Karen Sjørup – ligstillingsforsker eller rødstrømpe

April 21st 2009

I morges i Radioavisen og på DR´s hjemmeside kan man i dag læse, at arbejdsmarkedet stadigvæk er kønsopdelt:

Der er ikke kommet flere kvinder i lære som mekaniker murer eller smed og det er under hver tiende frisør eller tandklinikassistent-elev der er mænd.

Og det er ikke hensigtsmæssigt med rene pigefag og rene drengefag. Det mener arbejdsmarkeds- og ligestillingsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet.

– Det skaber en ubalance mellem kønnene, som jeg ikke synes er hensigtsmæssig. Jeg så gerne, at der var flere piger i håndværksfagene og flere drenge, der søgte ind i sosu-fagene, siger hun til DR Nyheder.

Jeg anerkender, at der ligger noget forskning bag udsagnet om, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt; men når “forskeren” så udtaler, at hun ikke synes, det er hensigtsmæssigt, så bliver jeg nødt til at spørge, hvilken forskning ligger der bag det udsagn? Ikke hensigtsmæssigt i hvilken henseende?

Derfor mener ligestillingsforskeren, at skoler og virksomheder inden for de traditionelle kønsopdelte fag må gøre en meget større indsats end hidtil, for at nedbryde fordomme og tiltrække ansøgere fra det modsatte køn.

Hvilken forskning ligger bag hendes holdning om, at drenge og piger absolut skal være ens? Er det forskeren, der taler, eller er det rødstrømpen Karen Sjørup i stedet? Og kunne Radioavisen ikke lige så godt spørge fysikeren, Morten Sørensen, om hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at de fleste mekanikere er mænd, og de fleste frisører er kvinder. (Det rager mig en bønne, hvis nogen skulle være i tvivl.)

Share

Posted by Morten Sørensen under Karen Sjørup | 3 Comments »

Bent Greve – professor i alting

April 14th 2009

JP 12. april 2009:

Bent Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitets Center (RUC), kalder dog ministerens udtalelse en ringe trøst:……..

Politiken 29. marts 2009:

Det opleves som ulighed«, siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitetscenter, der i mange år har fulgt velfærdssamfundets udvikling.

Politiken 28. marts 2009:

Men professor i samfundsvidenskab, Bent Greve , mener ikke, det er så afgørende, at partierne har uenigheder på den økonomiske politik.

MetroXpress 6. marts 2009:

Professor og samfundsøkonom på RUC Bent Greve mener, at der skal en ny plan til, for at de økonomiske konsekvenser af den nuværende afhængighed af overarbejde ikke bliver for store.

JP 28. februar 2009:

LO-undersøgelsen støttes af professor i skat, Bent Greve , Roskilde Universitet, der tvivler på, at regeringen med skattelettelser kan opfylde sine mål om at få flere danskere til at arbejde mere.

Information 25. februar 2009:

“I de senere år har Danmark oplevet en gradvis underminering af den universelle velfærdsstat, og skattereformen er endnu et eksempel på det,” lyder det fra velfærdsforsker og professor på RUC Bent Greve .

[Gad godt at se, hvilken forskning, der understøtter dette postulat.]

Den mand må bedrive utroligt meget forskning, når han som professor kan udtale sig om alt. Og i parantes bemærket så har manden ved de seneste 3 Folketingsvalg være opstillet for Socialdemokraterne i Gladsaxe (er ikke kandidat længere.) Sjovt nok så er resultaterne af hans forskning, for det er vel det, han bygger sine mange udtalelser på, altid på linje med Socialdemokraternes holdning og i strid med VK-regeringens ditto.

Share

Posted by Morten Sørensen under Bent Greve & Uncategorized | 4 Comments »

Venstre sætter nye sproglige standarder

March 1st 2009

På ventres hjemmeside har der siden november 2001 været en tæller, der viser hvor mange dage der har været skattestop. Men med skattereformen så brydes skattestoppet, så Venstre bliver nødt til at ændre tælleren. I skrivende stund ser det således ud på Venstres hjemmeside.

Skattestop i:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Skattereform indgået forår 2009. Træder i kraft den 1. januar 2010

Skattestop efter reform:

0 dage 0 timer 0 min 0 sek

Skattestop i alt:

2650 dage 23 timer 9 min 47 sek

Læs mere på Politikens hjemmeside.

