Archive for the ‘Velfærdsstaten’ Category

Venstre: Mindre offentlig sektor er fuldstændig udelukket

May 18th 2008

Under den meget sigende overskrift: “Regeringen: De rige kræver for meget“, udtaler Claus Hjort Frederiksen i dagens Politiken:

Debatten om det personlige ansvar er en af regeringens flanker. Det er her, kritikerne vil påstå, at vi smyger uden om og forsøger at lave en mindre offentlig sektor. Til dem vil jeg bare sige. Det er fuldstændig udelukket. Vi har ingen planer om at reducere den offentlige sektor.

Det er nu snart et døgn siden, og jeg har ikke hørt en eneste V-politiker tage afstand fra udsagnet.

Men måske får piben en anden lyd, når de første danske læger drager til Indien….

Share

Posted by Morten Sørensen under Claus Hjort & Velfærdsstaten & Venstre | 2 Comments »

Prøv med lidt frihed

May 15th 2008

Herunder 2 eksempler på at politikerne har så travlt med at regulere folks liv.

Fra www.venstre.dk 

Der er skabt langt bedre forhold for familierne de sidste syv år end tidligere, skriver Venstres familieordfører Karen Ellemann i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Men der kan gøres meget mere. Kommunerne bør indføre modulordninger i børnepasningen, for at give familierne endnu mere fleksibilitet i hverdagen.

– Helt overordnet set ønsker jeg en offentlig sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker. Jeg er tilhænger af det kommunale selvstyre, men til tider har man fornemmelsen af, at kommunerne ikke indretter sig efter borgerne. Derfor vil jeg gerne opfordre dem til at indføre modulordningerne, så forældrene kan få den fleksibilitet, de selv efterspørger, siger Karen Ellemann.

Pædagogerne er naturligvis imod jf. dagens medieomtale. Men måske skulle Venstre og resten af MF´erne prøve at tænke nyt. Hvad er det for en “sektor, der indretter sig efter borgernes ønsker“? Nå ja, den private sektor – markedet. Prøv privatiser børnepasningen, så er folk fri for at lade deres hverdag styre af Karen Ellemanns fornemmelser og BUPL´s forstokkede holdinger.

Arbejdsmarkedskommisionens hjemmeside (endnu et nævn, råd eller kommision, som regeringen har nedsat) kan man læse følgende:

Mere velfærd kræver mere arbejde

Arbejdsmarkedskommissionen skal medio 2009 komme med forslag til, hvordan man kan få danskerne til at arbejde mere end i dag. Ikke fordi mere arbejde er et mål i sig selv, men fordi mere arbejde er en forudsætning for fortsat at kunne finansiere velfærdssamfundet.

Bl.a. har kommisionen slået til lyd for, at dem på arbejdsmarkedet skal arbejde flere timer. Hvad med at prøve med noget nyt? Lad være med at betale folk for at trække sig tidligt tilbage – afskaf efterlønnen i morgen. Skær ned på velfærdsstaten og sænk skatterne. Så har staten penge nok, og folk arbejder det, de har lyst til. At arbejde den tid, man har lyst til (uden at lægge andre til last vel at mærke) må da om noget være velfærd.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det offentlige & Frihed & Politik & Privatisering & Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Et mønster?

July 16th 2007

4. juli kunne man i JP læse, at Venstre, i følge Peter Christensen, ikke mente, det var et anliggende for statskassen at finde flere penge til plejepersonalet.

I dag kan man så læse i JP, at Helle Thorning-Schmidt vil finde en pose penge til et lønløft til hjemmehjælpere og sosuassistenter.

Det giver mig bange anelser, for der begynder at vise sig et meget dyrt mønster med, at socialdemokraterne foreslår dyre offentlige tiltag, hvorefter V og K kort tid efter foreslår noget lignende. Det har i hvert tilfælde har kørt siden Venstre gik til valg på at sænke daginstitutionstaksterne og flere børnepenge. Det var oprindelig socialdemokraterne, der foreslog noget lignende.

Et andet eksempel: I forbindelse med kvalitetsreformen startede Anders Fogh med at erklære, at den ikke skulle koste statskassen penge. Venstrefløjen mente naturligvis, at den skulle koste masser af penge, og kort tid efter gav den første konservative sig: “..finansieringen af nødvendige merudgifter nok bliver svær at finde inden for de eksisterende rammer, siger Christian Wedell-Neergaard (K).” (JP 25/4)

For nylig havde kvalitetsreformen så kostet 8,5 mia. kr. af det råderum, der ikke findes, når det drejer sig om skattelettelser.

