Archive for the ‘Liberal Alliance’ Category

Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance (2)

September 7th 2008

Update: Vedtægterne er, siden jeg skrev indlægget, kommet tilbage på hjemmesiden. Og der står ikke noget om principprogrammet i vedtægterne. I vedtægterne, vedtaget på Ny Alliances landsmøde, er “Ny Alliance” alle steder skiftet ud med “Liberal Alliance”. Det er vel en vedtægtsændring, og det kræver trods alt et landsmøde at ændre vedtægterne.

Som lovet i sidste indlæg, vil jeg hermed uddybe, hvorfor jeg er blandt de 7 ud af 17 hovedbestyrelsesmedlemmer i Liberalisterne, der ikke følger med over i Liberal Alliance – i hvert tilfælde ikke foreløbig. 

Indrømmet det er lidt af et paradoks, for “partiets” nye princcipprogram er langt hen af vejen fremragende, men jeg kan altså alligevel ikke bakke op om “partiet”. Den korte version er, at jeg ikke ønsker at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig kalder sig liberale.

Det vil jeg gerne uddybe.

Dybt utroværdige
Som eksempel kan man tage Naser Khaders (NK) udtalelser til DR TV-Avisen kl. 18.30 28/8. Han sagde, at da Ny Alliance startede var Anders Samuelsens (AS) og Khaders udgangspunkt det liberale. Så kom der nogle ikke liberale med, hvilke medførte en masse kompromiser. Må jeg minde om, at da partiet startede, var det med ordene “Vi har taget det bedste fra socialkonservatismen og socialliberalismen,” helt i overensstemmelse med de to herrers tidligere livslange medlemskab af det socialliberale Det Radikale Venstre. Ligeledes understregede AS flere gange i starten, altså inden medlemmerne strømmede til, at partiet ikke var for ultraliberale/CEPOS-liberale, der ville et opgør med velfærdsstaten. Ja rent faktisk har AS meget bevidst kaldt sig selv og partiet socialliberalt indtil for få uger siden. Derfor er det da en fed løgn, at udgangspunktet var liberalt. Jeg har lidt svært ved at bakke op om en mand, der i fjernsynet står og fyrer åbenlyse løgne af og forventer, at jeg er så dum, at jeg tror på dem.

Utroværdigt skifte
Hele “partiets” politiske skifte er for utroværdigt. Jeg ønsker ikke, at politik reduceres til tandpastasmil, der prøver at sælge den politik, der gavner deres karrierer mest. Det minder for meget om samfundsfagstimerne i folkeskolen, hvor man trak et parti, hvis holdninger man skulle forsvare. Det utroværdige skifte illustreres af en sammenligning mellem Anders Samuelsens skræmmende svar i 180graders kandidatdatabase og partiets nye program. Her et par eksempler:

1. Teatre og museer skal ikke finansieres af skatteyderne, men af brugerne 
svarede: Uenig
Kommentar: en kombination som nu er OK 

I dag siger det nye partiprogram:

Kunstnerne bør i højere grad betragtes som selvstændige erhvervsdrivende.

Anders Samuelsen: 

6. Politikerne skal ikke bestemme, om restauranter og caféer skal tillade rygning i deres lokaler 
svarede: Uenig

7. En bestemt del af barselsorloven bør være øremærket til mænd. Mændene skal ikke kunne overføre den til deres partner 
svarede: Enig

18. Huslejeregulering er nødvendig af hensyn til de svageste i samfundet
svarede: Enig
Kommentar: Men gerne over en årrække en nedtrapning af det anvendte beløb

I dag siger det nye partiprogram bl.a.:

Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres.

Bemærk i øvrigt go´da´ mand økseskaft kommentaren til spørgsmål 18. Er Anders Samuelsen nu også den politiske begavelse, som mange liberale går og drømmer om? “..en nedtrapning af det anvendte beløb.“???

Anders Samuelsen:

14. Danmark skal være foregangsland, når det handler om at sænke udledningen af CO2 
svarede: Meget enig
Kommentar: rigtig grebet an kan det give rigtig mange arbejdspladser for danske virksomheder 

I dag findes der en eneste sætning om klimapolitik i princcipprogrammet:

Klimapolitik handler om at tage et globalt medansvar på et sagligt grundlag.

Og sidste eksempel:

19. Der bør indføres frokost betalt over skatten på alle folkeskoler
svarede: Meget enig
Kommentar: En god investering

Her ville det måske være relevant at nævne første sætning i Liberal Alliances princcipprogram:

Liberal Alliance tror på dig.

Og så har jeg slet ikke nævnt, at Ny Alliance og Liberal Alliances principprogrammer langt hen ad vejen er hinandens politiske modsætninger. 

AS undskyldte for nyligt ovenstående svar i et interview i 180grader:

Sagen er, at vi sørgede for at svare nogenlunde ens på de spørgsmål med udgangspunkt i partiprogrammet, som var et kompromis. Det kunne jo ikke nytte noget, at især partistifterne svarede i forskellige retninger.

Det er efter min bedste overbevisning en utroværdig undskyldning. Alle AS og NK´s udmeldinger passer som fod i hose med AS og NK´s fortid i Det Radikale Venstre. Partiprogrammet, som de stolt fremlagde, lå heller ikke så langt fra det radikale venstres. Det var jo ikke de store politiske uenigheder men mere taktikken i forhold til DF, der fik dem til at bryde med Det Radikale Venstre. Derudover giver det ingen mening, at de skulle danne et parti med Gitte Seeberg, hvis det gjorde det nødvendigt, at de skulle komme med udmeldinger, der i virkeligheden lå dem meget fjernt. Hvis man virkelig er “CEPOS-liberal”, hvorfor er man så hele sit liv medlem af Det Radikale Venstre, og hvorfor danner man så et socialliberalt/socialkonservativt parti og beder “CEPOS-liberale” om at holde sig væk? Der er intet, der underbygger påstanden fra interviewet.