Det sætter nye standarder for sproget: Vi har skattestop, altså lige på nær de dage, hvor vi bryder skattestoppet. I forlængelse heraf vil jeg også komme med nogle nye sproglige standarder:

  • Naturligvis er jeg min kone tro. Både før og efter julefrokosten.

  • Jeg ER på slankekur. Jeg faster hårdt mellem alle måltider.

  • Jamen det er da nemt at holde op med at ryge; jeg gør det 20 gange om dagen.

Hvor Herre Bevares. Hvor dumme tror Venstre vi er?

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Venstre | No Comments »

Abdul Wahid endnu engang

February 17th 2009

Det er ikke nogen nyhed, at Abdul Wahid Pedersen er ekstremist. Men derfor er det nu alligevel meget godt, at Jyllands-Postens papirudgave i dag endnu en gang dokumenterer det. Herunder et par citater:

[Abdul] Sharia er det regelsæt, der omgiver islam, som handler om, hvad man spiser, hvordan man beder osv. Jeg opfatter islam som et hele, hvor man ikke kan vælge og vrage mellem de enkelte dele, fordi man så sætter sig over Gud.

[….]

[JP] Andre muslimer har dog offentligt sagt, at de tager afstand fra stening. Hvorfor kan du så ikke gøre det samme?

[Abdul] De må selv om, hvad de siger, det vil jeg ikke blande mig i. Jeg har taget et valg, jeg har valgt islam, og for mig er islam en hel pakke.

[…]

[Abdul] Man kan som muslim ikke skrive sharia ud af islam, heller ikke selv om vi synes, at stening er møgubehageligt.

Det helt centrale i artiklen er efter min bedste overbevisning følgende:

[JP] Så stening er ikke en strafform, som du mener, at man bør indføre?

[Abdul] Det er allerede indført andre steder i verden, og det har jeg jo ingen indflydelse på. Det vil selvfølgeligt aldrig blive indført i Danmark, men jeg kan kun forholde mig til ting, som jeg kan ændre på, og jeg kan ikke ændre på, at stening findes i f.eks. Afghanistan.

Det vil selvfølgelig aldrig blive indført i Danmark,” siger Abdul Wahid Pedersen; men selvom journalisten ikke får det skåret ud i pap for os, så er der naturligvis ingen tvivl om, hvad Wahid ville stemme, hvis stening for utroskab kom til folkeafsteming i Danmark.

Ovenstående viser til fulde, at Karen Jespersen har ret, når hun udnævner Abdul Wahid (betyder i øvrigt Allahs Slave) til ekstremist, og Jacob Hougaard (S), integrationsborgmester i København, er på dybt vand, når han til JP 10/2-2009 udtaler:

“Jeg har slet ikke noget grundlag for at mene, at Abdul Wahid Pedersen og Zubair Butt Hussain er ekstremister.”

Det er i den grad bekymrende, at venstrefløjen (og 180 grader for den sags skyld) bruger sine kræfter på at angribe Karen Jespersen for at kalde Wahid med flere ekstremister i stedet for at bekæmpe ekstremismen.

[Update]: Læs også Michael Jalvings indlæg om samme emne.

Share

Posted by Morten Sørensen under Abdul Wahid Pedersen & Islam | No Comments »

Apropos Google og CO2

January 13th 2009

Som nævnt i min seneste postering, så refererer DDR en undersøgelse, der viser, at hver google søgning koster 7 g CO2. Hmmm. Lad mig lige prøve at regne ud hvor stor en effekt, det svarer til.

Lad os antage at den energi, der bruges til Google-søgningen, fremstilles udelukkende v.h.a. kul og at udnyttelsesgraden er 80%. Denne antagelse giver den mindst mulige effekt.

I september opgjorde Goggle antallet af søgninger til 235 millioner søgninger pr. dag. Det giver 235*10^6 søgninger * 7 g CO2 / søgning = 1.645.000 kg CO2.

1 kg kul giver (12 + 2*16)/12 kg CO2 = 3,7 kg CO2.

