gå den modsatte vej. Folk laver dumme og risikable ting hver dag; men i et ikke-totalitært samfund må det være folk selv, der afgør, om de vil løbe risikoen.

Når ministeren i artiklen understreger, at sundhed fortsat er et spørgsmål om personlig ansvar; men at han ikke vil afvise, at lovgivning ind i mellem skal tages i brug, så er det ren newspeak. Danskerne har frihed til at gøre, som de vil, så længe de gør, som staten vil have.

Tilhængere vil sige, at det er sund fornuft, fordi det vil spare det offentlige for penge som følge af færre hospitalsindlæggelser. Men i yderste konsekvens så fører den argumentation til statens totale omklamring. F.eks. kunne man så argumentere for, at alle borgere blev pålagt at dyrke mindst 2 timers motion om ugen. Alle ved jo, at det er sundt at dyrke motion, og så sparer vi i øvrigt en masse penge i det offentlige sundhedsvæsen.

Tilhængerne glemmer tillige den langsigtede virkning, at jo mere ansvar man tager fra folk, jo mere uansvarlig handler folk, og på langt sigt degenerer samfundet, fordi befolkningen ikke længere kan og må tage ansvar for egne handlinger.

Forslaget illustrerer ganske godt, hvorfor folks personlige frihed begrænses med skatteyderbetalte ydelser. Når staten betaler, vil den også have indflydelse. Staten betaler sundhedsudgifterne, altså er det rimelig nok, at staten bestemmer hvor sunde folk er. Staten betaler for uddannelse og SU, så vil staten også blande sig i, hvad de unge læse vil læse, og hvor hurtigt de går i gang. Når det offentlige betaler for børnepasning, så vil det offentlige også have indflydelse på børneopdragelsen gennem regulering af vuggestuer og børnehaver o.s.v.

Liberalisterne vil give folk friheden tilbage gennem privatisering.

 Det er sørgeligt at konstatere, at Liberalisterne er det eneste parti i Danmark, der ønsker mindre statslig indblanding i folks liv. Resten af partierne, også de af navn borgerlig/liberale, ønsker mere statslig indblanding.

Share

Posted by under Frihed & Liberalisterne & Om bloggen | No Comments »

Nypuritanske feminister

October 12th 2007

sygeplejerske.jpg

Kære mænd

Jeg beklager, at jeg med ovenstående billede har givet jer et helt falsk billede af sygeplejersker. Jeg ved godt, at I alle sammen nu betragter sygeplejersker som sexobjekter og slet ikke kan tænke på andet, næste gang i ser en sygeplejerske.

Ja så dumme tror Dansk Sygeplejeråd, at vi mænd er. I Politikens forbrugermagasin, Tjek, udtaler næstformand, Dorte Steenberg:

JBS giver mandlige patienter et billede af, at det er o.k. at behandle sygeplejersker som sexobjekter. De kan nu tage det her billede med sig på nethinden, når de møder sygeplejersker på hospitalet eller i hjemmeplejen, hvor sygeplejerskerne udfører et livsvigtigt arbejde hver eneste dag. Det er under lavmålet.

[….] 

Det kan ikke være meningen, at sygeplejersker skal se sig selv portrætteret på den måde. Man ville aldrig se en læge i den position, men at det er en sygeplejerske, en stuepige, en sekretær og en nonne viser, at kampagnen bunder i et fuldstændig forældet kvindesyn, der ikke hører nogen steder hjemme, og som ingen kan være tjent med.

Men hvad er det lige for en mandesyn Dorte Steenberg har? Mænd er så dumme, at de ikke kan skelne mellem reklame og virkelighed, og de tænker kun på en ting.

Hun har i øvrigt slet ikke fattet, at reklamekampagnen gør tykt nar af mænd. Hele kampagnen går ud på, at mænd gider ikke kigge på bare mænd, hvorfor JBS viser kvinder i mandesituationer, jf. den øldrikkende, bøvsende og fjærtende kvinde i reklamen. Skal jeg så også føle mig krænket, for nu tror alle Sygeplejersker jo, at vi mænd går rundt og snuser til dametrusser dagen lang?

Dorte Steenberg er i sin gode ret til at synes, at reklamen er dum. Men så kan hun jo bare lade være med at købe JBS i stedet for at blande forbrugerombudsmanden ind i det. (Personligt går jeg uden om de produkter, der har alt for dumme reklamer.)

Jeg er ved at være træt af nypuritanske feminister.

Share

Posted by Morten Sørensen under Frisind | 4 Comments »

Grimme kommentarer

September 20th 2007

Som læserne af denne blog nok har bemærket, så er de fleste kommentarer til denne blog for tiden grimme. De latrinære hadefulde kommentarer skyldes naturligvis min lille Muhammed-karrikatur (se nedenunder).

Jeg har selvfølgelig overvejet, om jeg skal slette dem – eller i det mindste dem, der opfordrer til vold. Bloggen er jo ikke så indbydende, når “Seneste kommentarer” minder om toiletdøren på en vestsjællands rasteplads – for slet ikke at tale om læsernes lyst til at skrive deres egne kommentarer i dette selskab formindskes.

Men jeg er alligevel blevet enig med mig selv om at lade dem stå indtil videre. Om end det ikke vil have noget med ytringsfrihed og censur at gøre, hvis jeg sletter kommentarer på min egen blog, så skal de tabere, der har skrevet kommentarerne, ikke have den fornøjelse at kunne beskylde mig for censur-lignende ting.

Kommentarerne fungerer også som dokumentation for den trusselskultur, der lever blandt nogle ekstreme muslimer, og dermed viser de også, at Jyllands-Posten og Nerikes Allehanda gør det rigtige, når de to aviser går i front mod selvcensuren. 

Min egen Muhammedtegning

Share

Posted by Morten Sørensen under Om bloggen & Ytringsfrihed | 4 Comments »

Muhammedkrise ver. 2

September 2nd 2007

Så skal vi til det igen. En svensk kunstner, Lars Vilks, har tegnet Muhammed som en hund, og mange muslimer går amok, som vi så det under Muhammedkrisen sidste år.

Denne gang ser det heldigvis ud til, at medierne står sammen. Stort set alle danske medier bringer tegningerne uden at sætte spørgsmålstegn ved, om det er “klogt”, og overraskende nok forsvarer selv de svenske medier tegningerne i følge Jyllands-Posten.

Religion er en samling af tanker og ideer, der skal kunne diskuteres og latterliggøres; ligesom alle andre samlinger af tanker og ideer indenfor f.eks. politik og videnskab. Jeg har endnu ikke set et eneste godt argument for, at religion skulle gå fri.

Derfor bør alle frihedselskende bloggere bakke op om Lars Vilks og ytringsfriheden.

Lars Vilks Muhammedtegning
En af Lars Vilks´ tegninger

Min egen Muhammedtegning
Min egen Muhammedtegning

Share

Posted by Morten Sørensen under Islam & Ytringsfrihed | No Comments »

Next »