Et andet eksempel på det utroværdige skift kommer fra Information 22. juli 2008. Det er altså kun en måned, før partiet skifter navn og principprogram. I denne artikel kan man læse følgende udtalelser fra NK:

En almen skelnen mellem liberal og liberalist er, at sidstnævnte hylder de frie markedskræfters spil, mens den liberale tænkning handler om frisind. Men trods meldingen i Politiken er Lars Seier Christensen ifølge Naser Khader ikke – længere – liberalist:

“Lars Seier Christensen betegner sig selv som tidligere liberalist men nu som liberal. Jeg er selv liberal og ikke liberalist,” siger Khader, der trækker en lige linje mellem det liberale og partiets ønsker om frisind, åbenhed, nysgerrighed og udsyn til omverdenen.

“Men liberalisme handler nærmest om at smadre den offentlige sektor, og det er jeg ikke tilhænger af,” siger Khader.

Men han understreger, at der er et stort behov for reformer og effektiviseringer. Således er der plads til at drøfte en omlægning af brugerbetaling, så det bliver billigere at gå til tandlægen mod at indføre et mindre gebyr på lægebesøg.

“Og samfundskagen bliver større, hvis man fjerner topskatten og skatten på den sidst tjente krone,” siger Khader, som afviser, at gevinster hentet på effektiviseringer eller skatteomlægninger skal hives ud af det offentlige system: “Målet med vores skattereform er at få mere velfærd.” [Min fremhævning]

[….]

Torben Mark Pedersen skal være velkommen, lyder det fra Naser Khader, der dog opfordrer nye medlemmer til først at læse partiets manifest grundigt igennem.

Og det er altså det gamle manifest, Naser Khader henviser til. Og en måned efter var Naser Khader så “liberalist” og ikke bare “liberal” og påstår, at han har været det hele tiden.

Som bonus tager vi lige dette eksempel fra juni 2008 (efter at Gitte Seeberg, som jo har fået skylden for socialistiske udmeldinger, har forladt skuden): Anders Samuelsen presser regeringen for at nedsætte en ligelønskommission, der skal have penge med (sic!). Se her og her. Gud ske tak og lov modstod V og K det socialistiske pres Anders Samuelsen.

Usympatiske ledere

Da AS og NK startede partiet, sagde de, at det var et socialkonservativt og socialliberalt parti, og en masse med en observans i den omegn meldte sig ind. Partiet skulle være moderne, og medlemsindflydelsen skulle være stor. Alle medlemmer (og sågår ikke medlemmer) skulle via web 2.0 bidrage til principprogrammet. Principprogrammet blev lavet efter de princcipper, og det blev stolt fremlagt af AS og NK.

Pludselig en dag fandt AS og NK det opportunt at slette partiprogrammet, og det gjorde de så uden om landsmøde og hovedbestyrelse – kort sagt uden om alle de medlemmer, de havde bedt om at bidrage. (Jeg tvivler på, at det i det hele taget er lovligt jf. deres egne vedtægter; men vedtægterne er også fjernet fra hjemmesiden, så jeg kan ikke kigge efter…) Og en dag havde en bankmand så skrevet et nyt princcipprogram, igen uden at medlemmerne havde haft nogen som helst indflydelse.

Magen til usympatiske og illoyal opførsel overfor medlemmerne skal man lede længe efter, og lur mig om ikke partiets medlemmer og lokalforeninger svinder endnu mere ind for øjeblikket. Ironisk nok blev Jørgen Poulsen ekskluderet for illoyal optræden. Det rejser også spørgsmålet, hvorfor skal man melde sig ind i partiet, når ledelsen ser på medlemmerne på denne måde? Hvilken indflydelse ville man kunne forvente at få?

Kort sagt, jeg ønsker ikke at bakke op om åndeligt bedrag, tillidssvigt, utroværdighed, løgn og latin. Jeg har alle dage kritiseret utroværdige
vendekåber og karriererpolitikere, og det ønsker jeg fortsat at gøre, selvom de to værste af slagsen nu pludselig er liberale.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Ny Alliance | 9 Comments »

Jeg bakker ikke op om Liberal Alliance

August 28th 2008

I dag har Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen, sendt en pressemeddelelse ud, der fortæller, at Liberalisternes hovedbestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at partiet lukker, og samtidig omtaler pressemeddelelsen Liberal Alliance meget positivt.

Jeg vil for en god ordens skyld understrege, at Torben ikke taler på mine og flere andre hovedbestyrelsesmedlemmers vegne – herunder forretningsfører Jørgen Lysholm Christensen.

Jeg er enig i, at Liberalisterne skal lukkes; men der stopper min enighed med pressemeddelelsen også.

For mig er Anders Samuelsen og Naser Khaders politiske skifte dybt utroværdigt og useriøst. F.eks. er det kun 1 måned siden, at Naser Khader bad liberale om grundigt at læse det gamle partiprogram, førend de meldte sig ind i Ny Alliance. Nu præsenterer han så et principprogram, der vil det stik modsatte på mange områder.

Liberal Alliance kan vel ikke betragtes som et egentlig parti, når to personer uden om landsmøde og hovedbestyrelse egenhændigt kan slette partiets principprogram og i løbet af 2 uger lave et nyt, som partiets medlemmer ingen indflydelse overhovedet har haft på.

Så selv om jeg synes, at Liberal Alliances nye princcipprogram langt hen af vejen er fremragende, så vil jeg ikke bakke op om partiet. Jeg vil uddybe min modstand mod Liberal Alliance snarest.

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberal Alliance & Liberalisterne & Ny Alliance | 4 Comments »