Archive for the ‘Udlicitering’ Category

DSB og Arriva

July 20th 2006

Et lille udpluk af nogle af overskrifterne i Jyllands-Posten de seneste dage:

——————

17.07.06 Sektion: Indland

Hvert fjerde tog var forsinket i juni

Kun 75 procent af DSBs tog gik til tiden i juni. Resten – hvert fjerde tog – var mere end seks minutter forsinkede. Den radikale trafikordfører, Martin Lidegaard, er rystet men ikke overrasket over tallet.

19.07.06 Sektion: Indland

DSB aflyser tog de kommende weekender

Rejsetiden fra en stribe af de sjællandske stationer bliver længere de kommende to weekender, hvor DSB aflyser tog på grund af personalemangel.

19.07.06 Sektion: Indland

Arriva-tog kører til tiden

Mens togpassagerer i den østlige del af Jylland og resten af Danmark dagligt bander over massive forsinkelser hos DSB, står passagerer, der benytter sig af Arrivas tog i Vest-, Midt- og Sydjylland, på toget til tiden.

—————-

Da Arriva startede i Danmark havde de nogle indkøringsvanskeligheder, hvilket fik en samlet venstrefløj til at kræve stop for udliciteringer, og de mente at have fundet beviset for, at udlicitering ikke virker. Dog gik der ikke lang tid, førend Arriva kørte mere præcist end DSB. Hvordan går det med beviset for, at udlicitering har spillet fallit. Se nedenstående pressemeddelelse fra Morten Homann, SF.

——————

Udlicitering har spillet fallit

SF’s trafikordfører, Morten Homann, hilser Rigsrevisionens redegørelse om Arriva-udliciteringen velkommen. Den viser, at det både er blevet dyrere for skatteyderne og dårligere for passagererne.

“Redegørelsen viser, hvad SF fra starten har påpeget, nemlig at udliciteringen til Arriva både var spild af penge og en forringelse for togpassagererne. Samtidig viser den med al ønskelig tydelighed, at udliciteringen og Arrivas kontrakt er et elendigt, stift og ufleksibelt redskab til at sikre både økonomi og togdrift”, udtaler Morten Homann.

“Derfor må man altså drage den lære, at udlicitering inden for togdrift i Danmark er en død sild. Derfor vil jeg gerne opfordre regeringen, DF og R: Drop derfor udliciteringen af bl.a. Kystbanen, og brug i stedet kræfterne på at skaffe lavere takster og bedre kvalitet i den kollektive trafik”, slutter Morten Homann.

22/2-2005

———————

Jeg synes, Morten Homann er lidt tavs for tiden!

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under SF & Udlicitering | No Comments »