Ergo svarer 1.645.000 kg CO2 til afbrænding af 1.645.000 kg / 3,7 kg / kg kul = 445 tons kul.

Kul har en brandværdig på ca. 25 GJ/ton. Energien i de 444 ton kul er dermed (med 80% udnyttelsesgrad): 445 ton * 25 GJ/ton * 80% = 8,9 TJ – altså pr. dag.

Dette svarer til en effekt på 8,9 TJ/dag / (3,6 TJ/ GWh) / (24 h/dag) = 102 MW.

Til sammenligning har en reaktor på det svenske atomkraftværk Fonsmark en effetk på 1000 MW. Tjah bum bum. Mindst 1/10 atomreaktor til at drive alle Google søgninger. Jeg tvivler…….

Der kan godt nok drives mange servere på 102 MW. (Og hvis man så medregner, at en masse el udledes fra vindkraft, atomkraft m.v., så svarer 7 g pr. Google-søgning til en effekt på langt over 102 MW.)

Share

Posted by Morten Sørensen under Kemi & Klima | 2 Comments »

Klimabomben i forskellige medier

January 12th 2009

Dagens nyhed, set med mine øjne, var nyheden om, at Jordens magnetfelt har betydelig indflydelse på klimaet. Dette kan kun forklares med selvsamme fysiske mekanismer, der optræder i Henrik Svensmark teorier om, at komisk stråling har større indflydelse på klimaet end CO2.

Det er utroligt interessant, fordi studiet, hvis konklusionerne er korrekte, dermed støtter Henrik Svensmarks teorier, og dermed nedtoner betydningen af CO2´s indflydelse på klimaet. Studiet er publiceret i Geology, som udgives af Geological Society of America. Denne journal er, så vidt jeg kan se, peer review. (Dette blot medtaget for at tage brodden ud af kritikken fra dem, der mener, at peer review artikler er de eneste, der tæller.) Som man kan se af artiklen på Videnskab.dk, så er professor i meteorologi Eigil Kaas KU meget kritisk overfor undersøgelsens konklusioner.

Men uanset hvad så står vi altså her med en peer reviewed artikel, der sår tvivl om menneskeskabt global opvarmning – i øvrigt samtidig med at vinteren er meget koldt helt i overensstemmelse med Svensmarks forudsigelser. Er der nu også konsensus og menneskeskabt global opvarmning? Det er da noget af en nyhed – eller hvad? Det lever efter min bedste mening op til væsentlighedskriteriet.

Jyllands Posten har en stor artikel om det i samarbejde med Videnskab.dk med overskriften “Bombe i dansk klimadebat.” Lidt dramatisk overskrift men alt andet lige meget dækkende for indholdet. Men hvad med Politiken? Den har en Ritzau artikel med overskriften: “Danske forskere strides om Jordens magnetfelt.” Tjah, hvor dækkende er den lige. Det er vel klimaet, de strides om? Til sammenligning bringes den samme Ritzau artikel i Berlingske under overskriften: “Forskere: Magnetfelt påvirker klimaet“.

Bemærk i øvrigt at alle artikler er god journalistik. Nogle forskere kommer med deres resultater, og deres kritikere interviewes. Havde fortegnet været modsat, så var det nok tvivlsomt, om kritikerne var blevet hørt.

Og DDR. Tjah den skriver, at “Du smider om dig med CO2, når du søger på Google;” men ikke et ord om den nyeste undersøgelse.

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Medier | 1 Comment »

Hykleren Fogh

January 1st 2009

Så vidt jeg husker, så har Fogh, eller hans håndlanger Claus Hjort Frederiksen, indtil for kort tid siden givet skideballer til alle, der har stillet spørgsmål ved skattestoppet. Igen og igen har vi hørt, at enhver skatteomlægning i praksis fører til skattestigning.

Og så skal vi nu høre i selve nytårstalen høre, at han vil lave en – ja skatteomlægning. Tidligere har Fogh sagt, at skattestoppet stadigvæk gælder, således at det bare kortvarigt sættes ud af kraft, når skattereformen skal gennemføres. Men det svarer til udsagnet om, at der ikke er noget så nemt som at holde op med at ryge, for jeg har selv gjort det tusindvis af gange.