Det vil ikke undre mig, hvis de konservative eller Venstre snart følger efter Socialdemokraterne og lover offentlige lønforhøjelser – der er jo mange kvindelige stemmer i det. Det vil naturligvis få sygeplejersker, politimænd og lærere til at kræve højere løn, så et evt. lønløft vil være meget dyrt, hvilket dog taler for, at V og K besinder sig.

Jamen fortjener de da ikke en højere løn? Tjah bum bum, som Niels Helveg siger. I følge flere medier, bl.a. 180 grader, tjener en social- og sundhedsassistent 23.700 kr. plus pension om måneden, mens en plejer tjener 26.800 plus pension. Hvis det står til troende, er det da ikke så ringe endda.

Helle Thorning-Schmidts seneste udspil er endnu et eksempel på, hvorfor V´s kurs er en katastrofekurs for det liberale Danmark. Fra start fik utilfredse Venstremedlemmer at vide, at den nye kurs var nødvendig for at få magten, og det var nødvendigt at få magten for at kunne påvirke samfundet i liberal retning. Men det er gået stik modsat. Socialdemokratiet, der op igennem 90´erne privatiserede og udliciterede, afkortede dagpengeperioden og sænkede marginalskatten, rykker mod Ankers socialdemokratisme og Venstre rykker med.

Share

Posted by Morten Sørensen under Socialdemokraterne & Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Liberalisterne er ikke færdige

May 7th 2007

I Nyhedsavisen spår den liberale blogger, Jarl Cordua, at Liberalisterne er færdige, hvis Khader får et nyt parti op at stå. Ligeledes er vurderingen i kommentarfelterne på bl.a. Dansk Politik og Jarls blog.

Men lad os nu lige slå koldt vand i blodet. Anders Samuelsen sad i Folketinget fra 1998 til 2004 og var alle årene fortaler for en SR-regering. Nasar Khader gik i 2001 og 2005 til valg på en SR-regering. Jeg tvivler på, at de to springer ud som liberale, så nogen festdag for det liberale Danmark bliver det nok ikke.

Nu kender jeg ikke deres politiske program, men jeg tror ikke, de for alvor vil ændre på velfærds- og formynderstaten, og derfor bliver Liberalisterne ikke overflødige.

Her par synspunkter man ikke får Khader til at skrive under på:

  • Privatiser DR
  • Privatiser dagpengesystemet
  • Privatiser børnepasningen
  • Mindre afgifter på biler
  • Flad skat på 38% uden at hæve skatten andre steder
  • Omfattende ændring af sundhedsvæsen, evt. med private forsikringer som i Schweiz
  • Omfattende indskrænkninger i støtten til kultur og fritidstilbud
  • (Alle ovenstående synspunkter er ikke officiel Liberalisternes politik, da vi stadigvæk arbejder på at udarbejde vores politik; men det er nok ikke helt ved siden af.)

Det nye parti bliver sandsynligvis mere liberal end det radikale venstre, så nyheden er god for det liberale Danmark. Konkurrence er godt, så i Liberalisterne må vi bare på med handsken og arbejde endnu hårdere.

Share

Posted by Morten Sørensen under Det Radikale Venstre & Liberalisterne & Ny Alliance & Velfærdsstaten | 2 Comments »

Danskerne er blevet mere venstreorienteret

June 26th 2006

Når kilderne er Mandag Morgen og professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet, så skal man være på vagt. Men jeg vil nu alligevel våge det ene øje og tro på nyheden trods kilden (ikke mindst fordi det passer ind i mit kram 🙂

I følge en undersøgelsen, som Jørgen Goul Andersen har udarbejdet for Mandag Morgen, så er danskerne blevet mere venstreorienteret:

I 2001 stod det næsten lige, når vælgerne skulle vælge mellem skattelettelser og velfærdsforbedringer, men i 2006 er der et massivt flertal for velfærdsforbedringer. Kun 27 pct. foretrækker skattelettelser, mens ikke mindre end 70 pct. lægger mere vægt på offentlige serviceforbedringer.” /ritzau/

Resultatet er i al sin gru forudsigeligt, for når ingen politikere tør argumentere for et liberalt samfund, hvordan skal vi liberale så nogensinde overbevise befolkningen om, at velfærdsstaten skal rulles tilbage? Når alle politikere – inkl. de såkaldt borgerlige – argumenterer for et socialdemokratisk samfund, jamen så påvirker man befolkningen i den retning. Det samme med efterlønnen, som er populær som aldrig før med 5 års “borgerlig kulturkamp”.

