Klimabomben i forskellige medier

January 12th 2009 11:08 pm

Dagens nyhed, set med mine øjne, var nyheden om, at Jordens magnetfelt har betydelig indflydelse på klimaet. Dette kan kun forklares med selvsamme fysiske mekanismer, der optræder i Henrik Svensmark teorier om, at komisk stråling har større indflydelse på klimaet end CO2.

Det er utroligt interessant, fordi studiet, hvis konklusionerne er korrekte, dermed støtter Henrik Svensmarks teorier, og dermed nedtoner betydningen af CO2´s indflydelse på klimaet. Studiet er publiceret i Geology, som udgives af Geological Society of America. Denne journal er, så vidt jeg kan se, peer review. (Dette blot medtaget for at tage brodden ud af kritikken fra dem, der mener, at peer review artikler er de eneste, der tæller.) Som man kan se af artiklen på Videnskab.dk, så er professor i meteorologi Eigil Kaas KU meget kritisk overfor undersøgelsens konklusioner.

Men uanset hvad så står vi altså her med en peer reviewed artikel, der sår tvivl om menneskeskabt global opvarmning – i øvrigt samtidig med at vinteren er meget koldt helt i overensstemmelse med Svensmarks forudsigelser. Er der nu også konsensus og menneskeskabt global opvarmning? Det er da noget af en nyhed – eller hvad? Det lever efter min bedste mening op til væsentlighedskriteriet.

Jyllands Posten har en stor artikel om det i samarbejde med Videnskab.dk med overskriften “Bombe i dansk klimadebat.” Lidt dramatisk overskrift men alt andet lige meget dækkende for indholdet. Men hvad med Politiken? Den har en Ritzau artikel med overskriften: “Danske forskere strides om Jordens magnetfelt.” Tjah, hvor dækkende er den lige. Det er vel klimaet, de strides om? Til sammenligning bringes den samme Ritzau artikel i Berlingske under overskriften: “Forskere: Magnetfelt påvirker klimaet“.

Bemærk i øvrigt at alle artikler er god journalistik. Nogle forskere kommer med deres resultater, og deres kritikere interviewes. Havde fortegnet været modsat, så var det nok tvivlsomt, om kritikerne var blevet hørt.

Og DDR. Tjah den skriver, at “Du smider om dig med CO2, når du søger på Google;” men ikke et ord om den nyeste undersøgelse.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Medier | 1 Comment »

One Response to “Klimabomben i forskellige medier”

  1. Morten Sørensens blog » Apropos Google og CO2 responded on 13 Jan 2009 at 00:07 #

    […] nævnt i min seneste postering, så refererer DDR en undersøgelse, der viser, at hver google søgning koster 7 g CO2. Hmmm. Lad […]