Spændende debat på 180grader

September 19th 2007 12:22 pm

Dagens klumme på 180grader er af VU´s landsformand, Thomas Banke. Han mener, at regeringen har skaffet små liberale sejre, og derfor er en borgerlig regering bedre end en socialdemokratisk regering uanset hvad.

Det har medfulgt en god debat, hvor jeg vil tillade mig at bringe et indlæg fra denne debat skrevet af en “Allan” (fra skattetryk?). Dette indlæg beskriver meget kort og præcist problemstillingen og det store problem med Venstre:

——–

19. sep 12:41 af Allan 

Det vi kan lærer af de seneste 16 års politik i Danmark er at en hvilken som helst regering, for at fastholde magten, er nødsaget til at overbyde sine politiske modstandere på netop deres hjemmebane.

Nyrup var nød til at sænke skatten for at få de radikale med, og kunne tillade sig det idet det var let at tillægge oppositionen endnu være motiver. Tilsvarende blev Nyrup-regeringen nød til at foretage opstramninger på det retspolitiske område og i princippet på flygtninge- og indvandre området. Modsat med AFR-regningen, der nød til at bevæge sig langt ind på den socialdemokratiske hjemmebane.

Valget står altså mellem at stemme på S og få en borgerligt orienteret politik samt en liberal debat om personligt ansvar, ret til eget liv, tid og ejendom etc. eller at stemme på Venstre og få en socialdemokratisk politik og ingen liberal debat, hvilket åbenbart er det Venstre ønsker.

Valget var frem til fremkomsten af Ny Alliance ikke svært. Hvis de dog blot ville pege på Helle.

PS: En blank stemme er for defaitistisk

Allan

————

Hvis det ikke skulle lykkedes os i Liberalisterne at blive opstillingsberettiget, så var det da værd seriøst at overveje at stemme på S i stedet for at blive hjemme eller skrive John Galt hen over stemmeseddelen.

Share

Posted by Morten Sørensen under 180grader & Liberalisme & VU | 7 Comments »

7 Responses to “Spændende debat på 180grader”

 1. Allan responded on 21 Sep 2007 at 02:14 #

  Næ, det var ikke mig

 2. Morten Sørensen responded on 22 Oct 2007 at 08:36 #

  Jeg er enig med dig i, at Nyrup som sådan ikke sænkede skatten. De skiftende regeringer under Nyrup flyttede rundt på beskatningen, så skattetrykket stort set var uændret under Nyrup. Lige som skattetrykket nu med VK-regering i 6 år stort set er uændret.

  For en god ordens skyld så citerer jeg et indlæg i en debat på 180grader. I den sammenhæng, citatet er taget ud af, fremgår det, at der hentydes til marginalskatten og formueskatten. Marginalskatten faldt faktisk under Nyrup fra 67% til 63% og formueskatten blev afskafftet. Noget der vil være utænkeligt under vores nuværende socialdemokratiske regering.

 3. Abel responded on 22 Oct 2007 at 11:11 #

  “….Nyrup var nød til at sænke skatten for at få de radikale med…”
  A´hvaffornoget?
  Nyrup sænkede dælendyleme ikke skatten. Du har mnisforstået noget.
  Tværtimod lavede han Pinsepakken i foråret 1998 sammen med De Radikale. Marianne Jelved var endda økonominister og bedyrede i foråret inden folketingsvalget, at der slet ikke var brug for højere skatter, hvis hun og Nyrup forsatte. Det var samtidig med at Nyrup gentog “Efterlønsløgnen”.
  Pinsepakken betød voldsomt højere skatter på ALT: Vand, el, biler, fyringsolie, gas, vedvarende energi, arbejde, affald, spindevand, osv., osv.
  Det kostede mig knap 30.000 kr/år som jeg fik INTET for.
  Vh Abel

 4. Abel responded on 25 Oct 2007 at 01:28 #

  Nyrup hævede skatten, så folk blev arbejdsløse og gik konkurs. I Nyrups sidste halvår 2001 var der 10-års rekord i konkurser. Halvdelen af alle bilværksteder gik ned, og 10.000 ud af 20.000 mekanikere blev arbejdsløse af Nyrups skatteforhøjelser. Gartnerier gik på røven fordi halmfyr-fjernvarmepriser blev beskattet op med naturgasafgifterne, vægtafgiften steg fra 2.200 til 9.030 kr/år, diesel fra 5 kr/l til 7,50 kr/l, el fra 0,95 til 1,45 kr/kWh, vand fra 32 kr/m3 til 50 kr/m3 osv. osv. Ejendomsskatterne blev fordoblet. Momsregistrerede blev aftvunget dobbelt afgiftsgebyr. Det er muligt, marginalskatten faldt lidt, til gengæld kom 100.000 flere til at betale den, så samlet set brutaliserede Nyrup skattetrykket for de fleste udenfor bestyrelseslokalerne.
  Det er lodret løgn at påstå, at skattetrykket var uforandret under Nyrup og Jelved.