Mine tidligere partifæller i Venstre argumenterede altid for, at det var vigtigere at rykke mod midten for at få magten og af den vej ændre samfundet, end at holde fast i ideerne med risiko for at blive i opposition. Hvis ellers undersøgelsen står til troende, så er det argument endnu en gang blevet svækket.

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under Liberalisme & Velfærdsstaten & Venstre | 6 Comments »

“Velfærds”forliget

June 21st 2006

Der bliver ikke sparet på de store ord i forbindelse med “velfærds”forliget. “Historisk”, “Velfærdsforliget gør Danmark til rollemodel” (Fogh) o.s.v.

Tjah bom bom. Jeg ville nu hellere bruge ord som småtterier, pebernødder og lignende om det forhold, at staten hæver efterlønsalderen og pensionsalderen 2 år. I 1998 gik Venstre til valg på at afskaffe efterlønnen og var tæt på at vinde; men efter flere års “borgerlig” kulturkamp er det nu lykkedes Venstre at overbevise vælgerne om, at efterlønnen er noget nær en menneskeret.

Hele debatten om velfærds”reformerne” har været kendetegnet ved, at man har taget udgangspunkt i systemet og de offentlige kasser. Det gennemgående tema har været, hvordan statskassen får krævet nok penge ind til alle de dyre “velfærds”ordninger. Fodringen af den umættelige statskasse har med vores såkaldte borgerlige regering været fokus for debatten. Skatteborgerne er i den debat blot midlet til at mætte statskassen. Det er systemet, der tages hensyn til.

F.eks. det forhold at studerende får mulighed for at gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de begynder på en videregående uddannelse efter maksimum to år. Man studerer tilsyneladende for at kunne fylde mange penge i statskassen. Svaret hertil fra politikerne er, at det da også kun er rimeligt, at man hurtig bliver en god skatteyder, da staten jo betaler din uddannelse.

Og det viser jo ganske godt, at jo mere det offentlige tager sig af, jo mere afhængig bliver man, og jo mere bliver ens liv styret derfra.

Det bliver i øvrigt interessant at se, om unge, der følger Forsvarets (statens) opfordringer, og f.eks. tager 3 år i Forsvaret herunder udsendelser med DIB’en, bliver stillet ringere, end dem der tager den direkte vej. Det vil jo ikke rigtig give mening.

MS

P.S. Undskyld den overdrevne brug af “”.

Share

Posted by Morten Sørensen under Velfærdsstaten & Venstre | No Comments »

Mere interessant end velfærdsforliget

June 21st 2006

Tal fra Dansk Industri viser nemlig, at husejeren skal tjene hele 90.000 kr. ekstra på sit job, for at mureren, der også betaler topskat, kan ende med at få 10.000 kr. i hånden. De sidste 80.000 kr. bliver forvandlet til skat og moms og havner i statskassen.

http://borsen.dk/650.90421

Se det er et velfærdsproblem, så det basker.

(Tak til www.skattetryk.dk for tippet)

Share

Posted by Morten Sørensen under Skat & Velfærdsstaten | No Comments »

Ingen valgmuligheder

December 30th 2005

Altid læseværdige David Gress har et læserbrev i dagens JP. Nogle vil kalde det sort/hvidt; jeg vil hellere sige, at han skærer tingene ud i pap for politikerne, der ikke vil forandre noget som helst:

“DA STATSMINISTEREN afviste at inddrage de fleste af velfærdskommissionens 43 forslag til reformer, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet, beviste han, at der ikke i dag i dansk politik eksisterer valgmuligheder på det store område, der hedder økonomi, skatter, velfærd og incitamenter.

[…]

Velfærd er ikke nødvendigvis noget, der kommer af andres skattemidler. Velfærd er trivsel og livskvalitet, og det er mere end legitimt at spørge, om disse ting i et moderne og velhavende samfund ikke bedre kan sikres ved at give borgerne mere frihed og ansvar.

Statsministerens reaktion viste, at han ikke ønsker at stille dette spørgsmål.”

Læs hele læserbrevet her.

Godt nytår!

MS

Share

Posted by Morten Sørensen under David Gress & Velfærdsstaten | No Comments »