Hvis jeg ser bort fra frygten for, at Fogh har ret i, at enhver skatteomlægning fører til skattestigning, så har jeg egentlig ikke så meget imod ophævelsen af skattestop. Jeg har aldrig set det som en liberal sejr at fastfryse resultatet af 9 års socialdemokratisk skattepolitik, som man i øvrigt i de 9 år, der gik forud, kritiserede sønder og sammen.

Og med hensyn til alt det grønne så kunne Villy Søvndal næsten ikke have sagt det bedre….

Share

Posted by Morten Sørensen under Anders Fogh & Claus Hjort & Skat & Venstre | No Comments »

Var det det?

November 13th 2008

Der er som bekendt indgået forlig om finansloven mellem Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Meget sigende for finansloven er det mest omtalte ikke indholdet men Helge Sander og Antorinis numse. Finansloven indeholder intet afgørende nyt. Intet der trækker Danmark i borgerlig liberal retning, bortset fra konferencen om ytringsfrihed, der med lidt god vilje kan kaldes en liberal markering. Tværtimod indeholder forliget en, bogstavelig talt, lokumsaftale, der kun vil gøre kommunerne endnu mere uansvarlige og skabe endnu mere administration i kommunerne. Jeg hørte i Radioavisen i dag, hvordan Varde Kommune havde sendt 60 ansatte på kursus i at søge statslige fonde. Er det ikke herligt? Det offentlige bruger masser af tid på at søge offentlige kroner. Antallet af statslige puljer er eksploderet.

Nå men det egentlige formål med indlægget er at undres over Liberal Alliance. Hvorfor i alverden går de med i forliget uden at få nogle indrømmelser? Partiet har nu aktivt tilsluttet sig, at VK regeringen endnu et år fortsætter med at administrere den socialdemokratiske velfærdsstat, og med deltagelsen i forliget har de effektivt afskåret sig selv fra på baggrund af finansloven at føre en ideologisk debat, der kan trække holdningerne i Folketinget- og resten af samfundet – i liberal retning. Med deltagelsen er det sværere at argumentere for, hvorfor man skal stemme på Liberal Alliance i stedet for de konservative. Begge partier er tilsyneladende borgerlige i skåltaler og principprogrammer, men når det kommer til stykker, falder de til patten.

Jarl spekulerer i, om finansminister har gjort et fantastisk arbejde med at tale bukserne af LAs forhandler Anders Samuelsen. Det tror jeg, han har ret i, og det bekræfter blot min tese om, at Anders Samuelsen er overvurderet. Al den snak om at Anders Samuelsen skal være leder, minder meget om omtalen af Nyrup, i tiden før han blev formand, hvor han også blev overvurderet.

Jeg håber, det var en enlig svale for trods min foragt for partiets ledere, så havde jeg efterhånden bestemt mig for at stemme på partiet. Godt nok er de nogle plattenslagere; men de er mine plattenslagere. Eller var mine plattenslagere, for efter dette forlig er det vanskeligt at se forskel på Liberal Alliance og de andre partier. Var det virkelig det? Er den liberale opstandelse allerede slut?

Share

Posted by Morten Sørensen under Uncategorized | No Comments »

God værkstedshumor II

November 1st 2008

http://www.hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com/

Husk at se kildekoden også 😉

Share

Posted by Morten Sørensen under Fysik | No Comments »

Overbevist forsker

November 1st 2008

Nu er der ingen tvivl, kan man læse i JP; Vi er skyld i global opvarmning.

I artiklen kan man læse:
Og det kommer ikke bag på en af forskerteamets deltagere, Peter Stot. Han har hele tiden været overbevist om, at årsagen til de smeltende poler var menneskeskabt:
”Jeg har aldrig været i tvivl. Men tidligere undersøgelser har ikke kunnet fastlægge, hvor ansvaret lå. Denne undersøgelse viser for første gang, at mennesket har sat sit aftryk på naturen. Vi kan på ingen måde kaste skylden på naturen mere,” siger han til Nature Geoscience Journal.

Undskyld mig; men kan man stole på en forsker, der aldrig har været i tvivl om, hvilket resultat hans forskning ville nå frem til?

Share

Posted by Morten Sørensen under Klima & Naturvidenskab | No Comments »

« Prev - Next »