 5. Morten Sørensen responded on 27 Oct 2007 at 03:17 #

  Nej det er ikke lodret løgn. Uanset hvilken opgørelse man bruger til at beregne skattetrykket, så steg skattetrykket lidt under Nyrup. Bruger man skatteborgerforeningens metode, så var skattetrykket i 1993 57,5 og 59,1 i 2001.

  Under VK-regeringen er skattetrykket så steget yderlig til 60,2. Dog peger skønnene i retning af, at skattetrykket falder de næste par år; men skønnene er altid al for optimistiske, så lad os nu se, hvor meget skattetrykket falder, når man kender de endelige tal. Men tjek selv tallene på:
  http://www.skatteborgerne.dk/skattetryk.htm

  Så skriver du, at halvdelen af alle bilværksteder gik ned og 10.000 ud af 20.000 mekanikere blev arbejdsløse. Det tvivler jeg på er rigtigt, har du en kilde til det?

  Endelig skriver du, at 100.000 flere kom til at betale topskat under Nyrup. Det var faktisk ca. 200.000. Men det er kun blevet endnu værre under VK-regeringen. Der er der kommet yderlig 120.000 lønmodtagere i topskatklassen:

  http://www.letskatten.dk/letskatten-155/

 6. Abel responded on 29 Oct 2007 at 08:22 #

  Den omtalte katastrofale udvikling blev omtalt i aviserne i efteråret 2001.
  Se venligst også:
  ________________
  http://www.peters1.dk/cbs/BilsalgEOEM.pdf
  “..En opsummering tegner et klart billede: De danske forbrugere er efter pinsepakken blevet dårligere stillet, set ud fra en ren forbrugs orienteret synsvinkel. Hvilket har haft afgørende betydning for det vigende bilsalg fra 1998. Dette fremgår også med al tydelighed af grafen for nyregistrerede biler….”
  ___________
  Dér kan man bl. a. se, at bilsalget faldt fra 160.000 til under 100.000 biler/år.
  Nu er det så det ved skattetrykket ifht. BNP, at vi ikke får BNP i løn, vi får kun løn. BNP omfatter også vurderinger af nordsøolien, af værdien af statsskovene, statens og kommuners grunde og bygninger, Banedanmarks skinneanlæg og grunde, værdierne i fly og skibe, pensionskassrrnes milliarder, erhvervsvirksomhedernes vædistigninger og en lang række andre store værdier, som ligger udenfor en almindelig funktionærs rækkevidde.
  Det er endda sådan, at “vi bliver rigere”, hvis f. eks. en eksportvirksomhed med 100 ansatte lukker pga. skatteforhøjelser, og hvis kommunerne samtidig ansætter godt 2 p-vagter hver, 101 ansatte. De 101 p-vagter, som så iflg ATP-indbetalingerne udfører 101 mandeårs beskæftigelse “gør os rigere” end de 100 fyrede gjorde i eksportvirksomheden, for de udførte et mandeårs beskæftigelse mindre!
  Hallelujah!

 7. Morten Sørensen responded on 30 Oct 2007 at 12:22 #

  Jeg er enig med dig i, at det er svært at måle skattetrykket. Men resultatet, at skatterne næsten var i ro under Nyrup, er det samme, uanset hvilken metode man bruger.

  Jeg er ikke økonom og har ikke den store forstand på det; så derfor sætter jeg min lid til Skatteborgerforeningen, som jeg ikke mistænker for at være venlig overfor Socialdemokraterne.

  Hvis du skal have mig til at tro på, at halvdelen af alle autoværksteder gik ned under Nyrup og halvdelen af alle mekanikere blev arbejdsløse, så må du diske op med lidt mere håndfaste kilder end din hukommelse 😉

Comments RSS

Leave a Reply